Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#678

Meowstic (Male)

Introductie:Pokémon X & Y
Soort:Constraint Pokémon
Type:
HP
74
Attack
48
Defense
76
Sp. Atk
83
Sp. Def
81
Speed
104
Eigroepen:Field
Nummer:#678 (National Pokédex)
#678 (Beschikbaar in Sword & Shield)
#209 (Galar Pokédex)

Abilities

Keen Eye
Andere Pokémon kunnen de nauwkeurigheid van deze Pokémon niet verlagen. Eigen aanvallen negeren de behendigheid van de tegenstander.
Wilde Pokémon met lager Level verschijnen minder vaak.
Infiltrator
Eigen aanvallen negeren Reflect, Light Screen, Safeguard en Mist.
Prankster
(Verborgen Ability)
Eigen statusaanvallen hebben verhoogde prioriteit, maar mislukken op Dark-type tegenstanders.

Vormen

Evolueer een mannelijke Espurr.
Evolueer een vrouwelijke Espurr.

Evoluties

Train een mannelijke Espurr naar Lv. 25.
Train een vrouwelijke Espurr naar Lv. 25.

Level-up aanvallen

Level
1
Disarming Voice
4015
Raakt altijd.
Level
1
Fake Out
4010010
Raakt vóór het doelwit en laat die 'flinchen', maar werkt alleen op de eerste beurt van de gebruiker.
Level
1
Leer
10030
Verlaagt de Defense van het doelwit met 1 niveau.
Level
1
Mean Look
1005
Het doelwit kan niet meer wisselen.
Level
1
Scratch
4010035
Level
9
Confusion
5010025
Heeft 10% kans om het doelwit te verwarren.
Level
12
Helping Hand
20
Verhoogt de kracht van aanvallen van andere Pokémon naast de gebruiker met 50% voor deze beurt.
Level
15
Charm
10020
Verlaagt de Attack van het doelwit met 2 niveaus.
Level
18
Covet
6010025
Steelt het voorwerp van het doelwit als de gebruiker er geen vast heeft.
Level
21
Psybeam
6510020
Heeft 10% kans om het doelwit te verlammen.
Level
24
Sucker Punch
701005
Raakt vóór het doelwit, maar alleen als deze een aanval voorbereidt die schade toebrengt.
Level
29
Role Play
10
Kopieert de Ability van het doelwit.
Level
34
Light Screen
30
Halveert 5 beurten lang schade van speciale aanvallen tegen het hele team.
Level
34
Reflect
20
Halveert 5 beurten lang schade van fysieke aanvallen tegen het hele team.
Level
39
Psyshock
8010010
Gebruikt de Defense van het doelwit in plaats van de Sp. Def.
Level
44
Imprison
10010
Het doelwit kan geen aanvallen meer gebruiken die de gebruiker ook kent.
Level
49
Quick Guard
15
Blokkeert deze beurt, voor het hele team, alle aanvallen van tegenstanders met verhoogde prioriteit.
Level
54
Psychic
9010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Level
59
Misty Terrain
10
Wekt Misty Terrain op dat 5 beurten actief is.

