Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#876

Indeedee (Male)

Introductie:Pokémon Sword & Shield
Soort:Emotion Pokémon
Type:
HP
60
Attack
65
Defense
55
Sp. Atk
105
Sp. Def
95
Speed
95
Eigroepen:Fairy
Nummer:#876 (National Pokédex)
#876 (Beschikbaar in Sword & Shield)
#171 (Crown Tundra Pokédex)
#337 (Galar Pokédex)

Abilities

Inner Focus
Deze Pokémon kan niet 'flinchen', en Intimidate heeft geen effect op deze Pokémon.
Synchronize
Als deze Pokémon verbrand, verlamd of vergiftigd wordt, wordt de tegenstander dat ook.
Wilde Pokémon en cadeau-Pokémon die niet kunnen broeden hebben altijd dezelfde Nature als deze Pokémon.
Psychic Surge
(Verborgen Ability)
Roept Psychic Terrain op wanneer deze Pokémon ingezet wordt.

Vormen

Mannelijke vorm van Indeedee.
Vrouwelijke vorm van Indeedee.

Level-up aanvallen

Level
1
Play Nice
20
Verlaagt de Attack van het doelwit met 1 niveau.
Level
1
Stored Power
2010010
Kracht verhoogt met 20 per statistiekbonus van de gebruiker.
Level
5
Encore
1005
Het doelwit kan 3 beurten alleen zijn laatst gebruikte aanval uitvoeren.
Level
10
Disarming Voice
4015
Raakt altijd.
Level
15
Psybeam
6510020
Heeft 10% kans om het doelwit te verlammen.
Level
20
Helping Hand
20
Verhoogt de kracht van aanvallen van andere Pokémon naast de gebruiker met 50% voor deze beurt.
Level
25
After You
15
Het doelwit van deze aanval valt meteen na de gebruiker aan.
Level
30
Aromatherapy
5
Geneest alle Pokémon in het team van de gebruiker van slaap, vergiftiging, verlamming, bevriezing en verbranding.
Level
35
Psychic
9010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Level
40
Calm Mind
20
Verhoogt de Sp. Atk en Sp. Def van de gebruiker met 1 niveau.
Level
45
Power Split
10
Telt de Attack en Sp. Atk van de gebruiker en het doelwit op, en verdeelt ze dan gelijk.
Level
50
Psychic Terrain
10
Wekt Psychic Terrain op dat 5 beurten actief is.
Level
55
Last Resort
1401005
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker al zijn andere aanvallen al heeft gebruikt.

TM- en TR-aanvallen

TM02
Pay Day
4010020
Geeft na het gevecht extra prijzengeld, gelijk aan 5× het level van de gebruiker.
TM10
Magical Leaf
6020
Raakt altijd.
TM21
Rest
10
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM24
Snore
5010015
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
TM25
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM31
Attract
10015
Laat het doelwit verliefd worden als die van het andere geslacht is als de gebruiker.
TM39
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
TM40
Swift
6020
Raakt altijd.
TM41
Helping Hand
20
Verhoogt de kracht van aanvallen van andere Pokémon naast de gebruiker met 50% voor deze beurt.
TM44
Imprison
10010
Het doelwit kan geen aanvallen meer gebruiken die de gebruiker ook kent.
TM60
Power Swap
10
Verwisselt de aangepaste Attack en Sp. Atk van de gebruiker en het doelwit.
TM63
Drain Punch
7510010
Geneest de gebruiker voor 50% van de toegebrachte schade.
TM70
Trick Room
5
Voor vijf beurten lang vallen langamere Pokémon het eerst aan.
TM71
Wonder Room
10
Verwisselt 5 beurten lang de Defense en Sp. Def van alle Pokémon.
TM72
Magic Room
10
Neutraliseert alle voorwerpen voor 5 beurten.
TM76
Round
6010015
Kracht verdubbelt als een teamgenoot deze aanval dezelfde beurt ook gebruikte; raakt dan meteen erna.
TM87
Draining Kiss
5010010
Geneest de gebruiker voor 75% van de toegebrachte schade.
TM91
Psychic Terrain
10
Wekt Psychic Terrain op dat 5 beurten actief is.
TM92
Mystical Fire
7510010
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 1 niveau.
TR11
Psychic
9010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TR14
Metronome
10
Voert een compleet willekeurige aanval uit.
TR19
Tri Attack
8010010
Heeft 20% kans om het doelwit te verlammen, te bevriezen of te verbranden.
TR20
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
TR25
Psyshock
8010010
Gebruikt de Defense van het doelwit in plaats van de Sp. Def.
TR26
Endure
10
Weerstaat deze beurt alle aanvallen met minstens 1 HP. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TR27
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
TR30
Encore
1005
Het doelwit kan 3 beurten alleen zijn laatst gebruikte aanval uitvoeren.
TR33
Shadow Ball
8010015
Heeft 20% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TR34
Future Sight
12010010
Brengt pas 2 beurten later schade toe.
TR38
Trick
10010
Verwisselt de voorwerpen van de gebruiker en het doelwit.
TR42
Hyper Voice
9010010
TR49
Calm Mind
20
Verhoogt de Sp. Atk en Sp. Def van de gebruiker met 1 niveau.
TR65
Energy Ball
9010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TR69
Zen Headbutt
809015
Heeft 20% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
TR82
Stored Power
2010010
Kracht verhoogt met 20 per statistiekbonus van de gebruiker.
TR83
Ally Switch
15
Verwisselt van positie met een teamgenoot.
TR90
Play Rough
909010
Heeft 10% kans om de Attack van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TR92
Dazzling Gleam
8010010

Ei-aanvallen

Broed
Extrasensory
8010020
Heeft 10% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Broed
Fake Out
4010010
Raakt vóór het doelwit en laat die 'flinchen', maar werkt alleen op de eerste beurt van de gebruiker.
Broed
Psych Up
10
Kopieert de aangepaste statistieken van het doelwit

Move Tutor-aanvallen

Master Dojo
Expanding Force
8010010
Kracht verhoogt met 50%, en raakt alle tegenstanders op Psychic Terrain.
Master Dojo
Terrain Pulse
5010010
Het type en de kracht van deze aanval hangen af van het weer.