Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#118

Goldeen

Introductie:Pokémon Red & Blue
Soort:Goldfish Pokémon
Type:
HP
45
Attack
67
Defense
60
Sp. Atk
35
Sp. Def
50
Speed
63
Eigroepen:Water 2
Nummer:#118 (National Pokédex)
#118 (Beschikbaar in Sword & Shield)
#146 (Galar Pokédex)
#094 (Isle of Armor Pokédex)

Abilities

Swift Swim
Verdubbelt de Speed van deze Pokémon in een regenbui.
Water Veil
Deze Pokémon kan niet verbrand worden.
Lightning Rod
(Verborgen Ability)
Alle Electric-type aanvallen raken deze Pokémon, die ze absorbeert om Sp. Atk met 1 niveau te verhogen.
Wilde Electric-type Pokémon verschijnen vaker.

Evoluties

Train een Goldeen naar Lv. 33.

Level-up aanvallen

Level
1
Peck
3510035
Level
1
Tail Whip
10030
Verlaagt de Defense van het doelwit met 1 niveau.
Level
5
Supersonic
5520
Verwart het doelwit.
Level
10
Water Pulse
6010020
Heeft 20% kans om het doelwit te verwarren.
Level
15
Horn Attack
6510025
Level
20
Agility
30
Verhoogt de Speed van de gebruiker met 2 niveaus.
Level
25
Aqua Ring
20
Geneest iedere beurt 6,25% HP van de gebruiker.
Level
30
Flail
10015
Doet meer schade des te minder HP de gebruiker heeft.
Level
35
Waterfall
8010015
Heeft 20% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Level
40
Soak
10020
Verandert het type van het doelwit in puur Water-type.
Level
45
Megahorn
1208510
Level
50
Horn Drill
5
Schakelt een doelwit van een lager level in één klap uit.

TM- en TR-aanvallen

TM21
Rest
10
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM24
Snore
5010015
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
TM25
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM27
Icy Wind
559515
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
TM31
Attract
10015
Laat het doelwit verliefd worden als die van het andere geslacht is als de gebruiker.
TM33
Rain Dance
5
Wekt een regenbui op die 5 beurten duurt.
TM35
Hail
10
Wekt een hagelstorm op die 5 beurten duurt.
TM36
Whirlpool
358515
Het doelwit ontvangt 4 tot 5 beurten lang iedere beurt 12,5% schade, en kan zolang niet wisselen. Raakt Pokémon die onderwater zijn voor dubbele schade.
TM39
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
TM40
Swift
6020
Raakt altijd.
TM45
Dive
8010010
Ontwijkt de eerste beurt aanvallen, en valt de beurt erna aan.
TM52
Bounce
85855
Ontwijkt de eerste beurt aanvallen, en valt de beurt erna aan. Heeft 30% kans om het doelwit te verlammen.
TM53
Mud Shot
559515
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
TM76
Round
6010015
Kracht verdubbelt als een teamgenoot deze aanval dezelfde beurt ook gebruikte; raakt dan meteen erna.
TM96
Smart Strike
7010
Raakt altijd.
TR00
Swords Dance
20
Verhoogt de Attack van de gebruiker met 2 niveaus.
TR01
Body Slam
8510015
Heeft 30% kans om het doelwit te verlammen.
TR03
Hydro Pump
110805
TR04
Surf
9010015
Raakt Pokémon die onderwater zijn voor dubbele schade.
TR05
Ice Beam
9010010
Heeft 10% kans om het doelwit totaal te bevriezen.
TR06
Blizzard
110705
Raakt altijd in een hagelstorm. Heeft 10% kans om het doelwit totaal te bevriezen.
TR12
Agility
30
Verhoogt de Speed van de gebruiker met 2 niveaus.
TR16
Waterfall
8010015
Heeft 20% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
TR20
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
TR26
Endure
10
Weerstaat deze beurt alle aanvallen met minstens 1 HP. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TR27
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
TR28
Megahorn
1208510
TR45
Muddy Water
908510
Heeft 30% kans om de nauwkeurigheid van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TR57
Poison Jab
8010020
Heeft 30% kans om het doelwit te vergiftigen.
TR84
Scald
8010015
Heeft 30% kans om het doelwit te verbranden en ontdooit een totaal bevroren doelwit. Ontdooit ook de gebruiker als die totaal bevroren is.
TR87
Drill Run
809510
Raakt vaker met een critical hit.
TR95
Throat Chop
8010015
Het doelwit kan 2 beurten geen geluidsaanvallen gebruiken.

Ei-aanvallen

Broed
Acupressure
30
Verhoogt een willekeurige statistiek van de gebruiker met 2 niveaus.
Broed
Aqua Tail
909010
Broed
Haze
30
Maakt de aangepaste statistieken van alle Pokémon op het veld ongedaan.
Broed
Mud-Slap
2010010
Verlaagt de nauwkeurigheid van het doelwit met 2 niveaus.
Broed
Psybeam
6510020
Heeft 10% kans om het doelwit te verlammen.

Move Tutor-aanvallen

Master Dojo
Flip Turn
6010020
Wisselt de gebruiker.
Master Dojo
Scale Shot
259020
Raakt 2 tot 5 keer. Verhoogt de Speed en verlaagt de Defense van de gebruiker met 1 niveau.

Aanvallen uit eerdere games

Fury Attack
158520
Raakt 2 tot 5 keer.
Headbutt
7010015
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Quick Attack
4010030
Raakt vóór het doelwit.
Toxic
9010
Vergiftigt het doelwit ernstig. Raakt altijd als de gebruiker Poison-type is.
Confide
20
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 1 niveau.
Double Team
15
Verhoogt de behendigheid van de gebruiker met 1 niveau.
Hidden Power
6010015
Het type van deze aanval verschilt per gebruiker.
Knock Off
6510020
Verwijdert het voorwerp van het doelwit.
Skull Bash
13010010
Verhoogt de Defense van de gebruiker met 1 niveau op de eerste beurt, en valt aan op de beurt erna.
Swagger
8515
Verwart het doelwit, maar verhoogt diens Attack met 2 niveaus.
Fury Cutter
409520
Kracht verdubbelt iedere beurt als deze aanval keer op keer wordt uitgevoerd, tot 160.
Double-Edge
12010015
Brengt 25% van de schade toe aan de gebruiker.
Mimic
10010
Kopieert tijdelijk de laatst gebruikte aanval van het doelwit.
Curse
10
Als Ghost-type: gebruiker verliest 50% HP waarna doelwit iedere beurt 25% HP verliest. Als niet-Ghost-type: verhoogt Attack en Defense en verlaagt Speed gebruiker met 1 niveau.
Bubble Beam
6510020
Heeft 10% kans om de Speed van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Take Down
908520
Brengt 25% van de schade toe aan de gebruiker.
Water Gun
4010025