Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#146

Moltres

Introductie:Pokémon Red & Blue
Soort:Flame Pokémon
Type:
HP
90
Attack
100
Defense
90
Sp. Atk
125
Sp. Def
85
Speed
90
Eigroepen:Undiscovered (Kan niet broeden)
Nummer:#146 (National Pokédex)
#146 (Beschikbaar in Sword & Shield)

Abilities

Pressure
Tegenstanders verbruiken 1 extra PP per aanval gericht op deze Pokémon.
Wilde Pokémon met hoger Level verschijnen minder vaak.
Flame Body
(Verborgen Ability)
Bij fysiek contact is er 30% kans dat de tegenstander verbrand wordt.
Eieren komen sneller uit.

Vormen

Basisvorm van Moltres.
Regionale vorm van Moltres in de Galar-regio.

Aanvallen van vorige generaties

Headbutt
7010015
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Aerial Ace
6020
Raakt altijd.
Agility
30
Verhoogt de Speed van de gebruiker met 2 niveaus.
Air Slash
759515
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Ancient Power
601005
Heeft 10% kans om de Attack, Defense, Sp. Atk, Sp. Def en Speed van de gebruiker te verhogen met 1 niveau.
Burn Up
1301005
De gebruiker verliest zijn Fire-type.
Confide
20
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 1 niveau.
Defog
15
Verlaagt de behendigheid van het doelwit met één niveau en verwijdert diens barrières, zoals Light Screen en Reflect.
Double Team
15
Verhoogt de behendigheid van de gebruiker met 1 niveau.
Ember
4010025
Heeft 10% kans om het doelwit te verbranden.
Endure
10
Weerstaat deze beurt alle aanvallen met minstens 1 HP. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
Fire Blast
110855
Heeft 10% kans om het doelwit te verbranden.
Fire Spin
358515
Het doelwit ontvangt 4 tot 5 beurten lang iedere beurt 12,5% schade, en kan zolang niet wisselen.
Flame Charge
5010020
Verhoogt de Speed van de gebruiker met 1 niveau.
Flamethrower
9010015
Heeft 10% kans om het doelwit te verbranden.
Fly
909515
Ontwijkt de eerste beurt aanvallen, en valt de beurt erna aan.
Giga Impact
150905
De gebruiker kan de volgende beurt niets doen als deze aanval raakt.
Heat Wave
959010
Heeft 10% kans om het doelwit te verbranden.
Hurricane
1107010
Raakt altijd in een regenbui of als het doelwit hoog in de lucht is, maar minder vaak in sterk zonlicht.
Hyper Beam
150905
De gebruiker kan de volgende beurt niets doen als deze aanval raakt.
Laser Focus
30
De volgende aanval van de gebruiker is gegarandeerd een critical hit.
Overheat
130905
Verlaagt de Sp. Atk van de gebruiker met 2 niveaus.
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
Rain Dance
5
Wekt een regenbui op die 5 beurten duurt.
Rest
10
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
Roar
20
Forceert het doelwit te wisselen naar een willekeurige andere Pokémon.
Roost
10
Geneest 50% HP van de gebruiker. De gebruiker verliest diens Flying-type voor de rest van de beurt.
Round
6010015
Kracht verdubbelt als een teamgenoot deze aanval dezelfde beurt ook gebruikte; raakt dan meteen erna.
Safeguard
25
Beschermt het hele team 5 beurten lang tegen statusproblemen en verwarring.
Sandstorm
10
Wekt een zandstorm op die 5 beurten duurt.
Sky Attack
140905
Doet de eerste beurt niks, en valt aan op de beurt erna. Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
Snore
5010015
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Solar Beam
12010010
Doet de eerste beurt niets, en valt aan op de beurt erna.
Steel Wing
709025
Heeft 10% kans om de Defense van de gebruiker te verhogen met 1 niveau.
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
Sunny Day
5
Wekt sterk zonlicht op dat 5 beurten duurt.
Swagger
8515
Verwart het doelwit, maar verhoogt diens Attack met 2 niveaus.
Tailwind
15
Verdubbelt 4 beurten lang de Speed van het hele team.
Toxic
9010
Vergiftigt het doelwit ernstig. Raakt altijd als de gebruiker Poison-type is.
U-turn
7010020
Wisselt de gebruiker.
Will-O-Wisp
8515
Verbrandt het doelwit.
Wing Attack
6010035
Air Cutter
609525
Raakt vaker met een critical hit.
Incinerate
6010015
Verwijdert de Berry of Gem van het doelwit.
Rock Smash
4010015
Heeft 50% kans om de Defense van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Pluck
6010020
Gebruikt de Berry van het doelwit als deze er een vast heeft.
Mud-Slap
2010010
Verlaagt de nauwkeurigheid van het doelwit met 2 niveaus.
Swift
6020
Raakt altijd.
Twister
4010020
Heeft 20% kans om het doelwit te laten 'flinchen'. Raakt Pokémon die hoog in de lucht zijn voor dubbele schade.
Double-Edge
12010015
Brengt 25% van de schade toe aan de gebruiker.
Mimic
10010
Kopieert tijdelijk de laatst gebruikte aanval van het doelwit.
Curse
10
Als Ghost-type: gebruiker verliest 50% HP waarna doelwit iedere beurt 25% HP verliest. Als niet-Ghost-type: verhoogt Attack en Defense en verlaagt Speed gebruiker met 1 niveau.
Detect
5
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
Leer
10030
Verlaagt de Defense van het doelwit met één niveau.
Peck
3510035
Reflect
20
Halveert 5 beurten lang schade van fysieke aanvallen tegen het hele team.
Take Down
908520
Brengt 25% van de schade toe aan de gebruiker.
Whirlwind
20
Forceert het doelwit te wisselen naar een willekeurige andere Pokémon.