Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#572

Minccino

Introductie:Pokémon Black & White
Soort:Chinchilla Pokémon
Type:
HP
55
Attack
50
Defense
40
Sp. Atk
40
Sp. Def
40
Speed
75
Eigroepen:Field
Nummer:#572 (National Pokédex)
#572 (Beschikbaar in Sword & Shield)
#050 (Galar Pokédex)

Abilities

Cute Charm
Bij fysiek contact is er 30% kans dat de tegenstander verliefd raakt.
Wilde Pokémon van het andere geslacht verschijnen vaker.
Technician
Aanvallen met een kracht van 60 of minder doen 50% meer schade.
Skill Link
(Verborgen Ability)
Eigen aanvallen die meerdere keren raken, raken altijd het maximum aantal keren.

Evoluties

Gebruik een Shiny Stone op een Minccino.

Level-up aanvallen

Level
1
Baby-Doll Eyes
10030
Raakt vóór het doelwit en verlaagt diens Attack met 1 niveau.
Level
1
Pound
4010035
Level
4
Helping Hand
20
Verhoogt de kracht van aanvallen van andere Pokémon naast de gebruiker met 50% voor deze beurt.
Level
8
Echoed Voice
4010015
Kracht stijgt iedere beurt met 40 als deze aanval keer op keer wordt uitgevoerd, tot 200.
Level
12
Sing
5515
Laat het doelwit in slaap vallen.
Level
16
Charm
10020
Verlaagt de Attack van het doelwit met 2 niveaus.
Level
20
Swift
6020
Raakt altijd.
Level
24
Encore
1005
Het doelwit kan 3 beurten alleen zijn laatst gebruikte aanval uitvoeren.
Level
28
After You
15
Het doelwit van deze aanval valt meteen na de gebruiker aan.
Level
32
Tail Slap
258510
Raakt 2 tot 5 keer.
Level
36
Tickle
10020
Verlaagt de Attack en Defense van het doelwit met 1 niveau.
Level
40
Slam
807520
Level
44
Hyper Voice
9010010
Level
48
Last Resort
1401005
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker al zijn andere aanvallen al heeft gebruikt.

TM- en TR-aanvallen

TM14
Thunder Wave
9020
Verlamt het doelwit.
TM15
Dig
8010010
Ontwijkt de eerste beurt aanvallen, en valt de beurt erna aan.
TM19
Safeguard
25
Beschermt het hele team 5 beurten lang tegen statusproblemen en verwarring.
TM21
Rest
10
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM23
Thief
6010025
Steelt het voorwerp van het doelwit als de gebruiker er geen vast heeft.
TM24
Snore
5010015
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
TM25
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM29
Charm
10020
Verlaagt de Attack van het doelwit met 2 niveaus.
TM31
Attract
10015
Laat het doelwit verliefd worden als die van het andere geslacht is als de gebruiker.
TM33
Rain Dance
5
Wekt een regenbui op die 5 beurten duurt.
TM34
Sunny Day
5
Wekt sterk zonlicht op dat 5 beurten duurt.
TM39
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
TM40
Swift
6020
Raakt altijd.
TM41
Helping Hand
20
Verhoogt de kracht van aanvallen van andere Pokémon naast de gebruiker met 50% voor deze beurt.
TM47
Fake Tears
10020
Verlaagt de Sp. Def van het doelwit met 2 niveaus.
TM56
U-turn
7010020
Wisselt de gebruiker.
TM59
Fling
10010
Verbruikt het voorwerp van de gebruiker. De kracht van deze aanval hangt af van welk voorwerp.
TM76
Round
6010015
Kracht verdubbelt als een teamgenoot deze aanval dezelfde beurt ook gebruikte; raakt dan meteen erna.
TM79
Retaliate
701005
Kracht verdubbelt als een teamgenoot de vorige beurt uitgeschakeld werd.
TM84
Tail Slap
258510
Raakt 2 tot 5 keer.
TR08
Thunderbolt
9010015
Heeft 10% kans om het doelwit te verlammen.
TR20
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
TR26
Endure
10
Weerstaat deze beurt alle aanvallen met minstens 1 HP. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TR27
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
TR30
Encore
1005
Het doelwit kan 3 beurten alleen zijn laatst gebruikte aanval uitvoeren.
TR31
Iron Tail
1007515
Heeft 30% kans om de Defense van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TR35
Uproar
9010010
Maakt alle slapende Pokémon wakker en valt 2 tot 5 beurten achter elkaar aan, waarbij Pokémon niet in slaap kunnen vallen.
TR42
Hyper Voice
9010010
TR49
Calm Mind
20
Verhoogt de Sp. Atk en Sp. Def van de gebruiker met 1 niveau.
TR59
Seed Bomb
8010015
TR73
Gunk Shot
120805
Heeft 30% kans om het doelwit te vergiftigen.
TR77
Grass Knot
10020
Doet meer schade des te zwaarder het doelwit is.
TR85
Work Up
30
Verhoogt de Attack en Sp. Atk van de gebruiker met 1 niveau.
TR90
Play Rough
909010
Heeft 10% kans om de Attack van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TR92
Dazzling Gleam
8010010

Ei-aanvallen

Broed
Aqua Tail
909010
Broed
Flail
10015
Doet meer schade des te minder HP de gebruiker heeft.
Broed
Knock Off
6510020
Verwijdert het voorwerp van het doelwit.
Broed
Tail Whip
10030
Verlaagt de Defense van het doelwit met 1 niveau.

Move Tutor-aanvallen

Master Dojo
Triple Axel
209010
Raakt 3 keer, steeds met meer kracht.

Aanvallen van vorige generaties

Confide
20
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 1 niveau.
Covet
6010025
Steelt het voorwerp van het doelwit als de gebruiker er geen vast heeft.
Double Team
15
Verhoogt de behendigheid van de gebruiker met 1 niveau.
Mud-Slap
2010010
Verlaagt de nauwkeurigheid van het doelwit met 2 niveaus.
Shock Wave
6020
Raakt altijd.
Swagger
8515
Verwart het doelwit, maar verhoogt diens Attack met 2 niveaus.
Toxic
9010
Vergiftigt het doelwit ernstig. Raakt altijd als de gebruiker Poison-type is.
Growl
10040
Verlaagt de Attack van het doelwit met 1 niveau.