Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#601

Klinklang

Introductie:Pokémon Black & White
Soort:Gear Pokémon
Type:
HP
60
Attack
100
Defense
115
Sp. Atk
70
Sp. Def
85
Speed
90
Eigroepen:Mineral
Nummer:#601 (National Pokédex)
#601 (Beschikbaar in Sword & Shield)
#115 (Galar Pokédex)

Abilities

Plus
Verhoogt de Sp. Atk van deze Pokémon met 50% als een teamgenoot ook Plus of Minus heeft.
Minus
Verhoogt de Sp. Atk van deze Pokémon met 50% als een teamgenoot ook Plus of Minus heeft.
Clear Body
(Verborgen Ability)
Andere Pokémon kunnen de statistieken van deze Pokémon niet verlagen.

Evoluties

Train een Klink naar Lv. 38.
Train een Klang naar Lv. 49.

Level-up aanvallen

Level
1
Bind
158520
Het doelwit ontvangt 4 tot 5 beurten lang iedere beurt 12,5% schade, en kan zolang niet wisselen.
Level
1
Charge
20
Verhoogt de Sp. Def van de gebruiker met 1 niveau, en verdubbelt de kracht van diens volgende als dit een Electric-type aanval is.
Level
1
Gear Up
20
Verhoogt de Attack en Sp. Atk van alle Pokémon aan de kant van de gebruiker met de Plus- of Minus-Ability met 1 niveau.
Level
1
Magnetic Flux
20
Verhoogt de Defense en Sp. Def van alle Pokémon aan de kant van de gebruiker met de Plus- of Minus-Ability met 1 niveau.
Level
1
Thunder Shock
4010030
Heeft 10% kans om het doelwit te verlammen.
Level
1
Vise Grip
5510030
Level
12
Charge Beam
509010
Heeft 70% kans om de Sp. Atk van de gebruiker te verhogen met 1 niveau.
Level
16
Metal Sound
8540
Verlaagt de Sp. Def van het doelwit met 2 niveaus.
Level
20
Autotomize
15
Verhoogt de snelheid van de gebruiker met 2 niveaus en vermindert zijn gewicht met 100 kg.
Level
24
Discharge
8010015
Heeft 30% kans om het doelwit te verlammen.
Level
28
Screech
8540
Verlaagt de Defense van het doelwit met 2 niveaus.
Level
32
Gear Grind
508515
Raakt 2 keer.
Level
36
Lock-On
5
De volgende aanval van de gebruiker kan niet missen.
Level
42
Shift Gear
10
Verhoogt de Speed van de gebruiker met 2 niveaus en de Attack van de gebruiker met 1 niveau.
Level
48
Zap Cannon
120505
Verlamt het doelwit.
Level
56
Hyper Beam
150905
De gebruiker kan de volgende beurt niets doen als deze aanval raakt.
Level
64
Electric Terrain
10
Wekt Electric Terrain op dat 5 beurten actief is.

TM- en TR-aanvallen

TM08
Hyper Beam
150905
De gebruiker kan de volgende beurt niets doen als deze aanval raakt.
TM09
Giga Impact
150905
De gebruiker kan de volgende beurt niets doen als deze aanval raakt.
TM14
Thunder Wave
9020
Verlamt het doelwit.
TM16
Screech
8540
Verlaagt de Defense van het doelwit met 2 niveaus.
TM21
Rest
10
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM24
Snore
5010015
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
TM25
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM32
Sandstorm
10
Wekt een zandstorm op die 5 beurten duurt.
TM39
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
TM58
Assurance
6010010
Kracht verdubbelt als het doelwit dezelfde beurt schade ontving.
TM70
Trick Room
5
Voor vijf beurten lang vallen langamere Pokémon het eerst aan.
TM76
Round
6010015
Kracht verdubbelt als een teamgenoot deze aanval dezelfde beurt ook gebruikte; raakt dan meteen erna.
TM80
Volt Switch
7010020
Wisselt de gebruiker.
TM90
Electric Terrain
10
Wekt Electric Terrain op dat 5 beurten actief is.
TR08
Thunderbolt
9010015
Heeft 10% kans om het doelwit te verlammen.
TR09
Thunder
1107010
Heeft 30% kans om het doelwit te verlammen. Raakt Pokémon die hoog in de lucht zijn.
TR20
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
TR26
Endure
10
Weerstaat deze beurt alle aanvallen met minstens 1 HP. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TR27
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
TR35
Uproar
9010010
Maakt alle slapende Pokémon wakker en valt 2 tot 5 beurten achter elkaar aan, waarbij Pokémon niet in slaap kunnen vallen.
TR46
Iron Defense
15
Verhoogt de Defense van de gebruiker met 2 niveaus.
TR63
Power Gem
8010020
TR70
Flash Cannon
8010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TR83
Ally Switch
15
Verwisselt van positie met een teamgenoot.
TR86
Wild Charge
9010015
Brengt 25% van de schade toe aan de gebruiker.

Move Tutor-aanvallen

Master Dojo
Rising Voltage
7010020
Kracht verdubbelt op Electric Terrain.
Master Dojo
Steel Roller
1301005
Kan alleen gebruikt worden als speciaal terrein actief is, en verwijdert dat terrein.
Motostoke
Steel Beam
140955
Brengt 50% HP schade toe aan de gebruiker.

Aanvallen van vorige generaties

Confide
20
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 1 niveau.
Double Team
15
Verhoogt de behendigheid van de gebruiker met 1 niveau.
Gravity
5
Alle Pokémon zitten 5 beurten lang aan de grond en zijn vatbaar voor Ground-type aanvallen.
Magic Coat
15
Kaatst statuseffecten door aanvallen van de tegenstander terug naar de tegenstander.
Magnet Rise
10
Maakt de gebruiker 5 beurten lang immuun voor Ground-type aanvallen.
Recycle
10010
Herstelt een voorwerp dat de gebruiker eerder verbruikt heeft.
Rock Polish
20
Verhoogt de Speed van de gebruiker met 2 niveaus.
Shock Wave
6020
Raakt altijd.
Swagger
8515
Verwart het doelwit, maar verhoogt diens Attack met 2 niveaus.
Toxic
9010
Vergiftigt het doelwit ernstig. Raakt altijd als de gebruiker Poison-type is.
Rock Smash
4010015
Heeft 50% kans om de Defense van het doelwit te verlagen met 1 niveau.