Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#841

Flapple

Introductie:Pokémon Sword & Shield
Soort:Apple Wing Pokémon
Type:
HP
70
Attack
110
Defense
80
Sp. Atk
95
Sp. Def
60
Speed
70
Eigroepen:Dragon, Grass
Nummer:#841 (National Pokédex)
#841 (Beschikbaar in Sword & Shield)
#206 (Galar Pokédex)
#020 (Isle of Armor Pokédex)

Abilities

Ripen
Verdubbelt het effect van Berries.
Gluttony
Deze Pokémon gebruikt zijn Berry al als hij 50% of minder HP over heeft.
Hustle
(Verborgen Ability)
Verhoogt de Attack van deze Pokémon met 50%, maar fysieke aanvallen zijn 20% minder nauwkeurig
Wilde Pokémon met hoger Level verschijnen minder vaak.

Vormen

Basisvorm van Flapple.
Dynamax een Flapple met de Gigantamax Factor.

Evoluties

Gebruik een Tart Apple op een Applin.
Gebruik een Sweet Apple op een Applin.

Level-up aanvallen

Evolutie
Wing Attack
6010035
Level
1
Astonish
3010015
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Level
1
Growth
20
Verhoogt de Attack en Sp. Atk van de gebruiker met 1 niveau; in sterk zonlicht met 2 niveaus.
Level
1
Recycle
10010
Herstelt een voorwerp dat de gebruiker eerder verbruikt heeft.
Level
1
Twister
4010020
Heeft 20% kans om het doelwit te laten 'flinchen'. Raakt Pokémon die hoog in de lucht zijn voor dubbele schade.
Level
1
Withdraw
40
Verhoogt de Defense van de gebruiker met 1 niveau.
Level
4
Acid Spray
4010020
Verlaagt de Sp. Def van het doelwit met 2 niveaus.
Level
8
Acrobatics
5510015
Kracht verdubbelt als de gebruiker geen voorwerp vast heeft.
Level
12
Leech Seed
9010
Steelt iedere beurt 12,5% HP van het doelwit.
Level
16
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
Level
20
Dragon Breath
6010020
Heeft 30% kans om het doelwit te verlammen.
Level
24
Dragon Dance
20
Verhoogt de Attack en Speed van de gebruiker met 1 niveau.
Level
28
Dragon Pulse
8510010
Level
32
Grav Apple
8010010
Verlaagt de Defense van het doelwit met 1 niveau.
Level
36
Iron Defense
15
Verhoogt de Defense van de gebruiker met 2 niveaus.
Level
40
Fly
909515
Ontwijkt de eerste beurt aanvallen, en valt de beurt erna aan.
Level
44
Dragon Rush
1007510
Heeft 20% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.

TM- en TR-aanvallen

TM06
Fly
909515
Ontwijkt de eerste beurt aanvallen, en valt de beurt erna aan.
TM08
Hyper Beam
150905
De gebruiker kan de volgende beurt niets doen als deze aanval raakt.
TM09
Giga Impact
150905
De gebruiker kan de volgende beurt niets doen als deze aanval raakt.
TM11
Solar Beam
12010010
Doet de eerste beurt niets, en valt aan op de beurt erna.
TM21
Rest
10
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM24
Snore
5010015
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
TM25
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM26
Scary Face
10010
Verlaagt de Speed van het doelwit met 2 niveaus.
TM28
Giga Drain
7510010
Geneest de gebruiker voor 50% van de toegebrachte schade.
TM31
Attract
10015
Laat het doelwit verliefd worden als die van het andere geslacht is als de gebruiker.
TM34
Sunny Day
5
Wekt sterk zonlicht op dat 5 beurten duurt.
TM39
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
TM50
Bullet Seed
2510030
Raakt 2 tot 5 keer.
TM56
U-turn
7010020
Wisselt de gebruiker.
TM76
Round
6010015
Kracht verdubbelt als een teamgenoot deze aanval dezelfde beurt ook gebruikte; raakt dan meteen erna.
TM78
Acrobatics
5510015
Kracht verdubbelt als de gebruiker geen voorwerp vast heeft.
TM95
Air Slash
759515
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
TR13
Focus Energy
30
Verhoogt de kans op critical hits van de gebruiker met 2 niveaus.
TR20
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
TR24
Outrage
12010010
Valt 2 tot 3 beurten achter elkaar aan, en verwart daarna de gebruiker.
TR26
Endure
10
Weerstaat deze beurt alle aanvallen met minstens 1 HP. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TR27
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
TR46
Iron Defense
15
Verhoogt de Defense van de gebruiker met 2 niveaus.
TR51
Dragon Dance
20
Verhoogt de Attack en Speed van de gebruiker met 1 niveau.
TR59
Seed Bomb
8010015
TR62
Dragon Pulse
8510010
TR65
Energy Ball
9010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TR77
Grass Knot
10020
Doet meer schade des te zwaarder het doelwit is.
TR79
Heavy Slam
10010
Doet meer schade des te zwaarder de gebruiker is dan het doelwit.

Ei-aanvallen

Broed
Defense Curl
40
Verhoogt de Defense van de gebruiker met 1 niveau.
Broed
Recycle
10010
Herstelt een voorwerp dat de gebruiker eerder verbruikt heeft.
Broed
Rollout
309020
Valt 5 beurten achter elkaar aan, steeds met verdubbelde kracht. Kracht verdubbelt bovendien als de gebruiker ervoor Defense Curl gebruikte.
Broed
Sucker Punch
701005
Raakt vóór het doelwit, maar alleen als deze een aanval voorbereidt die schade toebrengt.

Move Tutor-aanvallen

Circhester
Draco Meteor
130905
Verlaagt de Sp. Atk van de gebruiker met 2 niveaus.
Master Dojo
Dual Wingbeat
409010
Raakt 2 keer.
Master Dojo
Grassy Glide
7010020
Raakt vóór het doelwit op Grassy Terrain.