Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#630

Mandibuzz

Introductie:Pokémon Black & White
Soort:Bone Vulture Pokémon
Type:
HP
110
Attack
65
Defense
105
Sp. Atk
55
Sp. Def
95
Speed
80
Eigroepen:Flying
Nummer:#630 (National Pokédex)
#630 (Beschikbaar in Sword & Shield)
#284 (Galar Pokédex)
#182 (Isle of Armor Pokédex)

Abilities

Big Pecks
Andere Pokémon kunnen de Defense van deze Pokémon niet verlagen.
Overcoat
Deze Pokémon ontvangt geen schade van zand- en hagelstormen, en negeert poeder- en sporenaanvallen.
Weak Armor
(Verborgen Ability)
Verlaagt Defense met 1 niveau en verhoogt Speed met 2 niveau als deze Pokémon geraakt wordt door een fysieke aanval.

Evoluties

Train een Vullaby naar Lv. 54.

Level-up aanvallen

Evolutie
Bone Rush
259010
Raakt 2 tot 5 keer.
Level
1
Flatter
10015
Verwart het doelwit, maar verhoogt diens Sp. Atk met 1 niveau.
Level
1
Gust
4010035
Raakt Pokémon die hoog in de lucht zijn voor dubbele schade.
Level
1
Leer
10030
Verlaagt de Defense van het doelwit met 1 niveau.
Level
1
Pluck
6010020
Gebruikt de Berry van het doelwit als deze er een vast heeft.
Level
1
Sky Attack
140905
Doet de eerste beurt niks, en valt aan op de beurt erna. Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Level
1
Toxic
9010
Vergiftigt het doelwit ernstig. Raakt altijd als de gebruiker Poison-type is.
Level
18
Tailwind
15
Verdubbelt 4 beurten lang de Speed van het hele team.
Level
24
Knock Off
6510020
Verwijdert het voorwerp van het doelwit.
Level
30
Iron Defense
15
Verhoogt de Defense van de gebruiker met 2 niveaus.
Level
36
Whirlwind
20
Forceert het doelwit te wisselen naar een willekeurige andere Pokémon.
Level
42
Air Slash
759515
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Level
48
Dark Pulse
8010015
Heeft 20% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Level
57
Nasty Plot
20
Verhoogt de Sp. Atk van de gebruiker met 2 niveaus.
Level
64
Defog
15
Verlaagt de behendigheid van het doelwit met 1 niveau en verwijdert diens barrières, zoals Light Screen en Reflect.
Level
72
Attract
10015
Laat het doelwit verliefd worden als die van het andere geslacht is als de gebruiker.
Level
80
Brave Bird
12010015
Brengt 25% van de schade toe aan de gebruiker.

TM- en TR-aanvallen

TM06
Fly
909515
Ontwijkt de eerste beurt aanvallen, en valt de beurt erna aan.
TM08
Hyper Beam
150905
De gebruiker kan de volgende beurt niets doen als deze aanval raakt.
TM09
Giga Impact
150905
De gebruiker kan de volgende beurt niets doen als deze aanval raakt.
TM21
Rest
10
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM23
Thief
6010025
Steelt het voorwerp van het doelwit als de gebruiker er geen vast heeft.
TM24
Snore
5010015
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
TM25
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM26
Scary Face
10010
Verlaagt de Speed van het doelwit met 2 niveaus.
TM30
Steel Wing
709025
Heeft 10% kans om de Defense van de gebruiker te verhogen met 1 niveau.
TM31
Attract
10015
Laat het doelwit verliefd worden als die van het andere geslacht is als de gebruiker.
TM33
Rain Dance
5
Wekt een regenbui op die 5 beurten duurt.
TM34
Sunny Day
5
Wekt sterk zonlicht op dat 5 beurten duurt.
TM39
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
TM40
Swift
6020
Raakt altijd.
TM47
Fake Tears
10020
Verlaagt de Sp. Def van het doelwit met 2 niveaus.
TM48
Rock Tomb
609515
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
TM56
U-turn
7010020
Wisselt de gebruiker.
TM57
Payback
5010010
Kracht verdubbelt als de gebruiker na het doelwit aanvalt.
TM58
Assurance
6010010
Kracht verdubbelt als het doelwit dezelfde beurt schade ontving.
TM76
Round
6010015
Kracht verdubbelt als een teamgenoot deze aanval dezelfde beurt ook gebruikte; raakt dan meteen erna.
TM79
Retaliate
701005
Kracht verdubbelt als een teamgenoot de vorige beurt uitgeschakeld werd.
TM85
Snarl
559515
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 1 niveau.
TM95
Air Slash
759515
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
TR20
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
TR26
Endure
10
Weerstaat deze beurt alle aanvallen met minstens 1 HP. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TR27
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
TR33
Shadow Ball
8010015
Heeft 20% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TR36
Heat Wave
959010
Heeft 10% kans om het doelwit te verbranden.
TR37
Taunt
10020
Het doelwit kan 3 beurten lang geen Status-aanvallen gebruiken.
TR46
Iron Defense
15
Verhoogt de Defense van de gebruiker met 2 niveaus.
TR58
Dark Pulse
8010015
Heeft 20% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
TR66
Brave Bird
12010015
Brengt 25% van de schade toe aan de gebruiker.
TR68
Nasty Plot
20
Verhoogt de Sp. Atk van de gebruiker met 2 niveaus.
TR81
Foul Play
9510015
Gebruikt de Attack van het doelwit in plaats van die van de gebruiker.

Ei-aanvallen

Broed
Mean Look
1005
Het doelwit kan niet meer wisselen.
Broed
Roost
10
Geneest 50% HP van de gebruiker. De gebruiker verliest diens Flying-type voor de rest van de beurt.
Broed
Toxic
9010
Vergiftigt het doelwit ernstig. Raakt altijd als de gebruiker Poison-type is.

Move Tutor-aanvallen

Master Dojo
Dual Wingbeat
409010
Raakt 2 keer.
Master Dojo
Lash Out
751005
Kracht verdubbelt als de statistieken van de gebruiker deze beurt verlaagd zijn.

Aanvallen van vorige generaties

Aerial Ace
6020
Raakt altijd.
Block
1005
Het doelwit kan niet meer wisselen.
Confide
20
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 1 niveau.
Double Team
15
Verhoogt de behendigheid van de gebruiker met 1 niveau.
Fury Attack
158520
Raakt 2 tot 5 keer.
Psych Up
10
Kopieert de aangepaste statistieken van het doelwit
Swagger
8515
Verwart het doelwit, maar verhoogt diens Attack met 2 niveaus.
Torment
10015
Het doelwit kan niet meer twee beurten achter elkaar dezelfde aanval uitvoeren.
Air Cutter
609525
Raakt vaker met een critical hit.
Cut
509530
Incinerate
6010015
Verwijdert de Berry of Gem van het doelwit.
Rock Smash
4010015
Heeft 50% kans om de Defense van het doelwit te verlagen met 1 niveau.