Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#862

Obstagoon

Introductie:Pokémon Sword & Shield
Soort:Blocking Pokémon
Type:
HP
93
Attack
90
Defense
101
Sp. Atk
60
Sp. Def
81
Speed
95
Eigroepen:Field
Nummer:#862 (National Pokédex)
#862 (Beschikbaar in Sword & Shield)
#073 (Crown Tundra Pokédex)
#033 (Galar Pokédex)

Abilities

Reckless
Eigen aanvallen met terugslag doen 20% meer schade.
Guts
Verhoogt de Attack van deze Pokémon met 50% als hij verlamd, vergiftigd of verbrand is, of slaapt.
Defiant
(Verborgen Ability)
Verhoogt de Attack van deze Pokémon met 2 niveaus als zijn statistieken verlaagd worden door een tegenstander.

Evoluties

Train een Zigzagoon (Galarian Form) naar Lv. 20.
Train 's nachts een Linoone (Galarian Form) naar Lv. 35.

Level-up aanvallen

Evolutie
Obstruct
10010
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. Als een aanval die fysiek contact maakt geblokkeerd wordt, wordt de Defense van de aanvaller met 2 niveaus verlaagd. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
Level
1
Baby-Doll Eyes
10030
Raakt vóór het doelwit en verlaagt diens Attack met 1 niveau.
Level
1
Cross Chop
100805
Raakt vaker met een critical hit.
Level
1
Leer
10030
Verlaagt de Defense van het doelwit met 1 niveau.
Level
1
Lick
3010030
Heeft 30% kans om het doelwit te verlammen.
Level
1
Night Slash
7010015
Raakt vaker met een critical hit.
Level
1
Pin Missile
259520
Raakt 2 tot 5 keer.
Level
1
Sand Attack
10015
Verlaagt de nauwkeurigheid van het doelwit met 1 niveau.
Level
1
Submission
808020
Brengt 25% van de schade toe aan de gebruiker.
Level
1
Switcheroo
10010
Verwisselt de voorwerpen van de gebruiker en het doelwit.
Level
1
Tackle
4010035
Level
9
Snarl
559515
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 1 niveau.
Level
12
Headbutt
7010015
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Level
15
Hone Claws
15
Verhoogt de Attack en nauwkeurigheid van de gebruiker met 1 niveau.
Level
18
Fury Swipes
188015
Raakt 2 tot 5 keer.
Level
23
Rest
10
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
Level
28
Take Down
908520
Brengt 25% van de schade toe aan de gebruiker.
Level
35
Scary Face
10010
Verlaagt de Speed van het doelwit met 2 niveaus.
Level
42
Counter
10020
Doet 2× de schade van de laatste fysieke aanval die de gebruiker deze beurt ontvangt.
Level
49
Taunt
10020
Het doelwit kan 3 beurten lang geen Status-aanvallen gebruiken.
Level
56
Double-Edge
12010015
Brengt 25% van de schade toe aan de gebruiker.

