Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#686

Inkay

Introductie:Pokémon X & Y
Soort:Revolving Pokémon
Type:
HP
53
Attack
54
Defense
53
Sp. Atk
37
Sp. Def
46
Speed
45
Eigroepen:Water 1, Water 2
Nummer:#686 (National Pokédex)
#686 (Beschikbaar in Sword & Shield)
#290 (Galar Pokédex)
#108 (Isle of Armor Pokédex)

Abilities

Contrary
Verhoging of verlaging van eigen statistieken heeft een omgekeerd effect.
Suction Cups
Deze Pokémon kan niet geforceerd worden om te wisselen.
Bij het vissen krijg je vaker beet.
Infiltrator
(Verborgen Ability)
Eigen aanvallen negeren Reflect, Light Screen, Safeguard en Mist.

Evoluties

Train een Inkay naar Lv. 30 terwijl je je Nintendo Switch (in handheld mode) ondersteboven houdt.

Level-up aanvallen

Level
1
Peck
3510035
Level
1
Tackle
4010035
Level
3
Hypnosis
6020
Laat het doelwit in slaap vallen.
Level
6
Wrap
159020
Het doelwit ontvangt 4 tot 5 beurten lang iedere beurt 12,5% schade, en kan zolang niet wisselen.
Level
9
Payback
5010010
Kracht verdubbelt als de gebruiker na het doelwit aanvalt.
Level
12
Pluck
6010020
Gebruikt de Berry van het doelwit als deze er een vast heeft.
Level
15
Psybeam
6510020
Heeft 10% kans om het doelwit te verlammen.
Level
18
Swagger
8515
Verwart het doelwit, maar verhoogt diens Attack met 2 niveaus.
Level
21
Slash
7010020
Raakt vaker met een critical hit.
Level
24
Night Slash
7010015
Raakt vaker met een critical hit.
Level
27
Psycho Cut
7010020
Raakt vaker met een critical hit.
Level
31
Switcheroo
10010
Verwisselt de voorwerpen van de gebruiker en het doelwit.
Level
33
Foul Play
9510015
Gebruikt de Attack van het doelwit in plaats van die van de gebruiker.
Level
36
Topsy-Turvy
20
Keert alle aangepaste statistieken van het doelwit om.
Level
39
Superpower
1201005
Verlaagt de Attack en Defense van de gebruiker met 1 niveau.

TM- en TR-aanvallen

TM17
Light Screen
30
Halveert 5 beurten lang schade van speciale aanvallen tegen het hele team.
TM18
Reflect
20
Halveert 5 beurten lang schade van fysieke aanvallen tegen het hele team.
TM21
Rest
10
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM22
Rock Slide
759010
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
TM23
Thief
6010025
Steelt het voorwerp van het doelwit als de gebruiker er geen vast heeft.
TM24
Snore
5010015
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
TM25
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM31
Attract
10015
Laat het doelwit verliefd worden als die van het andere geslacht is als de gebruiker.
TM33
Rain Dance
5
Wekt een regenbui op die 5 beurten duurt.
TM34
Sunny Day
5
Wekt sterk zonlicht op dat 5 beurten duurt.
TM39
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
TM47
Fake Tears
10020
Verlaagt de Sp. Def van het doelwit met 2 niveaus.
TM57
Payback
5010010
Kracht verdubbelt als de gebruiker na het doelwit aanvalt.
TM59
Fling
10010
Verbruikt het voorwerp van de gebruiker. De kracht van deze aanval hangt af van welk voorwerp.
TM61
Guard Swap
10
Verwisselt de aangepaste Defense en Sp. Def van de gebruiker en het doelwit.
TM69
Psycho Cut
7010020
Raakt vaker met een critical hit.
TM70
Trick Room
5
Voor vijf beurten lang vallen langamere Pokémon het eerst aan.
TM76
Round
6010015
Kracht verdubbelt als een teamgenoot deze aanval dezelfde beurt ook gebruikte; raakt dan meteen erna.
TM79
Retaliate
701005
Kracht verdubbelt als een teamgenoot de vorige beurt uitgeschakeld werd.
TR02
Flamethrower
9010015
Heeft 10% kans om het doelwit te verbranden.
TR08
Thunderbolt
9010015
Heeft 10% kans om het doelwit te verlammen.
TR11
Psychic
9010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TR20
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
TR26
Endure
10
Weerstaat deze beurt alle aanvallen met minstens 1 HP. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TR27
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
TR29
Baton Pass
40
Wisselt de gebruiker met een andere Pokémon, en geeft die dezelfde aangepaste statistieken en statuseffecten.
TR34
Future Sight
12010010
Brengt pas 2 beurten later schade toe.
TR37
Taunt
10020
Het doelwit kan 3 beurten lang geen Status-aanvallen gebruiken.
TR39
Superpower
1201005
Verlaagt de Attack en Defense van de gebruiker met 1 niveau.
TR49
Calm Mind
20
Verhoogt de Sp. Atk en Sp. Def van de gebruiker met 1 niveau.
TR58
Dark Pulse
8010015
Heeft 20% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
TR68
Nasty Plot
20
Verhoogt de Sp. Atk van de gebruiker met 2 niveaus.
TR81
Foul Play
9510015
Gebruikt de Attack van het doelwit in plaats van die van de gebruiker.
TR82
Stored Power
2010010
Kracht verhoogt met 20 per statistiekbonus van de gebruiker.
TR83
Ally Switch
15
Verwisselt van positie met een teamgenoot.
TR98
Liquidation
8510010
Heeft 10% kans om de Defense van het doelwit te verlagen met 1 niveau.

Ei-aanvallen

Broed
Acupressure
30
Verhoogt een willekeurige statistiek van de gebruiker met 2 niveaus.
Broed
Destiny Bond
5
Als de gebruiker deze beurt uitgeschakeld wordt, wordt het doelwit dat ook. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
Broed
Disable
10020
Maakt de laatst gebruikte aanval van het doelwit 4 beurten onbruikbaar.

Move Tutor-aanvallen

Master Dojo
Expanding Force
8010010
Kracht verhoogt met 50%, en raakt alle tegenstanders op Psychic Terrain.
Master Dojo
Lash Out
751005
Kracht verdubbelt als de statistieken van de gebruiker deze beurt verlaagd zijn.

Aanvallen uit eerdere games

Aerial Ace
6020
Raakt altijd.
Bind
158520
Het doelwit ontvangt 4 tot 5 beurten lang iedere beurt 12,5% schade, en kan zolang niet wisselen.
Confide
20
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 1 niveau.
Double Team
15
Verhoogt de behendigheid van de gebruiker met 1 niveau.
Flatter
10015
Verwart het doelwit, maar verhoogt diens Sp. Atk met 1 niveau.
Hidden Power
6010015
Het type van deze aanval verschilt per gebruiker.
Knock Off
6510020
Verwijdert het voorwerp van het doelwit.
Power Split
10
Telt de Attack en Sp. Atk van de gebruiker en het doelwit op, en verdeelt ze dan gelijk.
Psych Up
10
Kopieert de aangepaste statistieken van het doelwit
Role Play
10
Kopieert de Ability van het doelwit.
Simple Beam
10015
Verandert de Ability van het doelwit in Simple.
Spite
10010
Vermindert de PP van de laatst gebruikte aanval van het doelwit met 4 PP.
Torment
10015
Het doelwit kan niet meer twee beurten achter elkaar dezelfde aanval uitvoeren.
Toxic
9010
Vergiftigt het doelwit ernstig. Raakt altijd als de gebruiker Poison-type is.
Cut
509530