Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#530

Excadrill

Introductie:Pokémon Black & White
Soort:Subterrene Pokémon
Type:
HP
110
Attack
135
Defense
60
Sp. Atk
50
Sp. Def
65
Speed
88
Eigroepen:Field
Nummer:#530 (National Pokédex)
#530 (Beschikbaar in Sword & Shield)
#167 (Galar Pokédex)

Abilities

Sand Rush
Verdubbelt de Speed van deze Pokémon in een zandstorm en negeert schade ervan.
Sand Force
Verhoogt de kracht van eigen Rock-, Ground- en Steel-type aanvallen met 30% in een zandstorm, en negeert schade ervan.
Mold Breaker
(Verborgen Ability)
Negeert Abilities van tegenstanders die aanvallen van deze Pokémon verhinderen.

Evoluties

Train een Drilbur naar Lv. 31.

Level-up aanvallen

Evolutie
Horn Drill
5
Schakelt een doelwit van een lager level in één klap uit.
Level
1
Hone Claws
15
Verhoogt de Attack en nauwkeurigheid van de gebruiker met 1 niveau.
Level
1
Mud-Slap
2010010
Verlaagt de nauwkeurigheid van het doelwit met 2 niveaus.
Level
1
Rapid Spin
5010040
Verhoogt de Speed van de gebruiker met 1 niveau en verwijdert alle valstrikken en hindernissen die het team van de gebruiker treffen.
Level
1
Scratch
4010035
Level
12
Fury Swipes
188015
Raakt 2 tot 5 keer.
Level
16
Metal Claw
509535
Heeft 10% kans om de Attack van de gebruiker te verhogen met 1 niveau.
Level
20
Sandstorm
10
Wekt een zandstorm op die 5 beurten duurt.
Level
24
Crush Claw
759510
Heeft 50% kans om de Defense van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Level
28
Rock Slide
759010
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Level
34
Dig
8010010
Ontwijkt de eerste beurt aanvallen, en valt de beurt erna aan.
Level
40
Swords Dance
20
Verhoogt de Attack van de gebruiker met 2 niveaus.
Level
46
Drill Run
809510
Raakt vaker met een critical hit.
Level
52
Earthquake
10010010
Raakt Pokémon die ondergronds zijn voor dubbele schade.
Level
58
Fissure
5
Schakelt een doelwit van een lager level in één klap uit. Raakt Pokémon die ondergronds zijn.

TM- en TR-aanvallen

TM08
Hyper Beam
150905
De gebruiker kan de volgende beurt niets doen als deze aanval raakt.
TM09
Giga Impact
150905
De gebruiker kan de volgende beurt niets doen als deze aanval raakt.
TM15
Dig
8010010
Ontwijkt de eerste beurt aanvallen, en valt de beurt erna aan.
TM21
Rest
10
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM22
Rock Slide
759010
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
TM24
Snore
5010015
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
TM25
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM31
Attract
10015
Laat het doelwit verliefd worden als die van het andere geslacht is als de gebruiker.
TM32
Sandstorm
10
Wekt een zandstorm op die 5 beurten duurt.
TM39
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
TM43
Brick Break
7510015
Verwijdert barrières van het doelwit, zoals Light Screen en Reflect.
TM48
Rock Tomb
609515
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
TM49
Sand Tomb
358515
Het doelwit ontvangt 4 tot 5 beurten lang iedere beurt 12,5% schade, en kan zolang niet wisselen.
TM53
Mud Shot
559515
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
TM54
Rock Blast
259010
Raakt 2 tot 5 keer.
TM59
Fling
10010
Verbruikt het voorwerp van de gebruiker. De kracht van deze aanval hangt af van welk voorwerp.
TM65
Shadow Claw
7010015
Raakt vaker met een critical hit.
TM76
Round
6010015
Kracht verdubbelt als een teamgenoot deze aanval dezelfde beurt ook gebruikte; raakt dan meteen erna.
TM81
Bulldoze
6010020
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
TM96
Smart Strike
7010
Raakt altijd.
TM97
Brutal Swing
6010020
TM98
Stomping Tantrum
7510010
Kracht verdubbelt als de vorige aanval van de gebruiker mislukte.
TR00
Swords Dance
20
Verhoogt de Attack van de gebruiker met 2 niveaus.
TR10
Earthquake
10010010
Raakt Pokémon die ondergronds zijn voor dubbele schade.
TR20
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
TR22
Sludge Bomb
9010010
Heeft 30% kans om het doelwit te vergiftigen.
TR26
Endure
10
Weerstaat deze beurt alle aanvallen met minstens 1 HP. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TR27
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
TR46
Iron Defense
15
Verhoogt de Defense van de gebruiker met 2 niveaus.
TR57
Poison Jab
8010020
Heeft 30% kans om het doelwit te vergiftigen.
TR60
X-Scissor
8010015
TR64
Focus Blast
120705
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TR67
Earth Power
9010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TR74
Iron Head
8010015
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
TR76
Stealth Rock
20
Legt een hindernis die Rock-type schade toebrengt aan tegenstanders die inwisselen.
TR87
Drill Run
809510
Raakt vaker met een critical hit.
TR94
High Horsepower
959510

Ei-aanvallen

Broed
Metal Sound
8540
Verlaagt de Sp. Def van het doelwit met 2 niveaus.
Broed
Slash
7010020
Raakt vaker met een critical hit.
Broed
Submission
808020
Brengt 25% van de schade toe aan de gebruiker.

Move Tutor-aanvallen

Master Dojo
Scorching Sands
7010010
Heeft 30% kans om het doelwit te verbranden.
Motostoke
Steel Beam
140955
Brengt 50% HP schade toe aan de gebruiker.

Aanvallen van vorige generaties

Aerial Ace
6020
Raakt altijd.
Confide
20
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 1 niveau.
Double Team
15
Verhoogt de behendigheid van de gebruiker met 1 niveau.
Magnet Rise
10
Maakt de gebruiker 5 beurten lang immuun voor Ground-type aanvallen.
Skull Bash
13010010
Verhoogt de Defense van de gebruiker met 1 niveau op de eerste beurt, en valt aan op de beurt erna.
Swagger
8515
Verwart het doelwit, maar verhoogt diens Attack met 2 niveaus.
Toxic
9010
Vergiftigt het doelwit ernstig. Raakt altijd als de gebruiker Poison-type is.
Cut
509530
Rock Smash
4010015
Heeft 50% kans om de Defense van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Strength
8010015