Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#667

Litleo

Introductie:Pokémon X & Y
Soort:Lion Cub Pokémon
Type:
HP
62
Attack
50
Defense
58
Sp. Atk
73
Sp. Def
54
Speed
72
Eigroepen:Field
Nummer:#667 (National Pokédex)

Abilities

Rivalry
Eigen aanvallen doen 25% meer schade tegen hetzelfde geslacht, maar 25% minder tegen het andere geslacht.
Unnerve
Tegenstanders kunnen geen Berries gebruiken.
Moxie
(Verborgen Ability)
Verhoogt de Attack van deze Pokémon met 1 niveau wanneer hij een andere Pokémon uitschakelt.

Evoluties

Train een Litleo naar Lv. 35.