Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#588

Karrablast

Introductie:Pokémon Black & White
Soort:Clamping Pokémon
Type:
HP
50
Attack
75
Defense
45
Sp. Atk
40
Sp. Def
45
Speed
60
Eigroepen:Bug
Nummer:#588 (National Pokédex)
#588 (Beschikbaar in Sword & Shield)
#095 (Crown Tundra Pokédex)
#273 (Galar Pokédex)
#066 (Isle of Armor Pokédex)

Abilities

Swarm
Verhoogt de kracht van eigen Bug-type aanvallen met 50% als deze Pokémon minder dan 33% HP heeft.
Shed Skin
Iedere beurt is er 33% kans dat deze Pokémon zijn statusprobleem geneest.
No Guard
(Verborgen Ability)
Aanvallen van deze Pokémon kunnen niet missen, maar die van tegenstanders ook niet.
Wilde Pokémon verschijnen vaker.

Evoluties

Ruil een Karrablast voor een Shelmet.

Level-up aanvallen

Level
1
Leer
10030
Verlaagt de Defense van het doelwit met 1 niveau.
Level
1
Peck
3510035
Level
4
Fury Cutter
409520
Kracht verdubbelt iedere beurt als deze aanval keer op keer wordt uitgevoerd, tot 160.
Level
8
Endure
10
Weerstaat deze beurt alle aanvallen met minstens 1 HP. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
Level
12
False Swipe
4010040
Laat het doelwit minimaal 1 HP overhouden.
Level
16
Acid Spray
4010020
Verlaagt de Sp. Def van het doelwit met 2 niveaus.
Level
20
Headbutt
7010015
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Level
24
Flail
10015
Doet meer schade des te minder HP de gebruiker heeft.
Level
28
Scary Face
10010
Verlaagt de Speed van het doelwit met 2 niveaus.
Level
32
X-Scissor
8010015
Level
36
Swords Dance
20
Verhoogt de Attack van de gebruiker met 2 niveaus.
Level
40
Take Down
908520
Brengt 25% van de schade toe aan de gebruiker.
Level
44
Bug Buzz
9010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Level
48
Double-Edge
12010015
Brengt 25% van de schade toe aan de gebruiker.

TM- en TR-aanvallen

TM16
Screech
8540
Verlaagt de Defense van het doelwit met 2 niveaus.
TM21
Rest
10
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM24
Snore
5010015
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
TM25
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM26
Scary Face
10010
Verlaagt de Speed van het doelwit met 2 niveaus.
TM28
Giga Drain
7510010
Geneest de gebruiker voor 50% van de toegebrachte schade.
TM31
Attract
10015
Laat het doelwit verliefd worden als die van het andere geslacht is als de gebruiker.
TM33
Rain Dance
5
Wekt een regenbui op die 5 beurten duurt.
TM39
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
TM76
Round
6010015
Kracht verdubbelt als een teamgenoot deze aanval dezelfde beurt ook gebruikte; raakt dan meteen erna.
TM94
False Swipe
4010040
Laat het doelwit minimaal 1 HP overhouden.
TR00
Swords Dance
20
Verhoogt de Attack van de gebruiker met 2 niveaus.
TR20
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
TR26
Endure
10
Weerstaat deze beurt alle aanvallen met minstens 1 HP. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TR27
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
TR28
Megahorn
1208510
TR30
Encore
1005
Het doelwit kan 3 beurten alleen zijn laatst gebruikte aanval uitvoeren.
TR46
Iron Defense
15
Verhoogt de Defense van de gebruiker met 2 niveaus.
TR57
Poison Jab
8010020
Heeft 30% kans om het doelwit te vergiftigen.
TR60
X-Scissor
8010015
TR61
Bug Buzz
9010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TR65
Energy Ball
9010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TR87
Drill Run
809510
Raakt vaker met een critical hit.

Ei-aanvallen

Broed
Bug Bite
6010020
Gebruikt de Berry van het doelwit als deze er een vast heeft.
Broed
Counter
10020
Doet 2× de schade van de laatste fysieke aanval die de gebruiker deze beurt ontvangt.
Broed
Knock Off
6510020
Verwijdert het voorwerp van het doelwit.
Broed
Night Slash
7010015
Raakt vaker met een critical hit.
Broed
Slash
7010020
Raakt vaker met een critical hit.

Aanvallen van vorige generaties

Aerial Ace
6020
Raakt altijd.
Confide
20
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 1 niveau.
Double Team
15
Verhoogt de behendigheid van de gebruiker met 1 niveau.
Fury Attack
158520
Raakt 2 tot 5 keer.
Horn Attack
6510025
Infestation
2010020
Het doelwit ontvangt 4 tot 5 beurten lang iedere beurt 12,5% schade, en kan zolang niet wisselen.
Swagger
8515
Verwart het doelwit, maar verhoogt diens Attack met 2 niveaus.
Toxic
9010
Vergiftigt het doelwit ernstig. Raakt altijd als de gebruiker Poison-type is.
Cut
509530
Struggle Bug
5010020
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 1 niveau.