Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#284

Masquerain

Introductie:Pokémon Ruby & Sapphire
Soort:Eyeball Pokémon
Type:
HP
70
Attack
60
Defense
62
Sp. Atk
100
Sp. Def
82
Speed
80
Eigroepen:Bug, Water 1
Nummer:#284 (National Pokédex)

Abilities

Intimidate
Verlaagt de Attack van alle tegenstanders met 1 niveau wanneer deze Pokémon ingezet wordt.
Wilde Pokémon met lager Level verschijnen minder vaak.
Unnerve
(Verborgen Ability)
Tegenstanders kunnen geen Berries gebruiken.

Evoluties

Train een Surskit naar Lv. 22.