Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#595

Joltik

Introductie:Pokémon Black & White
Soort:Attaching Pokémon
Type:
HP
50
Attack
47
Defense
50
Sp. Atk
57
Sp. Def
50
Speed
65
Eigroepen:Bug
Nummer:#595 (National Pokédex)
#595 (Beschikbaar in Sword & Shield)
#093 (Crown Tundra Pokédex)
#064 (Galar Pokédex)

Abilities

Compound Eyes
Verhoogt nauwkeurigheid van eigen aanvallen met 30%.
Wilde Pokémon hebben vaker (zeldzame) voorwerpen vast.
Unnerve
Tegenstanders kunnen geen Berries gebruiken.
Swarm
(Verborgen Ability)
Verhoogt de kracht van eigen Bug-type aanvallen met 50% als deze Pokémon minder dan 33% HP heeft.

Evoluties

Train een Joltik naar Lv. 36.

Level-up aanvallen

Level
1
Absorb
2010025
Geneest de gebruiker voor 50% van de toegebrachte schade.
Level
1
Fury Cutter
409520
Kracht verdubbelt iedere beurt als deze aanval keer op keer wordt uitgevoerd, tot 160.
Level
4
Electroweb
559515
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
Level
8
Bug Bite
6010020
Gebruikt de Berry van het doelwit als deze er een vast heeft.
Level
12
String Shot
9540
Verlaagt de Speed van het doelwit met 2 niveaus.
Level
16
Thunder Wave
9020
Verlamt het doelwit.
Level
20
Electro Ball
10010
Doet meer schade des te sneller de gebruiker is dan het doelwit.
Level
24
Agility
30
Verhoogt de Speed van de gebruiker met 2 niveaus.
Level
28
Sucker Punch
701005
Raakt vóór het doelwit, maar alleen als deze een aanval voorbereidt die schade toebrengt.
Level
32
Slash
7010020
Raakt vaker met een critical hit.
Level
37
Discharge
8010015
Heeft 30% kans om het doelwit te verlammen.
Level
40
Screech
8540
Verlaagt de Defense van het doelwit met 2 niveaus.
Level
44
Gastro Acid
10010
Neutraliseert de Ability van het doelwit.
Level
48
Bug Buzz
9010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.

TM- en TR-aanvallen

TM07
Pin Missile
259520
Raakt 2 tot 5 keer.
TM14
Thunder Wave
9020
Verlamt het doelwit.
TM16
Screech
8540
Verlaagt de Defense van het doelwit met 2 niveaus.
TM17
Light Screen
30
Halveert 5 beurten lang schade van speciale aanvallen tegen het hele team.
TM21
Rest
10
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM23
Thief
6010025
Steelt het voorwerp van het doelwit als de gebruiker er geen vast heeft.
TM24
Snore
5010015
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
TM25
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM28
Giga Drain
7510010
Geneest de gebruiker voor 50% van de toegebrachte schade.
TM31
Attract
10015
Laat het doelwit verliefd worden als die van het andere geslacht is als de gebruiker.
TM33
Rain Dance
5
Wekt een regenbui op die 5 beurten duurt.
TM39
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
TM40
Swift
6020
Raakt altijd.
TM52
Bounce
85855
Ontwijkt de eerste beurt aanvallen, en valt de beurt erna aan. Heeft 30% kans om het doelwit te verlammen.
TM62
Speed Swap
10
Wisselt de Speed van de gebruiker en het doelwit.
TM73
Cross Poison
7010020
Heeft 10% kans om het doelwit te vergiftigen. Raakt vaker met een critical hit.
TM76
Round
6010015
Kracht verdubbelt als een teamgenoot deze aanval dezelfde beurt ook gebruikte; raakt dan meteen erna.
TM80
Volt Switch
7010020
Wisselt de gebruiker.
TM82
Electroweb
559515
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
TR08
Thunderbolt
9010015
Heeft 10% kans om het doelwit te verlammen.
TR12
Agility
30
Verhoogt de Speed van de gebruiker met 2 niveaus.
TR18
Leech Life
8010010
Geneest de gebruiker voor 50% van de toegebrachte schade.
TR20
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
TR26
Endure
10
Weerstaat deze beurt alle aanvallen met minstens 1 HP. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TR27
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
TR57
Poison Jab
8010020
Heeft 30% kans om het doelwit te vergiftigen.
TR60
X-Scissor
8010015
TR61
Bug Buzz
9010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TR65
Energy Ball
9010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TR80
Electro Ball
10010
Doet meer schade des te sneller de gebruiker is dan het doelwit.
TR86
Wild Charge
9010015
Brengt 25% van de schade toe aan de gebruiker.

Ei-aanvallen

Broed
Double Team
15
Verhoogt de behendigheid van de gebruiker met 1 niveau.
Broed
Infestation
2010020
Het doelwit ontvangt 4 tot 5 beurten lang iedere beurt 12,5% schade, en kan zolang niet wisselen.
Broed
Lunge
8010015
Verlaagt de Attack van het doelwit met 1 niveau.
Broed
Poison Sting
1510035
Heeft 30% kans om het doelwit te vergiftigen.
Broed
Struggle Bug
5010020
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 1 niveau.

Move Tutor-aanvallen

Master Dojo
Rising Voltage
7010020
Kracht verdubbelt op Electric Terrain.
Master Dojo
Skitter Smack
709010
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 1 niveau.

Aanvallen van vorige generaties

Charge Beam
509010
Heeft 70% kans om de Sp. Atk van de gebruiker te verhogen met 1 niveau.
Confide
20
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 1 niveau.
Disable
10020
Maakt een willekeurige aanval van het doelwit 4 beurten onbruikbaar.
Magnet Rise
10
Maakt de gebruiker 5 beurten lang immuun voor Ground-type aanvallen.
Shock Wave
6020
Raakt altijd.
Swagger
8515
Verwart het doelwit, maar verhoogt diens Attack met 2 niveaus.
Toxic
9010
Vergiftigt het doelwit ernstig. Raakt altijd als de gebruiker Poison-type is.
Cut
509530