Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#562

Yamask (Galarian Form)

Introductie:Pokémon Sword & Shield
Soort:Spirit Pokémon
Type:
HP
38
Attack
55
Defense
85
Sp. Atk
30
Sp. Def
65
Speed
30
Eigroepen:Amorphous, Mineral
Nummer:#562 (National Pokédex)
#562 (Beschikbaar in Sword & Shield)
#327 (Galar Pokédex)

Abilities

Wandering Spirit
Wanneer deze Pokémon geraakt wordt door een aanval die fysiek contact maakt, wisselt hij met de aanvaller van Ability.

Vormen

Basisvorm van Yamask.
Regionale vorm van Yamask in de Galar-regio.

Evoluties

Loop onder de poort bij Dusty Bowl (Wild Area) met een verzwakte Yamask.

Level-up aanvallen

Level
1
Astonish
3010015
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Level
1
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
Level
4
Haze
30
Maakt de aangepaste statistieken van alle Pokémon op het veld ongedaan.
Level
8
Night Shade
10015
Doet schade gelijk aan het Level van de gebruiker.
Level
12
Disable
10020
Maakt een willekeurige aanval van het doelwit 4 beurten onbruikbaar.
Level
16
Brutal Swing
6010020
Level
20
Crafty Shield
10
Blokkeert deze beurt, voor het hele team, alle statusaanvallen van tegenstanders.
Level
24
Hex
6510010
Kracht verdubbelt als het doelwit een statusprobleem heeft.
Level
28
Mean Look
1005
Het doelwit kan niet meer wisselen.
Level
32
Slam
807520
Level
36
Curse
10
Als Ghost-type: gebruiker verliest 50% HP waarna doelwit iedere beurt 25% HP verliest. Als niet-Ghost-type: verhoogt Attack en Defense en verlaagt Speed gebruiker met 1 niveau.
Level
40
Shadow Ball
8010015
Heeft 20% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Level
44
Earthquake
10010010
Raakt Pokémon die ondergronds zijn voor dubbele schade.
Level
48
Guard Split
10
Telt de Defense en Sp. Def van de gebruiker en het doelwit op, en verdeelt ze dan gelijk.
Level
48
Power Split
10
Telt de Attack en Sp. Atk van de gebruiker en het doelwit op, en verdeelt ze dan gelijk.
Level
52
Destiny Bond
5
Als de gebruiker deze beurt uitgeschakeld wordt, wordt het doelwit dat ook. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.

TM- en TR-aanvallen

TM19
Safeguard
25
Beschermt het hele team 5 beurten lang tegen statusproblemen en verwarring.
TM21
Rest
10
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM22
Rock Slide
759010
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
TM23
Thief
6010025
Steelt het voorwerp van het doelwit als de gebruiker er geen vast heeft.
TM24
Snore
5010015
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
TM25
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM31
Attract
10015
Laat het doelwit verliefd worden als die van het andere geslacht is als de gebruiker.
TM32
Sandstorm
10
Wekt een zandstorm op die 5 beurten duurt.
TM33
Rain Dance
5
Wekt een regenbui op die 5 beurten duurt.
TM38
Will-O-Wisp
8515
Verbrandt het doelwit.
TM39
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
TM44
Imprison
10010
Het doelwit kan geen aanvallen meer gebruiken die de gebruiker ook kent.
TM47
Fake Tears
10020
Verlaagt de Sp. Def van het doelwit met 2 niveaus.
TM48
Rock Tomb
609515
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
TM57
Payback
5010010
Kracht verdubbelt als de gebruiker na het doelwit aanvalt.
TM70
Trick Room
5
Voor vijf beurten lang vallen langamere Pokémon het eerst aan.
TM71
Wonder Room
10
Verwisselt 5 beurten lang de Defense en Sp. Def van alle Pokémon.
TM76
Round
6010015
Kracht verdubbelt als een teamgenoot deze aanval dezelfde beurt ook gebruikte; raakt dan meteen erna.
TM77
Hex
6510010
Kracht verdubbelt als het doelwit een statusprobleem heeft.
TM97
Brutal Swing
6010020
TR10
Earthquake
10010010
Raakt Pokémon die ondergronds zijn voor dubbele schade.
TR11
Psychic
9010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TR20
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
TR26
Endure
10
Weerstaat deze beurt alle aanvallen met minstens 1 HP. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TR27
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
TR33
Shadow Ball
8010015
Heeft 20% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TR38
Trick
10010
Verwisselt de voorwerpen van de gebruiker en het doelwit.
TR40
Skill Swap
10010
Verwisselt de Abilities van de gebruiker en het doelwit.
TR46
Iron Defense
15
Verhoogt de Defense van de gebruiker met 2 niveaus.
TR49
Calm Mind
20
Verhoogt de Sp. Atk en Sp. Def van de gebruiker met 1 niveau.
TR54
Toxic Spikes
20
Legt een hindernis die tegenstanders die inwisselen vergiftigt. Na het tweede gebruik worden ze ernstig vergiftigd.
TR58
Dark Pulse
8010015
Heeft 20% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
TR65
Energy Ball
9010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TR67
Earth Power
9010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TR68
Nasty Plot
20
Verhoogt de Sp. Atk van de gebruiker met 2 niveaus.
TR69
Zen Headbutt
809015
Heeft 20% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
TR83
Ally Switch
15
Verwisselt van positie met een teamgenoot.

Ei-aanvallen

Broed
Memento
10010
De gebruiker valt flauw. Verlaagt de Attack en Sp. Atk van het doelwit met 2 niveaus.

Move Tutor-aanvallen

Master Dojo
Poltergeist
110905
Kan alleen gebruikt worden als het doelwit een voorwerp vast heeft.