Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#022

Fearow

Introductie:Pokémon Red & Blue
Soort:Beak Pokémon
Type:
HP
65
Attack
90
Defense
65
Sp. Atk
61
Sp. Def
61
Speed
100
Eigroepen:Flying
Nummer:#022 (National Pokédex)

Abilities

Keen Eye
Andere Pokémon kunnen de nauwkeurigheid van deze Pokémon niet verlagen. Eigen aanvallen negeren de behendigheid van de tegenstander.
Wilde Pokémon met lager Level verschijnen minder vaak.
Sniper
(Verborgen Ability)
Critical hits van deze Pokémon doen 50% meer schade.

Evoluties

Train een Spearow naar Lv. 20.