Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#146

Moltres (Galarian Form)

Introductie:Pokémon Sword & Shield
Soort:Malevolent Pokémon
Type:
HP
90
Attack
85
Defense
90
Sp. Atk
100
Sp. Def
125
Speed
90
Eigroepen:Undiscovered (Kan niet broeden)
Nummer:#146 (National Pokédex)
#146 (Beschikbaar in Sword & Shield)
#204 (Crown Tundra Pokédex)

Abilities

Berserk
Verhoogt de Attack van deze Pokémon met 1 niveau als zijn HP onder de 50% valt.

Vormen

Basisvorm van Moltres.
Regionale vorm van Moltres in de Galar-regio.

Level-up aanvallen

Level
1
Gust
4010035
Raakt Pokémon die hoog in de lucht zijn voor dubbele schade.
Level
1
Leer
10030
Verlaagt de Defense van het doelwit met 1 niveau.
Level
5
Payback
5010010
Kracht verdubbelt als de gebruiker na het doelwit aanvalt.
Level
10
Safeguard
25
Beschermt het hele team 5 beurten lang tegen statusproblemen en verwarring.
Level
15
Wing Attack
6010035
Level
20
Agility
30
Verhoogt de Speed van de gebruiker met 2 niveaus.
Level
25
Ancient Power
601005
Heeft 10% kans om de Attack, Defense, Sp. Atk, Sp. Def en Speed van de gebruiker te verhogen met 1 niveau.
Level
30
Sucker Punch
701005
Raakt vóór het doelwit, maar alleen als deze een aanval voorbereidt die schade toebrengt.
Level
35
Air Slash
759515
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Level
40
After You
15
Het doelwit van deze aanval valt meteen na de gebruiker aan.
Level
45
Fiery Wrath
9010010
Heeft 20% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Level
50
Nasty Plot
20
Verhoogt de Sp. Atk van de gebruiker met 2 niveaus.
Level
55
Hurricane
1107010
Raakt altijd in een regenbui of als het doelwit hoog in de lucht is, maar minder vaak in sterk zonlicht.
Level
60
Endure
10
Weerstaat deze beurt alle aanvallen met minstens 1 HP. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
Level
65
Memento
10010
De gebruiker valt flauw. Verlaagt de Attack en Sp. Atk van het doelwit met 2 niveaus.
Level
70
Sky Attack
140905
Doet de eerste beurt niks, en valt aan op de beurt erna. Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.

TM- en TR-aanvallen

TM06
Fly
909515
Ontwijkt de eerste beurt aanvallen, en valt de beurt erna aan.
TM08
Hyper Beam
150905
De gebruiker kan de volgende beurt niets doen als deze aanval raakt.
TM09
Giga Impact
150905
De gebruiker kan de volgende beurt niets doen als deze aanval raakt.
TM19
Safeguard
25
Beschermt het hele team 5 beurten lang tegen statusproblemen en verwarring.
TM21
Rest
10
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM24
Snore
5010015
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
TM25
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM26
Scary Face
10010
Verlaagt de Speed van het doelwit met 2 niveaus.
TM30
Steel Wing
709025
Heeft 10% kans om de Defense van de gebruiker te verhogen met 1 niveau.
TM39
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
TM40
Swift
6020
Raakt altijd.
TM44
Imprison
10010
Het doelwit kan geen aanvallen meer gebruiken die de gebruiker ook kent.
TM56
U-turn
7010020
Wisselt de gebruiker.
TM57
Payback
5010010
Kracht verdubbelt als de gebruiker na het doelwit aanvalt.
TM58
Assurance
6010010
Kracht verdubbelt als het doelwit dezelfde beurt schade ontving.
TM76
Round
6010015
Kracht verdubbelt als een teamgenoot deze aanval dezelfde beurt ook gebruikte; raakt dan meteen erna.
TM77
Hex
6510010
Kracht verdubbelt als het doelwit een statusprobleem heeft.
TM85
Snarl
559515
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 1 niveau.
TM95
Air Slash
759515
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
TR12
Agility
30
Verhoogt de Speed van de gebruiker met 2 niveaus.
TR20
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
TR26
Endure
10
Weerstaat deze beurt alle aanvallen met minstens 1 HP. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TR27
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
TR33
Shadow Ball
8010015
Heeft 20% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TR37
Taunt
10020
Het doelwit kan 3 beurten lang geen Status-aanvallen gebruiken.
TR42
Hyper Voice
9010010
TR58
Dark Pulse
8010015
Heeft 20% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
TR66
Brave Bird
12010015
Brengt 25% van de schade toe aan de gebruiker.
TR68
Nasty Plot
20
Verhoogt de Sp. Atk van de gebruiker met 2 niveaus.
TR81
Foul Play
9510015
Gebruikt de Attack van het doelwit in plaats van die van de gebruiker.
TR89
Hurricane
1107010
Raakt altijd in een regenbui of als het doelwit hoog in de lucht is, maar minder vaak in sterk zonlicht.

Move Tutor-aanvallen

Master Dojo
Dual Wingbeat
409010
Raakt 2 keer.
Master Dojo
Lash Out
751005
Kracht verdubbelt als de statistieken van de gebruiker deze beurt verlaagd zijn.