Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#264

Linoone

Introductie:Pokémon Ruby & Sapphire
Soort:Rushing Pokémon
Type:
HP
78
Attack
70
Defense
61
Sp. Atk
50
Sp. Def
61
Speed
100
Eigroepen:Field
Nummer:#264 (National Pokédex)
#264 (Beschikbaar in Sword & Shield)
#072 (Crown Tundra Pokédex)
#032 (Galar Pokédex)

Abilities

Pickup
Als de tegenstander een voorwerp opgebruikt, neemt deze Pokémon hem over.
Na een gevecht heeft deze Pokémon 10% kans om een voorwerp te vinden.
Gluttony
Deze Pokémon gebruikt zijn Berry al als hij 50% of minder HP over heeft.
Quick Feet
(Verborgen Ability)
Verhoogt de Speed van deze Pokémon met 50% als hij verlamd is.
Wilde Pokémon verschijnen minder vaak.

Vormen

Basisvorm van Linoone.
Regionale vorm van Linoone in de Galar-regio.

Evoluties

Train een Zigzagoon naar Lv. 20.

Level-up aanvallen

Evolutie
Slash
7010020
Raakt vaker met een critical hit.
Level
1
Baby-Doll Eyes
10030
Raakt vóór het doelwit en verlaagt diens Attack met 1 niveau.
Level
1
Growl
10040
Verlaagt de Attack van het doelwit met 1 niveau.
Level
1
Pin Missile
259520
Raakt 2 tot 5 keer.
Level
1
Sand Attack
10015
Verlaagt de nauwkeurigheid van het doelwit met 1 niveau.
Level
1
Switcheroo
10010
Verwisselt de voorwerpen van de gebruiker en het doelwit.
Level
1
Tackle
4010035
Level
1
Tail Whip
10030
Verlaagt de Defense van het doelwit met 1 niveau.
Level
9
Covet
6010025
Steelt het voorwerp van het doelwit als de gebruiker er geen vast heeft.
Level
12
Headbutt
7010015
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Level
15
Hone Claws
15
Verhoogt de Attack en nauwkeurigheid van de gebruiker met 1 niveau.
Level
18
Fury Swipes
188015
Raakt 2 tot 5 keer.
Level
23
Rest
10
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
Level
28
Take Down
908520
Brengt 25% van de schade toe aan de gebruiker.
Level
33
Fling
10010
Verbruikt het voorwerp van de gebruiker. De kracht van deze aanval hangt af van welk voorwerp.
Level
38
Flail
10015
Doet meer schade des te minder HP de gebruiker heeft.
Level
43
Belly Drum
10
Brengt 50% HP schade toe aan de gebruiker, maar verhoogt diens Attack naar het maximum.
Level
48
Double-Edge
12010015
Brengt 25% van de schade toe aan de gebruiker.

