Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#043

Oddish

Introductie:Pokémon Red & Blue
Soort:Weed Pokémon
Type:
HP
45
Attack
50
Defense
55
Sp. Atk
75
Sp. Def
65
Speed
30
Eigroepen:Grass
Nummer:#043 (National Pokédex)
#043 (Beschikbaar in Sword & Shield)
#055 (Galar Pokédex)

Abilities

Chlorophyll
In sterk zonlicht verdubbelt de Speed van deze Pokémon.
Run Away
(Verborgen Ability)
Deze Pokémon kan altijd vluchten van wilde Pokémon.

Evoluties

Train een Oddish naar Lv. 21.
Gebruik een Leaf Stone op een Gloom.
Gebruik een Sun Stone op een Gloom.

Level-up aanvallen

Level
1
Absorb
2010025
Geneest de gebruiker voor 50% van de toegebrachte schade.
Level
1
Growth
20
Verhoogt de Attack en Sp. Atk van de gebruiker met 1 niveau; in sterk zonlicht met 2 niveaus.
Level
4
Acid
4010030
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Level
8
Sweet Scent
10020
Verlaagt de behendigheid van het doelwit met 2 niveaus.
Level
12
Mega Drain
4010015
Geneest de gebruiker voor 50% van de toegebrachte schade.
Level
14
Poison Powder
7535
Vergiftigt het doelwit.
Level
16
Stun Spore
7530
Verlamt het doelwit.
Level
18
Sleep Powder
7515
Laat het doelwit in slaap vallen.
Level
20
Giga Drain
7510010
Geneest de gebruiker voor 50% van de toegebrachte schade.
Level
24
Toxic
9010
Vergiftigt het doelwit ernstig. Raakt altijd als de gebruiker Poison-type is.
Level
28
Moonblast
9510015
Heeft 30% kans om de Sp. Atk van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Level
32
Grassy Terrain
10
Wekt Grassy Terrain op dat 5 beurten actief is.
Level
36
Moonlight
5
Geneest HP van de gebruiker afhankelijk van de tijd en het weer.
Level
40
Petal Dance
12010010
Valt 2 tot 3 beurten achter elkaar aan, en verwart daarna de gebruiker.

TM- en TR-aanvallen

TM11
Solar Beam
12010010
Doet de eerste beurt niets, en valt aan op de beurt erna.
TM21
Rest
10
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM24
Snore
5010015
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
TM25
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM28
Giga Drain
7510010
Geneest de gebruiker voor 50% van de toegebrachte schade.
TM29
Charm
10020
Verlaagt de Attack van het doelwit met 2 niveaus.
TM31
Attract
10015
Laat het doelwit verliefd worden als die van het andere geslacht is als de gebruiker.
TM34
Sunny Day
5
Wekt sterk zonlicht op dat 5 beurten duurt.
TM39
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
TM50
Bullet Seed
2510030
Raakt 2 tot 5 keer.
TM74
Venoshock
6510010
Kracht verdubbelt als het doelwit vergiftigd is.
TM76
Round
6010015
Kracht verdubbelt als een teamgenoot deze aanval dezelfde beurt ook gebruikte; raakt dan meteen erna.
TM88
Grassy Terrain
10
Wekt Grassy Terrain op dat 5 beurten actief is.
TR00
Swords Dance
20
Verhoogt de Attack van de gebruiker met 2 niveaus.
TR20
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
TR22
Sludge Bomb
9010010
Heeft 30% kans om het doelwit te vergiftigen.
TR26
Endure
10
Weerstaat deze beurt alle aanvallen met minstens 1 HP. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TR27
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
TR59
Seed Bomb
8010015
TR65
Energy Ball
9010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TR77
Grass Knot
10020
Doet meer schade des te zwaarder het doelwit is.
TR92
Dazzling Gleam
8010010

Ei-aanvallen

Broed
After You
15
Het doelwit van deze aanval valt meteen na de gebruiker aan.
Broed
Flail
10015
Doet meer schade des te minder HP de gebruiker heeft.
Broed
Ingrain
20
Geneest iedere beurt 6,25% HP van de gebruiker, maar de gebruiker kan niet meer wisselen.
Broed
Leech Seed
9010
Steelt iedere beurt 12,5% HP van het doelwit.
Broed
Nature Power
20
Voert een andere aanval uit, afhankelijk van het terrein van het gevecht.
Broed
Razor Leaf
559525
Raakt vaker met een critical hit.
Broed
Strength Sap
10010
Geneest HP van de gebruiker gelijk aan de Attack van het doelwit, en verlaagt diens Attack met 1 niveau.
Broed
Synthesis
5
Geneest HP van de gebruiker afhankelijk van de tijd en het weer.
Broed
Teeter Dance
10020
Verwart alle Pokémon behalve de gebruiker.
Broed
Tickle
10020
Verlaagt de Attack en Defense van het doelwit met 1 niveau.

Move Tutor-aanvallen

Master Dojo
Grassy Glide
7010020
Raakt vóór het doelwit op Grassy Terrain.

Aanvallen van vorige generaties

Headbutt
7010015
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Confide
20
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 1 niveau.
Double Team
15
Verhoogt de behendigheid van de gebruiker met 1 niveau.
Gastro Acid
10010
Neutraliseert de Ability van het doelwit.
Infestation
2010020
Het doelwit ontvangt 4 tot 5 beurten lang iedere beurt 12,5% schade, en kan zolang niet wisselen.
Swagger
8515
Verwart het doelwit, maar verhoogt diens Attack met 2 niveaus.
Worry Seed
10010
Verandert de Ability van het doelwit in Insomnia.
Cut
509530
Double-Edge
12010015
Brengt 25% van de schade toe aan de gebruiker.
Mimic
10010
Kopieert tijdelijk de laatst gebruikte aanval van het doelwit.
Curse
10
Als Ghost-type: gebruiker verliest 50% HP waarna doelwit iedere beurt 25% HP verliest. Als niet-Ghost-type: verhoogt Attack en Defense en verlaagt Speed gebruiker met 1 niveau.
Reflect
20
Halveert 5 beurten lang schade van fysieke aanvallen tegen het hele team.
Take Down
908520
Brengt 25% van de schade toe aan de gebruiker.