Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#312

Minun

Introductie:Pokémon Ruby & Sapphire
Soort:Cheering Pokémon
Type:
HP
60
Attack
40
Defense
50
Sp. Atk
75
Sp. Def
85
Speed
95
Eigroepen:Fairy
Nummer:#312 (National Pokédex)

Abilities

Minus
Verhoogt de Sp. Atk van deze Pokémon met 50% als een teamgenoot ook Plus of Minus heeft.
Volt Absorb
(Verborgen Ability)
Absorbeert Electric-type aanvallen om 25% HP te genezen.