TM- en TR-aanvallen

TM02
Pay Day
4010020
Geeft na het gevecht extra prijzengeld, gelijk aan 5× het level van de gebruiker.
TM08
Hyper Beam
150905
De gebruiker kan de volgende beurt niets doen als deze aanval raakt.
TM09
Giga Impact
150905
De gebruiker kan de volgende beurt niets doen als deze aanval raakt.
TM14
Thunder Wave
9020
Verlamt het doelwit.
TM15
Dig
8010010
Ontwijkt de eerste beurt aanvallen, en valt de beurt erna aan.
TM17
Light Screen
30
Halveert 5 beurten lang schade van speciale aanvallen tegen het hele team.
TM18
Reflect
20
Halveert 5 beurten lang schade van fysieke aanvallen tegen het hele team.
TM19
Safeguard
25
Beschermt het hele team 5 beurten lang tegen statusproblemen en verwarring.
TM21
Rest
10
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM24
Snore
5010015
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
TM25
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM29
Charm
10020
Verlaagt de Attack van het doelwit met 2 niveaus.
TM31
Attract
10015
Laat het doelwit verliefd worden als die van het andere geslacht is als de gebruiker.
TM33
Rain Dance
5
Wekt een regenbui op die 5 beurten duurt.
TM34
Sunny Day
5
Wekt sterk zonlicht op dat 5 beurten duurt.
TM39
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
TM40
Swift
6020
Raakt altijd.
TM41
Helping Hand
20
Verhoogt de kracht van aanvallen van andere Pokémon naast de gebruiker met 50% voor deze beurt.
TM44
Imprison
10010
Het doelwit kan geen aanvallen meer gebruiken die de gebruiker ook kent.
TM47
Fake Tears
10020
Verlaagt de Sp. Def van het doelwit met 2 niveaus.
TM57
Payback
5010010
Kracht verdubbelt als de gebruiker na het doelwit aanvalt.
TM70
Trick Room
5
Voor vijf beurten lang vallen langamere Pokémon het eerst aan.
TM71
Wonder Room
10
Verwisselt 5 beurten lang de Defense en Sp. Def van alle Pokémon.
TM72
Magic Room
10
Neutraliseert alle voorwerpen voor 5 beurten.
TM76
Round
6010015
Kracht verdubbelt als een teamgenoot deze aanval dezelfde beurt ook gebruikte; raakt dan meteen erna.
TM84
Tail Slap
258510
Raakt 2 tot 5 keer.
TM89
Misty Terrain
10
Wekt Misty Terrain op dat 5 beurten actief is.
TM91
Psychic Terrain
10
Wekt Psychic Terrain op dat 5 beurten actief is.
TR08
Thunderbolt
9010015
Heeft 10% kans om het doelwit te verlammen.
TR11
Psychic
9010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TR20
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
TR25
Psyshock
8010010
Gebruikt de Defense van het doelwit in plaats van de Sp. Def.
TR26
Endure
10
Weerstaat deze beurt alle aanvallen met minstens 1 HP. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TR27
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
TR31
Iron Tail
1007515
Heeft 30% kans om de Defense van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TR33
Shadow Ball
8010015
Heeft 20% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TR38
Trick
10010
Verwisselt de voorwerpen van de gebruiker en het doelwit.
TR40
Skill Swap
10010
Verwisselt de Abilities van de gebruiker en het doelwit.
TR49
Calm Mind
20
Verhoogt de Sp. Atk en Sp. Def van de gebruiker met 1 niveau.
TR58
Dark Pulse
8010015
Heeft 20% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
TR65
Energy Ball
9010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TR68
Nasty Plot
20
Verhoogt de Sp. Atk van de gebruiker met 2 niveaus.
TR69
Zen Headbutt
809015
Heeft 20% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
TR83
Ally Switch
15
Verwisselt van positie met een teamgenoot.
TR85
Work Up
30
Verhoogt de Attack en Sp. Atk van de gebruiker met 1 niveau.
TR90
Play Rough
909010
Heeft 10% kans om de Attack van het doelwit te verlagen met 1 niveau.

Ei-aanvallen

Broed
Tickle
10020
Verlaagt de Attack en Defense van het doelwit met 1 niveau.
Broed
Yawn
10010
Laat het doelwit aan het einde van de volgende beurt in slaap vallen.

Move Tutor-aanvallen

Master Dojo
Expanding Force
8010010
Kracht verhoogt met 50%, en raakt alle tegenstanders op Psychic Terrain.

Aanvallen van vorige generaties

Charge Beam
509010
Heeft 70% kans om de Sp. Atk van de gebruiker te verhogen met 1 niveau.
Confide
20
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 1 niveau.
Double Team
15
Verhoogt de behendigheid van de gebruiker met 1 niveau.
Dream Eater
10010015
Kan alleen gebruikt worden als het doelwit slaapt. Geneest de gebruiker voor 50% van de toegebrachte schade.
Echoed Voice
4010015
Kracht stijgt iedere beurt met 40 als deze aanval keer op keer wordt uitgevoerd, tot 200.
Gravity
5
Alle Pokémon zitten 5 beurten lang aan de grond en zijn vatbaar voor Ground-type aanvallen.
Heal Bell
5
Geneest alle Pokémon in het team van de gebruiker van slaap, vergiftiging, verlamming, bevriezing en verbranding.
Magic Coat
15
Kaatst statuseffecten door aanvallen van de tegenstander terug naar de tegenstander.
Psych Up
10
Kopieert de aangepaste statistieken van het doelwit
Recycle
10010
Herstelt een voorwerp dat de gebruiker eerder verbruikt heeft.
Shock Wave
6020
Raakt altijd.
Swagger
8515
Verwart het doelwit, maar verhoogt diens Attack met 2 niveaus.
Torment
10015
Het doelwit kan niet meer twee beurten achter elkaar dezelfde aanval uitvoeren.
Toxic
9010
Vergiftigt het doelwit ernstig. Raakt altijd als de gebruiker Poison-type is.
Cut
509530
Power-Up Punch
4010020
Verhoogt de Attack van de gebruiker met 1 niveau.