TM- en TR-aanvallen

TM07
Pin Missile
259520
Raakt 2 tot 5 keer.
TM08
Hyper Beam
150905
De gebruiker kan de volgende beurt niets doen als deze aanval raakt.
TM09
Giga Impact
150905
De gebruiker kan de volgende beurt niets doen als deze aanval raakt.
TM14
Thunder Wave
9020
Verlamt het doelwit.
TM15
Dig
8010010
Ontwijkt de eerste beurt aanvallen, en valt de beurt erna aan.
TM21
Rest
10
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM23
Thief
6010025
Steelt het voorwerp van het doelwit als de gebruiker er geen vast heeft.
TM24
Snore
5010015
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
TM25
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM27
Icy Wind
559515
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
TM29
Charm
10020
Verlaagt de Attack van het doelwit met 2 niveaus.
TM31
Attract
10015
Laat het doelwit verliefd worden als die van het andere geslacht is als de gebruiker.
TM33
Rain Dance
5
Wekt een regenbui op die 5 beurten duurt.
TM34
Sunny Day
5
Wekt sterk zonlicht op dat 5 beurten duurt.
TM36
Whirlpool
358515
Het doelwit ontvangt 4 tot 5 beurten lang iedere beurt 12,5% schade, en kan zolang niet wisselen. Raakt Pokémon die onderwater zijn voor dubbele schade.
TM39
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
TM40
Swift
6020
Raakt altijd.
TM41
Helping Hand
20
Verhoogt de kracht van aanvallen van andere Pokémon naast de gebruiker met 50% voor deze beurt.
TM53
Mud Shot
559515
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
TM59
Fling
10010
Verbruikt het voorwerp van de gebruiker. De kracht van deze aanval hangt af van welk voorwerp.
TM65
Shadow Claw
7010015
Raakt vaker met een critical hit.
TM76
Round
6010015
Kracht verdubbelt als een teamgenoot deze aanval dezelfde beurt ook gebruikte; raakt dan meteen erna.
TM79
Retaliate
701005
Kracht verdubbelt als een teamgenoot de vorige beurt uitgeschakeld werd.
TM84
Tail Slap
258510
Raakt 2 tot 5 keer.
TM98
Stomping Tantrum
7510010
Kracht verdubbelt als de vorige aanval van de gebruiker mislukte.
TR01
Body Slam
8510015
Heeft 30% kans om het doelwit te verlammen.
TR04
Surf
9010015
Raakt Pokémon die onderwater zijn voor dubbele schade.
TR05
Ice Beam
9010010
Heeft 10% kans om het doelwit te bevriezen.
TR06
Blizzard
110705
Raakt altijd in een hagelstorm. Heeft 10% kans om het doelwit te bevriezen.
TR08
Thunderbolt
9010015
Heeft 10% kans om het doelwit te verlammen.
TR09
Thunder
1107010
Heeft 30% kans om het doelwit te verlammen. Raakt Pokémon die hoog in de lucht zijn.
TR20
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
TR26
Endure
10
Weerstaat deze beurt alle aanvallen met minstens 1 HP. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TR27
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
TR31
Iron Tail
1007515
Heeft 30% kans om de Defense van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TR33
Shadow Ball
8010015
Heeft 20% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TR38
Trick
10010
Verwisselt de voorwerpen van de gebruiker en het doelwit.
TR42
Hyper Voice
9010010
TR59
Seed Bomb
8010015
TR73
Gunk Shot
120805
Heeft 30% kans om het doelwit te vergiftigen.
TR77
Grass Knot
10020
Doet meer schade des te zwaarder het doelwit is.
TR85
Work Up
30
Verhoogt de Attack en Sp. Atk van de gebruiker met 1 niveau.
TR90
Play Rough
909010
Heeft 10% kans om de Attack van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TR95
Throat Chop
8010015
Het doelwit kan 2 beurten geen geluidsaanvallen gebruiken.

Ei-aanvallen

Broed
Extreme Speed
801005
Raakt vóór het doelwit.
Broed
Simple Beam
10015
Verandert de Ability van het doelwit in Simple.
Broed
Tickle
10020
Verlaagt de Attack en Defense van het doelwit met 1 niveau.

Aanvallen van vorige generaties

Charge Beam
509010
Heeft 70% kans om de Sp. Atk van de gebruiker te verhogen met 1 niveau.
Confide
20
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 1 niveau.
Double Team
15
Verhoogt de behendigheid van de gebruiker met 1 niveau.
Echoed Voice
4010015
Kracht stijgt iedere beurt met 40 als deze aanval keer op keer wordt uitgevoerd, tot 200.
Last Resort
1401005
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker al zijn andere aanvallen al heeft gebruikt.
Mud-Slap
2010010
Verlaagt de nauwkeurigheid van het doelwit met 2 niveaus.
Roar
20
Forceert het doelwit te wisselen naar een willekeurige andere Pokémon.
Shock Wave
6020
Raakt altijd.
Super Fang
9010
Halveert de huidige HP van het doelwit.
Swagger
8515
Verwart het doelwit, maar verhoogt diens Attack met 2 niveaus.
Toxic
9010
Vergiftigt het doelwit ernstig. Raakt altijd als de gebruiker Poison-type is.
Water Pulse
6010020
Heeft 20% kans om het doelwit te verwarren.
Cut
509530
Rock Smash
4010015
Heeft 50% kans om de Defense van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Strength
8010015
Fury Cutter
409520
Kracht verdubbelt iedere beurt als deze aanval keer op keer wordt uitgevoerd, tot 160.
Rollout
309020
Valt 5 beurten achter elkaar aan, steeds met verdubbelde kracht. Kracht verdubbelt bovendien als de gebruiker ervoor Defense Curl gebruikte.
Defense Curl
40
Verhoogt de Defense van de gebruiker met 1 niveau.
Mimic
10010
Kopieert tijdelijk de laatst gebruikte aanval van het doelwit.