Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#857

Hattrem

Introductie:Pokémon Sword & Shield
Soort:Serene Pokémon
Type:
HP
57
Attack
40
Defense
65
Sp. Atk
86
Sp. Def
73
Speed
49
Eigroepen:Fairy
Nummer:#857 (National Pokédex)
#000 (Beschikbaar in Sword & Shield)
#041 (Crown Tundra Pokédex)
#242 (Galar Pokédex)

Abilities

Healer
Heeft iedere beurt 30% kans om statusproblemen van aangrenzende teamgenoot te genezen.
Anticipation
Waarschuwt of een tegenstander aanvallen kent die super-effectief of extreem sterk zijn wanneer deze Pokémon ingezet wordt.
Magic Bounce
(Verborgen Ability)
Kaatst één keer per beurt een statusaanval terug naar de gebruiker.

Evoluties

Train een Hatenna naar Lv. 32.
Train een Hattrem naar Lv. 42.

Level-up aanvallen

Evolutie
Brutal Swing
6010020
Level
1
Confusion
5010025
Heeft 10% kans om het doelwit te verwarren.
Level
1
Disarming Voice
4015
Raakt altijd.
Level
1
Life Dew
10
Geneest 25% HP van alle Pokémon aan de kant van de gebruiker.
Level
1
Play Nice
20
Verlaagt de Attack van het doelwit met 1 niveau.
Level
15
Aromatherapy
5
Geneest alle Pokémon in het team van de gebruiker van slaap, vergiftiging, verlamming, totale bevriezing en verbranding.
Level
20
Psybeam
6510020
Heeft 10% kans om het doelwit te verlammen.
Level
25
Heal Pulse
10
Geneest 50% HP van het doelwit.
Level
30
Dazzling Gleam
8010010
Level
37
Calm Mind
20
Verhoogt de Sp. Atk en Sp. Def van de gebruiker met 1 niveau.
Level
44
Psychic
9010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Level
51
Healing Wish
10
De gebruiker valt flauw. Geneest de HP en statusproblemen van de Pokémon die inwisselt.

TM- en TR-aanvallen

TM10
Magical Leaf
6020
Raakt altijd.
TM14
Thunder Wave
9020
Verlamt het doelwit.
TM17
Light Screen
30
Halveert 5 beurten lang schade van speciale aanvallen tegen het hele team.
TM19
Safeguard
25
Beschermt het hele team 5 beurten lang tegen statusproblemen en verwarring.
TM21
Rest
10
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM24
Snore
5010015
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
TM25
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM28
Giga Drain
7510010
Geneest de gebruiker voor 50% van de toegebrachte schade.
TM29
Charm
10020
Verlaagt de Attack van het doelwit met 2 niveaus.
TM31
Attract
10015
Laat het doelwit verliefd worden als die van het andere geslacht is als de gebruiker.
TM39
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
TM41
Helping Hand
20
Verhoogt de kracht van aanvallen van andere Pokémon naast de gebruiker met 50% voor deze beurt.
TM44
Imprison
10010
Het doelwit kan geen aanvallen meer gebruiken die de gebruiker ook kent.
TM76
Round
6010015
Kracht verdubbelt als een teamgenoot deze aanval dezelfde beurt ook gebruikte; raakt dan meteen erna.
TM87
Draining Kiss
5010010
Geneest de gebruiker voor 75% van de toegebrachte schade.
TM92
Mystical Fire
7510010
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 1 niveau.
TM97
Brutal Swing
6010020
TR11
Psychic
9010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TR20
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
TR25
Psyshock
8010010
Gebruikt de Defense van het doelwit in plaats van de Sp. Def.
TR26
Endure
10
Weerstaat deze beurt alle aanvallen met minstens 1 HP. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TR27
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
TR29
Baton Pass
40
Wisselt de gebruiker met een andere Pokémon, en geeft die dezelfde aangepaste statistieken en statuseffecten.
TR40
Skill Swap
10010
Verwisselt de Abilities van de gebruiker en het doelwit.
TR49
Calm Mind
20
Verhoogt de Sp. Atk en Sp. Def van de gebruiker met 1 niveau.
TR58
Dark Pulse
8010015
Heeft 20% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
TR82
Stored Power
2010010
Kracht verhoogt met 20 per statistiekbonus van de gebruiker.
TR90
Play Rough
909010
Heeft 10% kans om de Attack van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TR92
Dazzling Gleam
8010010

Ei-aanvallen

Broed
After You
15
Het doelwit van deze aanval valt meteen na de gebruiker aan.
Broed
Aromatic Mist
20
Verhoogt de Sp. Def van een teamgenoot met 1 niveau.
Broed
Nuzzle
2010020
Verlamt het doelwit.
Broed
Quash
10015
Laat het doelwit als laatste in de beurt aanvallen.

Move Tutor-aanvallen

Master Dojo
Expanding Force
8010010
Kracht verhoogt met 50%, en raakt alle tegenstanders op Psychic Terrain.