Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#853

Grapploct

Introductie:Pokémon Sword & Shield
Soort:Jujitsu Pokémon
Type:
HP
80
Attack
118
Defense
90
Sp. Atk
70
Sp. Def
80
Speed
42
Eigroepen:Human-Like, Water 1
Nummer:#853 (National Pokédex)
#853 (Beschikbaar in Sword & Shield)
#352 (Galar Pokédex)
#130 (Isle of Armor Pokédex)

Abilities

Limber
Deze Pokémon kan niet verlamd worden.
Technician
(Verborgen Ability)
Aanvallen met een kracht van 60 of minder doen 50% meer schade.

Evoluties

Train een Clobbopus die de aanval Taunt kent.

Level-up aanvallen

Evolutie
Octolock
10015
Het doelwit kan niet meer wisselen, en diens Defense en Sp. Def worden iedere beurt met 1 niveau verlaagd.
Level
1
Bind
158520
Het doelwit ontvangt 4 tot 5 beurten lang iedere beurt 12,5% schade, en kan zolang niet wisselen.
Level
1
Feint
3010010
Neutraliseert blokkades van het doelwit, zoals Protect en Detect.
Level
1
Leer
10030
Verlaagt de Defense van het doelwit met 1 niveau.
Level
1
Octazooka
658510
Heeft 50% kans om de nauwkeurigheid van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Level
1
Rock Smash
4010015
Heeft 50% kans om de Defense van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Level
15
Detect
5
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
Level
20
Brick Break
7510015
Verwijdert barrières van het doelwit, zoals Light Screen en Reflect.
Level
25
Bulk Up
20
Verhoogt de Attack en Defense van de gebruiker met 1 niveau.
Level
30
Submission
808020
Brengt 25% van de schade toe aan de gebruiker.
Level
35
Taunt
10020
Het doelwit kan 3 beurten lang geen Status-aanvallen gebruiken.
Level
40
Reversal
10015
Doet meer schade des te minder HP de gebruiker heeft.
Level
45
Superpower
1201005
Verlaagt de Attack en Defense van de gebruiker met 1 niveau.
Level
50
Topsy-Turvy
20
Keert alle aangepaste statistieken van het doelwit om.

TM- en TR-aanvallen

TM00
Mega Punch
808520
TM04
Ice Punch
7510015
Heeft 10% kans om het doelwit te bevriezen.
TM08
Hyper Beam
150905
De gebruiker kan de volgende beurt niets doen als deze aanval raakt.
TM09
Giga Impact
150905
De gebruiker kan de volgende beurt niets doen als deze aanval raakt.
TM15
Dig
8010010
Ontwijkt de eerste beurt aanvallen, en valt de beurt erna aan.
TM21
Rest
10
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM24
Snore
5010015
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
TM25
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM26
Scary Face
10010
Verlaagt de Speed van het doelwit met 2 niveaus.
TM31
Attract
10015
Laat het doelwit verliefd worden als die van het andere geslacht is als de gebruiker.
TM36
Whirlpool
358515
Het doelwit ontvangt 4 tot 5 beurten lang iedere beurt 12,5% schade, en kan zolang niet wisselen. Raakt Pokémon die onderwater zijn voor dubbele schade.
TM39
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
TM42
Revenge
6010010
Raakt na het doelwit. Kracht verdubbelt als de gebruiker deze beurt aangevallen is.
TM43
Brick Break
7510015
Verwijdert barrières van het doelwit, zoals Light Screen en Reflect.
TM45
Dive
8010010
Ontwijkt de eerste beurt aanvallen, en valt de beurt erna aan.
TM53
Mud Shot
559515
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
TM55
Brine
6510010
Kracht verdubbelt als het doelwit minder dan 50% HP over heeft.
TM57
Payback
5010010
Kracht verdubbelt als de gebruiker na het doelwit aanvalt.
TM63
Drain Punch
7510010
Geneest de gebruiker voor 50% van de toegebrachte schade.
TM76
Round
6010015
Kracht verdubbelt als een teamgenoot deze aanval dezelfde beurt ook gebruikte; raakt dan meteen erna.
TM79
Retaliate
701005
Kracht verdubbelt als een teamgenoot de vorige beurt uitgeschakeld werd.
TM97
Brutal Swing
6010020
TM98
Stomping Tantrum
7510010
Kracht verdubbelt als de vorige aanval van de gebruiker mislukte.
TR01
Body Slam
8510015
Heeft 30% kans om het doelwit te verlammen.
TR03
Hydro Pump
110805
TR04
Surf
9010015
Raakt Pokémon die onderwater zijn voor dubbele schade.
TR16
Waterfall
8010015
Heeft 20% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
TR20
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
TR21
Reversal
10015
Doet meer schade des te minder HP de gebruiker heeft.
TR26
Endure
10
Weerstaat deze beurt alle aanvallen met minstens 1 HP. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TR27
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
TR37
Taunt
10020
Het doelwit kan 3 beurten lang geen Status-aanvallen gebruiken.
TR39
Superpower
1201005
Verlaagt de Attack en Defense van de gebruiker met 1 niveau.
TR45
Muddy Water
908510
Heeft 30% kans om de nauwkeurigheid van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TR48
Bulk Up
20
Verhoogt de Attack en Defense van de gebruiker met 1 niveau.
TR53
Close Combat
1201005
Verlaagt de Defense en Sp. Def van de gebruiker met 1 niveau.
TR64
Focus Blast
120705
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TR85
Work Up
30
Verhoogt de Attack en Sp. Atk van de gebruiker met 1 niveau.
TR98
Liquidation
8510010
Heeft 10% kans om de Defense van het doelwit te verlagen met 1 niveau.

Ei-aanvallen

Broed
Circle Throw
609010
Forceert het doelwit te wisselen naar de volgende Pokémon.
Broed
Pain Split
10020
Telt de HP van de gebruiker en het doelwit op, en verdeelt ze dan gelijk.
Broed
Power-Up Punch
4010020
Verhoogt de Attack van de gebruiker met 1 niveau.
Broed
Seismic Toss
10020
Doet schade gelijk aan het Level van de gebruiker.
Broed
Soak
10020
Verandert het type van het doelwit in puur Water-type.
Broed
Sucker Punch
701005
Raakt vóór het doelwit, maar alleen als deze een aanval voorbereidt die schade toebrengt.

Move Tutor-aanvallen

Master Dojo
Coaching
10
Verhoogt de Attack en Defense van een teamgenoot.
Master Dojo
Skitter Smack
709010
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 1 niveau.