TM- en TR-aanvallen

TM00
Mega Punch
808520
TM01
Mega Kick
120755
TM03
Fire Punch
7510015
Heeft 10% kans om het doelwit te verbranden.
TM04
Ice Punch
7510015
Heeft 10% kans om het doelwit te bevriezen.
TM05
Thunder Punch
7510015
Heeft 10% kans om het doelwit te verlammen.
TM07
Pin Missile
259520
Raakt 2 tot 5 keer.
TM08
Hyper Beam
150905
De gebruiker kan de volgende beurt niets doen als deze aanval raakt.
TM09
Giga Impact
150905
De gebruiker kan de volgende beurt niets doen als deze aanval raakt.
TM14
Thunder Wave
9020
Verlamt het doelwit.
TM15
Dig
8010010
Ontwijkt de eerste beurt aanvallen, en valt de beurt erna aan.
TM16
Screech
8540
Verlaagt de Defense van het doelwit met 2 niveaus.
TM21
Rest
10
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM23
Thief
6010025
Steelt het voorwerp van het doelwit als de gebruiker er geen vast heeft.
TM24
Snore
5010015
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
TM25
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM26
Scary Face
10010
Verlaagt de Speed van het doelwit met 2 niveaus.
TM27
Icy Wind
559515
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
TM31
Attract
10015
Laat het doelwit verliefd worden als die van het andere geslacht is als de gebruiker.
TM33
Rain Dance
5
Wekt een regenbui op die 5 beurten duurt.
TM34
Sunny Day
5
Wekt sterk zonlicht op dat 5 beurten duurt.
TM36
Whirlpool
358515
Het doelwit ontvangt 4 tot 5 beurten lang iedere beurt 12,5% schade, en kan zolang niet wisselen. Raakt Pokémon die onderwater zijn voor dubbele schade.
TM39
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
TM40
Swift
6020
Raakt altijd.
TM41
Helping Hand
20
Verhoogt de kracht van aanvallen van andere Pokémon naast de gebruiker met 50% voor deze beurt.
TM42
Revenge
6010010
Raakt na het doelwit. Kracht verdubbelt als de gebruiker deze beurt aangevallen is.
TM43
Brick Break
7510015
Verwijdert barrières van het doelwit, zoals Light Screen en Reflect.
TM47
Fake Tears
10020
Verlaagt de Sp. Def van het doelwit met 2 niveaus.
TM53
Mud Shot
559515
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
TM57
Payback
5010010
Kracht verdubbelt als de gebruiker na het doelwit aanvalt.
TM58
Assurance
6010010
Kracht verdubbelt als het doelwit dezelfde beurt schade ontving.
TM59
Fling
10010
Verbruikt het voorwerp van de gebruiker. De kracht van deze aanval hangt af van welk voorwerp.
TM65
Shadow Claw
7010015
Raakt vaker met een critical hit.
TM73
Cross Poison
7010020
Heeft 10% kans om het doelwit te vergiftigen. Raakt vaker met een critical hit.
TM76
Round
6010015
Kracht verdubbelt als een teamgenoot deze aanval dezelfde beurt ook gebruikte; raakt dan meteen erna.
TM79
Retaliate
701005
Kracht verdubbelt als een teamgenoot de vorige beurt uitgeschakeld werd.
TM85
Snarl
559515
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 1 niveau.
TM98
Stomping Tantrum
7510010
Kracht verdubbelt als de vorige aanval van de gebruiker mislukte.
TR01
Body Slam
8510015
Heeft 30% kans om het doelwit te verlammen.
TR04
Surf
9010015
Raakt Pokémon die onderwater zijn voor dubbele schade.
TR05
Ice Beam
9010010
Heeft 10% kans om het doelwit te bevriezen.
TR06
Blizzard
110705
Raakt altijd in een hagelstorm. Heeft 10% kans om het doelwit te bevriezen.
TR07
Low Kick
10020
Doet meer schade des te zwaarder het doelwit is.
TR08
Thunderbolt
9010015
Heeft 10% kans om het doelwit te verlammen.
TR09
Thunder
1107010
Heeft 30% kans om het doelwit te verlammen. Raakt Pokémon die hoog in de lucht zijn.
TR13
Focus Energy
30
Verhoogt de kans op critical hits van de gebruiker met 2 niveaus.
TR20
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
TR21
Reversal
10015
Doet meer schade des te minder HP de gebruiker heeft.
TR26
Endure
10
Weerstaat deze beurt alle aanvallen met minstens 1 HP. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TR27
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
TR31
Iron Tail
1007515
Heeft 30% kans om de Defense van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TR33
Shadow Ball
8010015
Heeft 20% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TR37
Taunt
10020
Het doelwit kan 3 beurten lang geen Status-aanvallen gebruiken.
TR38
Trick
10010
Verwisselt de voorwerpen van de gebruiker en het doelwit.
TR42
Hyper Voice
9010010
TR46
Iron Defense
15
Verhoogt de Defense van de gebruiker met 2 niveaus.
TR48
Bulk Up
20
Verhoogt de Attack en Defense van de gebruiker met 1 niveau.
TR53
Close Combat
1201005
Verlaagt de Defense en Sp. Def van de gebruiker met 1 niveau.
TR59
Seed Bomb
8010015
TR60
X-Scissor
8010015
TR73
Gunk Shot
120805
Heeft 30% kans om het doelwit te vergiftigen.
TR77
Grass Knot
10020
Doet meer schade des te zwaarder het doelwit is.
TR85
Work Up
30
Verhoogt de Attack en Sp. Atk van de gebruiker met 1 niveau.
TR95
Throat Chop
8010015
Het doelwit kan 2 beurten geen geluidsaanvallen gebruiken.
TR99
Body Press
8010010
Gebruikt de Defense van de gebruiker in plaats van diens Attack.

Ei-aanvallen

Broed
Knock Off
6510020
Verwijdert het voorwerp van het doelwit.
Broed
Parting Shot
10020
Verlaagt de Attack en Sp. Atk van het doelwit met 1 niveau, en wisselt dan de gebruiker.
Broed
Quick Guard
15
Blokkeert deze beurt, voor het hele team, alle aanvallen van tegenstanders met verhoogde prioriteit.

Move Tutor-aanvallen

Master Dojo
Lash Out
751005
Kracht verdubbelt als de statistieken van de gebruiker deze beurt verlaagd zijn.