Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#507

Herdier

Introductie:Pokémon Black & White
Soort:Loyal Dog Pokémon
Type:
HP
65
Attack
80
Defense
65
Sp. Atk
35
Sp. Def
65
Speed
60
Eigroepen:Field
Nummer:#507 (National Pokédex)
#507 (Beschikbaar in Sword & Shield)
#114 (Isle of Armor Pokédex)

Abilities

Intimidate
Verlaagt de Attack van alle tegenstanders met 1 niveau wanneer deze Pokémon ingezet wordt.
Wilde Pokémon met lager Level verschijnen minder vaak.
Sand Rush
Verdubbelt de Speed van deze Pokémon in een zandstorm en negeert schade ervan.
Scrappy
(Verborgen Ability)
Eigen Normal-type en Fighting-type aanvallen kunnen Ghost-type Pokémon raken, en Intimidate heeft geen effect op deze Pokémon.

Evoluties

Train een Lillipup naar Lv. 16.
Train een Herdier naar Lv. 32.

Level-up aanvallen

Level
1
Bite
6010025
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Level
1
Leer
10030
Verlaagt de Defense van het doelwit met 1 niveau.
Level
1
Tackle
4010035
Level
1
Work Up
30
Verhoogt de Attack en Sp. Atk van de gebruiker met 1 niveau.
Level
12
Retaliate
701005
Kracht verdubbelt als een teamgenoot de vorige beurt uitgeschakeld werd.
Level
19
Baby-Doll Eyes
10030
Raakt vóór het doelwit en verlaagt diens Attack met 1 niveau.
Level
24
Play Rough
909010
Heeft 10% kans om de Attack van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Level
30
Crunch
8010015
Heeft 20% kans om de Defense van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Level
36
Take Down
908520
Brengt 25% van de schade toe aan de gebruiker.
Level
42
Helping Hand
20
Verhoogt de kracht van aanvallen van andere Pokémon naast de gebruiker met 50% voor deze beurt.
Level
48
Reversal
10015
Doet meer schade des te minder HP de gebruiker heeft.
Level
54
Roar
20
Forceert het doelwit te wisselen naar een willekeurige andere Pokémon.
Level
60
Last Resort
1401005
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker al zijn andere aanvallen al heeft gebruikt.
Level
66
Giga Impact
150905
De gebruiker kan de volgende beurt niets doen als deze aanval raakt.

TM- en TR-aanvallen

TM09
Giga Impact
150905
De gebruiker kan de volgende beurt niets doen als deze aanval raakt.
TM14
Thunder Wave
9020
Verlamt het doelwit.
TM15
Dig
8010010
Ontwijkt de eerste beurt aanvallen, en valt de beurt erna aan.
TM21
Rest
10
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM24
Snore
5010015
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
TM25
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM29
Charm
10020
Verlaagt de Attack van het doelwit met 2 niveaus.
TM31
Attract
10015
Laat het doelwit verliefd worden als die van het andere geslacht is als de gebruiker.
TM33
Rain Dance
5
Wekt een regenbui op die 5 beurten duurt.
TM34
Sunny Day
5
Wekt sterk zonlicht op dat 5 beurten duurt.
TM39
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
TM41
Helping Hand
20
Verhoogt de kracht van aanvallen van andere Pokémon naast de gebruiker met 50% voor deze beurt.
TM48
Rock Tomb
609515
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
TM57
Payback
5010010
Kracht verdubbelt als de gebruiker na het doelwit aanvalt.
TM66
Thunder Fang
659515
Heeft 10% kans om het doelwit te verlammen of te laten 'flinchen'.
TM67
Ice Fang
659515
Heeft 10% kans om het doelwit te bevriezen of te laten 'flinchen'.
TM68
Fire Fang
659515
Heeft 10% kans om het doelwit te verbranden of te laten 'flinchen'.
TM76
Round
6010015
Kracht verdubbelt als een teamgenoot deze aanval dezelfde beurt ook gebruikte; raakt dan meteen erna.
TM79
Retaliate
701005
Kracht verdubbelt als een teamgenoot de vorige beurt uitgeschakeld werd.
TM85
Snarl
559515
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 1 niveau.
TR04
Surf
9010015
Raakt Pokémon die onderwater zijn voor dubbele schade.
TR08
Thunderbolt
9010015
Heeft 10% kans om het doelwit te verlammen.
TR20
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
TR21
Reversal
10015
Doet meer schade des te minder HP de gebruiker heeft.
TR26
Endure
10
Weerstaat deze beurt alle aanvallen met minstens 1 HP. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TR27
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
TR32
Crunch
8010015
Heeft 20% kans om de Defense van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TR33
Shadow Ball
8010015
Heeft 20% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TR35
Uproar
9010010
Maakt alle slapende Pokémon wakker en valt 2 tot 5 beurten achter elkaar aan, waarbij Pokémon niet in slaap kunnen vallen.
TR42
Hyper Voice
9010010
TR85
Work Up
30
Verhoogt de Attack en Sp. Atk van de gebruiker met 1 niveau.
TR86
Wild Charge
9010015
Brengt 25% van de schade toe aan de gebruiker.
TR90
Play Rough
909010
Heeft 10% kans om de Attack van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TR97
Psychic Fangs
8510010
Verwijdert barrières van het doelwit, zoals Light Screen en Reflect, als deze aanval raakt.

Ei-aanvallen

Broed
After You
15
Het doelwit van deze aanval valt meteen na de gebruiker aan.
Broed
Covet
6010025
Steelt het voorwerp van het doelwit als de gebruiker er geen vast heeft.
Broed
Howl
40
Verhoogt de Attack van alle Pokémon aan de kant van de gebruiker met 1 niveau.
Broed
Lick
3010030
Heeft 30% kans om het doelwit te verlammen.
Broed
Mud-Slap
2010010
Verlaagt de nauwkeurigheid van het doelwit met 2 niveaus.
Broed
Yawn
10010
Laat het doelwit aan het einde van de volgende beurt in slaap vallen.

Aanvallen van vorige generaties

Aerial Ace
6020
Raakt altijd.
Confide
20
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 1 niveau.
Double Team
15
Verhoogt de behendigheid van de gebruiker met 1 niveau.
Sand Attack
10015
Verlaagt de nauwkeurigheid van het doelwit met 1 niveau.
Shock Wave
6020
Raakt altijd.
Swagger
8515
Verwart het doelwit, maar verhoogt diens Attack met 2 niveaus.
Toxic
9010
Vergiftigt het doelwit ernstig. Raakt altijd als de gebruiker Poison-type is.
Rock Smash
4010015
Heeft 50% kans om de Defense van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Strength
8010015