Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#818

Inteleon

Introductie:Pokémon Sword & Shield
Soort:Secret Agent Pokémon
Type:
HP
70
Attack
85
Defense
65
Sp. Atk
125
Sp. Def
65
Speed
120
Eigroepen:Field, Water 1
Nummer:#818 (National Pokédex)
#000 (Beschikbaar in Sword & Shield)
#009 (Galar Pokédex)

Abilities

Torrent
Verhoogt de kracht van eigen Water-type aanvallen met 50% als deze Pokémon minder dan 33% HP heeft.
Sniper
(Verborgen Ability)
Critical hits van deze Pokémon doen 50% meer schade.

Vormen

Basisvorm van Inteleon.
Alternatieve vorm van Inteleon.

Evoluties

Train een Sobble naar Lv. 16.
Train een Drizzile naar Lv. 35.

Level-up aanvallen

Evolutie
Snipe Shot
8010015
Raakt vaker met een critical hit. Valt altijd het gekozen doelwit aan, ongeacht de aanvallen of Abilities van de tegenstanders.
Level
1
Acrobatics
5510015
Kracht verdubbelt als de gebruiker geen voorwerp vast heeft.
Level
1
Bind
158520
Het doelwit ontvangt 4 tot 5 beurten lang iedere beurt 12,5% schade, en kan zolang niet wisselen.
Level
1
Growl
10040
Verlaagt de Attack van het doelwit met 1 niveau.
Level
1
Pound
4010035
Level
1
Water Gun
4010025
Level
12
Water Pulse
6010020
Heeft 20% kans om het doelwit te verwarren.
Level
19
Tearful Look
20
Verlaagt de Attack en Sp. Atk van het doelwit met 1 niveau.
Level
24
Sucker Punch
701005
Raakt vóór het doelwit, maar alleen als deze een aanval voorbereidt die schade toebrengt.
Level
30
U-turn
7010020
Wisselt de gebruiker.
Level
38
Liquidation
8510010
Heeft 10% kans om de Defense van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Level
46
Soak
10020
Verandert het type van het doelwit in puur Water-type.
Level
54
Rain Dance
5
Wekt een regenbui op die 5 beurten duurt.
Level
62
Hydro Pump
110805

TM- en TR-aanvallen

TM08
Hyper Beam
150905
De gebruiker kan de volgende beurt niets doen als deze aanval raakt.
TM09
Giga Impact
150905
De gebruiker kan de volgende beurt niets doen als deze aanval raakt.
TM17
Light Screen
30
Halveert 5 beurten lang schade van speciale aanvallen tegen het hele team.
TM18
Reflect
20
Halveert 5 beurten lang schade van fysieke aanvallen tegen het hele team.
TM19
Safeguard
25
Beschermt het hele team 5 beurten lang tegen statusproblemen en verwarring.
TM21
Rest
10
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM24
Snore
5010015
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
TM25
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM27
Icy Wind
559515
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
TM31
Attract
10015
Laat het doelwit verliefd worden als die van het andere geslacht is als de gebruiker.
TM33
Rain Dance
5
Wekt een regenbui op die 5 beurten duurt.
TM36
Whirlpool
358515
Het doelwit ontvangt 4 tot 5 beurten lang iedere beurt 12,5% schade, en kan zolang niet wisselen. Raakt Pokémon die onderwater zijn voor dubbele schade.
TM39
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
TM40
Swift
6020
Raakt altijd.
TM45
Dive
8010010
Ontwijkt de eerste beurt aanvallen, en valt de beurt erna aan.
TM46
Weather Ball
5010010
Het type en de kracht van deze aanval hangen af van het weer.
TM51
Icicle Spear
2510030
Raakt 2 tot 5 keer.
TM52
Bounce
85855
Ontwijkt de eerste beurt aanvallen, en valt de beurt erna aan. Heeft 30% kans om het doelwit te verlammen.
TM53
Mud Shot
559515
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
TM56
U-turn
7010020
Wisselt de gebruiker.
TM59
Fling
10010
Verbruikt het voorwerp van de gebruiker. De kracht van deze aanval hangt af van welk voorwerp.
TM76
Round
6010015
Kracht verdubbelt als een teamgenoot deze aanval dezelfde beurt ook gebruikte; raakt dan meteen erna.
TM78
Acrobatics
5510015
Kracht verdubbelt als de gebruiker geen voorwerp vast heeft.
TM95
Air Slash
759515
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
TM99
Breaking Swipe
6010015
Verlaagt de Attack van alle tegenstanders met 1 niveau.
TR00
Swords Dance
20
Verhoogt de Attack van de gebruiker met 2 niveaus.
TR03
Hydro Pump
110805
TR04
Surf
9010015
Raakt Pokémon die onderwater zijn voor dubbele schade.
TR05
Ice Beam
9010010
Heeft 10% kans om het doelwit totaal te bevriezen.
TR06
Blizzard
110705
Raakt altijd in een hagelstorm. Heeft 10% kans om het doelwit totaal te bevriezen.
TR12
Agility
30
Verhoogt de Speed van de gebruiker met 2 niveaus.
TR13
Focus Energy
30
Verhoogt de kans op critical hits van de gebruiker met 2 niveaus.
TR14
Metronome
10
Voert een compleet willekeurige aanval uit.
TR16
Waterfall
8010015
Heeft 20% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
TR20
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
TR26
Endure
10
Weerstaat deze beurt alle aanvallen met minstens 1 HP. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TR27
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
TR29
Baton Pass
40
Wisselt de gebruiker met een andere Pokémon, en geeft die dezelfde aangepaste statistieken en statuseffecten.
TR33
Shadow Ball
8010015
Heeft 20% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TR45
Muddy Water
908510
Heeft 30% kans om de nauwkeurigheid van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TR58
Dark Pulse
8010015
Heeft 20% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
TR84
Scald
8010015
Heeft 30% kans om het doelwit te verbranden en ontdooit een totaal bevroren doelwit. Ontdooit ook de gebruiker als die totaal bevroren is.
TR85
Work Up
30
Verhoogt de Attack en Sp. Atk van de gebruiker met 1 niveau.
TR98
Liquidation
8510010
Heeft 10% kans om de Defense van het doelwit te verlagen met 1 niveau.

Ei-aanvallen

Broed
Aqua Jet
4010020
Raakt vóór het doelwit.
Broed
Aqua Ring
20
Geneest iedere beurt 6,25% HP van de gebruiker.
Broed
Double Team
15
Verhoogt de behendigheid van de gebruiker met 1 niveau.
Broed
Fell Stinger
5010025
Verhoogt de Attack van de gebruiker met 3 niveaus als deze aanval het doelwit uitschakelt.
Broed
Haze
30
Maakt de aangepaste statistieken van alle Pokémon op het veld ongedaan.
Broed
Ice Shard
4010030
Raakt vóór het doelwit.
Broed
Mist
30
Tegenstanders kunnen 5 beurten lang de statistieken van het hele team niet veranderen.

Move Tutor-aanvallen

Hammerlocke
Water Pledge
8010010
Combineert met de Fire Pledge of Grass Pledge van een teamgenoot voor neveneffecten.
Master Dojo
Scale Shot
259020
Raakt 2 tot 5 keer. Verhoogt de Speed en verlaagt de Defense van de gebruiker met 1 niveau.
Wyndon
Hydro Cannon
150905
De gebruiker kan de volgende beurt niets doen als deze aanval raakt.