Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#110

Weezing (Galarian Form)

Introductie:Pokémon Sword & Shield
Soort:Poison Gas Pokémon
Type:
HP
65
Attack
90
Defense
120
Sp. Atk
85
Sp. Def
70
Speed
60
Eigroepen:Amorphous
Nummer:#110 (National Pokédex)
#110 (Beschikbaar in Sword & Shield)
#251 (Galar Pokédex)

Abilities

Levitate
Negeert Ground-type aanvallen, Spikes en Arena Trap.
Neutralizing Gas
Schakelt de Abilities uit van alle andere Pokémon in het gevecht.
Misty Surge
(Verborgen Ability)
Roept Misty Terrain op wanneer deze Pokémon ingezet wordt.

Vormen

Basisvorm van Weezing.
Regionale vorm van Weezing in de Alola-regio.

Evoluties

Train een Koffing naar Lv. 35 (niet mogelijk in Sword & Shield).
Train een Koffing naar Lv. 35.

Level-up aanvallen

Evolutie
Double Hit
359010
Raakt 2 keer.
Level
1
Aromatic Mist
20
Verhoogt de Sp. Def van een teamgenoot met 1 niveau.
Level
1
Defog
15
Verlaagt de behendigheid van het doelwit met 1 niveau en verwijdert diens barrières, zoals Light Screen en Reflect.
Level
1
Fairy Wind
4015
Level
1
Haze
30
Maakt de aangepaste statistieken van alle Pokémon op het veld ongedaan.
Level
1
Heat Wave
959010
Heeft 10% kans om het doelwit te verbranden.
Level
1
Poison Gas
9040
Vergiftigt het doelwit.
Level
1
Smog
307020
Heeft 40% kans om het doelwit te vergiftigen.
Level
1
Smokescreen
10020
Verlaagt de nauwkeurigheid van het doelwit met 1 niveau.
Level
1
Strange Steam
909510
Heeft 20% kans om het doelwit te verwarren.
Level
1
Tackle
4010035
Level
12
Clear Smog
5015
Maakt de aangepaste statistieken van het doelwit ongedaan.
Level
16
Assurance
6010010
Kracht verdubbelt als het doelwit dezelfde beurt schade ontving.
Level
20
Sludge
6510020
Heeft 30% kans om het doelwit te vergiftigen.
Level
24
Aromatherapy
5
Geneest alle Pokémon in het team van de gebruiker van slaap, vergiftiging, verlamming, bevriezing en verbranding.
Level
28
Self-Destruct
2001005
De gebruiker valt flauw.
Level
32
Sludge Bomb
9010010
Heeft 30% kans om het doelwit te vergiftigen.
Level
38
Toxic
9010
Vergiftigt het doelwit ernstig. Raakt altijd als de gebruiker Poison-type is.
Level
44
Belch
1209010
Verbruikt een Berry van de gebruiker.
Level
50
Explosion
2501005
De gebruiker valt flauw.
Level
56
Memento
10010
De gebruiker valt flauw. Verlaagt de Attack en Sp. Atk van het doelwit met 2 niveaus.
Level
62
Destiny Bond
5
Als de gebruiker deze beurt uitgeschakeld wordt, wordt het doelwit dat ook. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
Level
68
Misty Terrain
10
Wekt Misty Terrain op dat 5 beurten actief is.

