Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#619

Mienfoo

Introductie:Pokémon Black & White
Soort:Martial Arts Pokémon
Type:
HP
45
Attack
85
Defense
50
Sp. Atk
55
Sp. Def
50
Speed
65
Eigroepen:Field, Human-Like
Nummer:#619 (National Pokédex)
#619 (Beschikbaar in Sword & Shield)
#163 (Isle of Armor Pokédex)

Abilities

Inner Focus
Deze Pokémon kan niet 'flinchen', en Intimidate heeft geen effect op deze Pokémon.
Regenerator
Geneest 33% HP bij het wisselen.
Reckless
(Verborgen Ability)
Eigen aanvallen met terugslag doen 20% meer schade.

Evoluties

Train een Mienfoo naar Lv. 50.

Level-up aanvallen

Level
1
Detect
5
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
Level
1
Pound
4010035
Level
5
Fake Out
4010010
Raakt vóór het doelwit en laat die 'flinchen', maar werkt alleen op de eerste beurt van de gebruiker.
Level
10
Reversal
10015
Doet meer schade des te minder HP de gebruiker heeft.
Level
15
Fury Swipes
188015
Raakt 2 tot 5 keer.
Level
20
Quick Guard
15
Blokkeert deze beurt, voor het hele team, alle aanvallen van tegenstanders met verhoogde prioriteit.
Level
25
Force Palm
6010010
Heeft 30% kans om het doelwit te verlammen.
Level
30
U-turn
7010020
Wisselt de gebruiker.
Level
35
Drain Punch
7510010
Geneest de gebruiker voor 50% van de toegebrachte schade.
Level
40
Hone Claws
15
Verhoogt de Attack en nauwkeurigheid van de gebruiker met 1 niveau.
Level
45
Aura Sphere
8020
Raakt altijd.
Level
51
Bounce
85855
Ontwijkt de eerste beurt aanvallen, en valt de beurt erna aan. Heeft 30% kans om het doelwit te verlammen.
Level
55
Calm Mind
20
Verhoogt de Sp. Atk en Sp. Def van de gebruiker met 1 niveau.
Level
60
High Jump Kick
1309010
Als deze aanval mislukt, ontvangt de gebruiker 50% HP schade.

TM- en TR-aanvallen

TM00
Mega Punch
808520
TM01
Mega Kick
120755
TM15
Dig
8010010
Ontwijkt de eerste beurt aanvallen, en valt de beurt erna aan.
TM18
Reflect
20
Halveert 5 beurten lang schade van fysieke aanvallen tegen het hele team.
TM21
Rest
10
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM22
Rock Slide
759010
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
TM24
Snore
5010015
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
TM25
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM31
Attract
10015
Laat het doelwit verliefd worden als die van het andere geslacht is als de gebruiker.
TM33
Rain Dance
5
Wekt een regenbui op die 5 beurten duurt.
TM34
Sunny Day
5
Wekt sterk zonlicht op dat 5 beurten duurt.
TM39
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
TM40
Swift
6020
Raakt altijd.
TM41
Helping Hand
20
Verhoogt de kracht van aanvallen van andere Pokémon naast de gebruiker met 50% voor deze beurt.
TM42
Revenge
6010010
Raakt na het doelwit. Kracht verdubbelt als de gebruiker deze beurt aangevallen is.
TM43
Brick Break
7510015
Verwijdert barrières van het doelwit, zoals Light Screen en Reflect.
TM48
Rock Tomb
609515
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
TM52
Bounce
85855
Ontwijkt de eerste beurt aanvallen, en valt de beurt erna aan. Heeft 30% kans om het doelwit te verlammen.
TM56
U-turn
7010020
Wisselt de gebruiker.
TM57
Payback
5010010
Kracht verdubbelt als de gebruiker na het doelwit aanvalt.
TM59
Fling
10010
Verbruikt het voorwerp van de gebruiker. De kracht van deze aanval hangt af van welk voorwerp.
TM63
Drain Punch
7510010
Geneest de gebruiker voor 50% van de toegebrachte schade.
TM75
Low Sweep
6510020
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
TM76
Round
6010015
Kracht verdubbelt als een teamgenoot deze aanval dezelfde beurt ook gebruikte; raakt dan meteen erna.
TM78
Acrobatics
5510015
Kracht verdubbelt als de gebruiker geen voorwerp vast heeft.
TM79
Retaliate
701005
Kracht verdubbelt als een teamgenoot de vorige beurt uitgeschakeld werd.
TR00
Swords Dance
20
Verhoogt de Attack van de gebruiker met 2 niveaus.
TR07
Low Kick
10020
Doet meer schade des te zwaarder het doelwit is.
TR12
Agility
30
Verhoogt de Speed van de gebruiker met 2 niveaus.
TR13
Focus Energy
30
Verhoogt de kans op critical hits van de gebruiker met 2 niveaus.
TR20
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
TR21
Reversal
10015
Doet meer schade des te minder HP de gebruiker heeft.
TR26
Endure
10
Weerstaat deze beurt alle aanvallen met minstens 1 HP. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TR27
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
TR29
Baton Pass
40
Wisselt de gebruiker met een andere Pokémon, en geeft die dezelfde aangepaste statistieken en statuseffecten.
TR37
Taunt
10020
Het doelwit kan 3 beurten lang geen Status-aanvallen gebruiken.
TR48
Bulk Up
20
Verhoogt de Attack en Defense van de gebruiker met 1 niveau.
TR49
Calm Mind
20
Verhoogt de Sp. Atk en Sp. Def van de gebruiker met 1 niveau.
TR53
Close Combat
1201005
Verlaagt de Defense en Sp. Def van de gebruiker met 1 niveau.
TR56
Aura Sphere
8020
Raakt altijd.
TR57
Poison Jab
8010020
Heeft 30% kans om het doelwit te vergiftigen.
TR64
Focus Blast
120705
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TR75
Stone Edge
100805
Raakt vaker met een critical hit.
TR77
Grass Knot
10020
Doet meer schade des te zwaarder het doelwit is.
TR83
Ally Switch
15
Verwisselt van positie met een teamgenoot.
TR85
Work Up
30
Verhoogt de Attack en Sp. Atk van de gebruiker met 1 niveau.

Ei-aanvallen

Broed
Feint
3010010
Neutraliseert blokkades van het doelwit, zoals Protect en Detect.
Broed
Focus Punch
15010020
Raakt na het doelwit, en alleen als de gebruiker in dezelfde beurt niet aangevallen werd.
Broed
Knock Off
6510020
Verwijdert het voorwerp van het doelwit.
Broed
Vital Throw
7010010
Raakt altijd, maar pas na het doelwit.

Move Tutor-aanvallen

Master Dojo
Coaching
10
Verhoogt de Attack en Defense van een teamgenoot.

Aanvallen van vorige generaties

Aerial Ace
6020
Raakt altijd.
Confide
20
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 1 niveau.
Double Team
15
Verhoogt de behendigheid van de gebruiker met 1 niveau.
Dual Chop
409015
Raakt 2 keer.
Psych Up
10
Kopieert de aangepaste statistieken van het doelwit
Role Play
10
Kopieert de Ability van het doelwit.
Swagger
8515
Verwart het doelwit, maar verhoogt diens Attack met 2 niveaus.
Toxic
9010
Vergiftigt het doelwit ernstig. Raakt altijd als de gebruiker Poison-type is.
Power-Up Punch
4010020
Verhoogt de Attack van de gebruiker met 1 niveau.
Rock Smash
4010015
Heeft 50% kans om de Defense van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Strength
8010015