Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#210

Granbull

Introductie:Pokémon Gold & Silver
Soort:Fairy Pokémon
Type:
HP
90
Attack
120
Defense
75
Sp. Atk
60
Sp. Def
60
Speed
45
Eigroepen:Fairy, Field
Nummer:#210 (National Pokédex)

Abilities

Intimidate
Verlaagt de Attack van alle tegenstanders met 1 niveau wanneer deze Pokémon ingezet wordt.
Wilde Pokémon met lager Level verschijnen minder vaak.
Quick Feet
Verhoogt de Speed van deze Pokémon met 50% als hij verlamd is.
Wilde Pokémon verschijnen minder vaak.
Rattled
(Verborgen Ability)
Verhoogt de Speed van deze Pokémon met 1 niveau wanneer hij geraakt wordt door een Bug-, Dark- of Ghost-type aanval, of wanneer de tegenstander Intimidate gebruikt.

Evoluties

Train een Snubbull naar Lv. 23.