TM- en TR-aanvallen

TM08
Hyper Beam
150905
De gebruiker kan de volgende beurt niets doen als deze aanval raakt.
TM09
Giga Impact
150905
De gebruiker kan de volgende beurt niets doen als deze aanval raakt.
TM16
Screech
8540
Verlaagt de Defense van het doelwit met 2 niveaus.
TM20
Self-Destruct
2001005
De gebruiker valt flauw.
TM21
Rest
10
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM23
Thief
6010025
Steelt het voorwerp van het doelwit als de gebruiker er geen vast heeft.
TM24
Snore
5010015
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
TM25
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM31
Attract
10015
Laat het doelwit verliefd worden als die van het andere geslacht is als de gebruiker.
TM33
Rain Dance
5
Wekt een regenbui op die 5 beurten duurt.
TM34
Sunny Day
5
Wekt sterk zonlicht op dat 5 beurten duurt.
TM38
Will-O-Wisp
8515
Verbrandt het doelwit.
TM39
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
TM57
Payback
5010010
Kracht verdubbelt als de gebruiker na het doelwit aanvalt.
TM58
Assurance
6010010
Kracht verdubbelt als het doelwit dezelfde beurt schade ontving.
TM71
Wonder Room
10
Verwisselt 5 beurten lang de Defense en Sp. Def van alle Pokémon.
TM74
Venoshock
6510010
Kracht verdubbelt als het doelwit vergiftigd is.
TM76
Round
6010015
Kracht verdubbelt als een teamgenoot deze aanval dezelfde beurt ook gebruikte; raakt dan meteen erna.
TM89
Misty Terrain
10
Wekt Misty Terrain op dat 5 beurten actief is.
TM97
Brutal Swing
6010020
TR02
Flamethrower
9010015
Heeft 10% kans om het doelwit te verbranden.
TR08
Thunderbolt
9010015
Heeft 10% kans om het doelwit te verlammen.
TR09
Thunder
1107010
Heeft 30% kans om het doelwit te verlammen. Raakt Pokémon die hoog in de lucht zijn.
TR15
Fire Blast
110855
Heeft 10% kans om het doelwit te verbranden.
TR20
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
TR22
Sludge Bomb
9010010
Heeft 30% kans om het doelwit te vergiftigen.
TR26
Endure
10
Weerstaat deze beurt alle aanvallen met minstens 1 HP. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TR27
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
TR33
Shadow Ball
8010015
Heeft 20% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TR35
Uproar
9010010
Maakt alle slapende Pokémon wakker en valt 2 tot 5 beurten achter elkaar aan, waarbij Pokémon niet in slaap kunnen vallen.
TR36
Heat Wave
959010
Heeft 10% kans om het doelwit te verbranden.
TR37
Taunt
10020
Het doelwit kan 3 beurten lang geen Status-aanvallen gebruiken.
TR43
Overheat
130905
Verlaagt de Sp. Atk van de gebruiker met 2 niveaus.
TR52
Gyro Ball
1005
Doet meer schade des te sneller het doelwit is dan de gebruiker.
TR54
Toxic Spikes
20
Legt een hindernis die tegenstanders die inwisselen vergiftigt. Na het tweede gebruik worden ze ernstig vergiftigd.
TR58
Dark Pulse
8010015
Heeft 20% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
TR78
Sludge Wave
9510010
Heeft 10% kans om het doelwit te vergiftigen.
TR90
Play Rough
909010
Heeft 10% kans om de Attack van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TR91
Venom Drench
10020
Verlaagt de Attack, Sp. Atk en Speed van alle tegenstanders die vergiftigd zijn met 1 niveau.
TR92
Dazzling Gleam
8010010

Ei-aanvallen

Broed
Curse
10
Als Ghost-type: gebruiker verliest 50% HP waarna doelwit iedere beurt 25% HP verliest. Als niet-Ghost-type: verhoogt Attack en Defense en verlaagt Speed gebruiker met 1 niveau.
Broed
Grudge
1005
Als de gebruiker deze beurt uitgeschakeld wordt, wordt de PP van de laatste aanval van het doelwit verlaagd naar 0.
Broed
Pain Split
10020
Telt de HP van de gebruiker en het doelwit op, en verdeelt ze dan gelijk.
Broed
Psybeam
6510020
Heeft 10% kans om het doelwit te verlammen.
Broed
Spit Up
10010
Heeft een kracht van 100, 200 of 300, afhankelijk van hoe vaak Stockpile gebruikt is.
Broed
Spite
10010
Vermindert de PP van de laatst gebruikte aanval van het doelwit met 4 PP.
Broed
Stockpile
20
Verhoogt de Defense en Sp. Def van de gebruiker tijdelijk met 1 niveau, tot een maximum van 3, totdat Spit Up of Swallow gebruikt wordt.
Broed
Swallow
10
Geneest 25%, 50% of 100% HP van de gebruiker, afhankelijk van hoe vaak Stockpile gebruikt is.

Move Tutor-aanvallen

Master Dojo
Corrosive Gas
10040
Verwijdert de voorwerpen van andere Pokémon.
Master Dojo
Misty Explosion
1001005
De gebruiker valt flauw. Kracht verhoogt met 50% op Misty Terrain.

Aanvallen van vorige generaties

Headbutt
7010015
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Confide
20
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 1 niveau.
Double Team
15
Verhoogt de behendigheid van de gebruiker met 1 niveau.
Infestation
2010020
Het doelwit ontvangt 4 tot 5 beurten lang iedere beurt 12,5% schade, en kan zolang niet wisselen.
Shock Wave
6020
Raakt altijd.
Swagger
8515
Verwart het doelwit, maar verhoogt diens Attack met 2 niveaus.
Torment
10015
Het doelwit kan niet meer twee beurten achter elkaar dezelfde aanval uitvoeren.
Incinerate
6010015
Verwijdert de Berry of Gem van het doelwit.
Rollout
309020
Valt 5 beurten achter elkaar aan, steeds met verdubbelde kracht. Kracht verdubbelt bovendien als de gebruiker ervoor Defense Curl gebruikte.
Mimic
10010
Kopieert tijdelijk de laatst gebruikte aanval van het doelwit.
Zap Cannon
120505
Verlamt het doelwit.