Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#476

Probopass

Introductie:Pokémon Diamond & Pearl
Soort:Compass Pokémon
Type:
HP
60
Attack
55
Defense
145
Sp. Atk
75
Sp. Def
150
Speed
40
Eigroepen:Mineral
Nummer:#476 (National Pokédex)

Niet verkrijgbaar

Abilities

Sturdy
Deze Pokémon behoudt minstens 1 HP na een aanval bij volle HP, en negeert 1-hit KO aanvallen.
Magnet Pull
Steel-type tegenstanders kunnen niet vluchten of wisselen.
Wilde Steel-type Pokémon verschijnen vaker.
Sand Force
(Verborgen Ability)
Verhoogt de kracht van eigen Rock-, Ground- en Steel-type aanvallen met 30% in een zandstorm, en negeert schade ervan.

Evoluties

Train een Nosepass in een gebied met sterk magnetisch veld.

Aanvallen via ruilen/overzetten

Attract
10015
Laat het doelwit verliefd worden als die van het andere geslacht is als de gebruiker.
Block
1005
Het doelwit kan niet meer wisselen.
Body Press
8010010
Gebruikt de Defense van de gebruiker in plaats van diens Attack.
Bulldoze
6010020
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
Dazzling Gleam
8010010
Discharge
8010015
Heeft 30% kans om het doelwit te verlammen.
Double-Edge
12010015
Brengt 25% van de schade toe aan de gebruiker.
Double Team
15
Verhoogt de behendigheid van de gebruiker met 1 niveau.
Earth Power
9010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Earthquake
10010010
Raakt Pokémon die ondergronds zijn voor dubbele schade.
Endure
10
Weerstaat deze beurt alle aanvallen met minstens 1 HP. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
Explosion
2501005
De gebruiker valt flauw.
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
Flash Cannon
8010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Giga Impact
150905
De gebruiker kan de volgende beurt niets doen als deze aanval raakt.
Gravity
5
Alle Pokémon zitten 5 beurten lang aan de grond en zijn vatbaar voor Ground-type aanvallen.
Harden
30
Verhoogt de Defense van de gebruiker met 1 niveau.
Hyper Beam
150905
De gebruiker kan de volgende beurt niets doen als deze aanval raakt.
Iron Defense
15
Verhoogt de Defense van de gebruiker met 2 niveaus.
Lock-On
5
De volgende aanval van de gebruiker kan niet missen.
Magnet Rise
10
Maakt de gebruiker 5 beurten lang immuun voor Ground-type aanvallen.
Magnetic Flux
20
Verhoogt de Defense en Sp. Def van alle Pokémon aan de kant van de gebruiker met de Plus- of Minus-Ability met 1 niveau.
Power Gem
8010020
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
Rest
10
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
Rock Blast
259010
Raakt 2 tot 5 keer.
Rock Polish
20
Verhoogt de Speed van de gebruiker met 2 niveaus.
Rock Slide
759010
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Rock Smash
4010015
Heeft 50% kans om de Defense van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Rock Throw
509015
Rock Tomb
609515
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
Rollout
309020
Valt 5 beurten achter elkaar aan, steeds met verdubbelde kracht. Kracht verdubbelt bovendien als de gebruiker ervoor Defense Curl gebruikte.
Sandstorm
10
Wekt een zandstorm op die 5 beurten duurt.
Shock Wave
6020
Raakt altijd.
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
Smack Down
5010015
Raakt een doelwit dat (hoog) in de lucht is, en brengt hem naar de grond, wat hem vatbaar maakt voor Ground-type aanvallen.
Spark
6510020
Heeft 30% kans om het doelwit te verlammen.
Stealth Rock
20
Legt een hindernis die Rock-type schade toebrengt aan tegenstanders die inwisselen.
Stone Edge
100805
Raakt vaker met een critical hit.
Strength
8010015
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
Sunny Day
5
Wekt sterk zonlicht op dat 5 beurten duurt.
Swagger
8515
Verwart het doelwit, maar verhoogt diens Attack met 2 niveaus.
Tackle
4010035
Taunt
10020
Het doelwit kan 3 beurten lang geen Status-aanvallen gebruiken.
Thunder
1107010
Heeft 30% kans om het doelwit te verlammen. Raakt Pokémon die hoog in de lucht zijn.
Thunder Wave
9020
Verlamt het doelwit.
Thunderbolt
9010015
Heeft 10% kans om het doelwit te verlammen.
Torment
10015
Het doelwit kan niet meer twee beurten achter elkaar dezelfde aanval uitvoeren.
Tri Attack
8010010
Heeft 20% kans om het doelwit te verlammen, te bevriezen of te verbranden.
Volt Switch
7010020
Wisselt de gebruiker.
Wide Guard
10
Blokkeert deze beurt, voor het hele team, alle aanvallen die meerdere Pokémon raken.
Zap Cannon
120505
Verlamt het doelwit.

Aanvallen uit eerdere games

Ally Switch
15
Verwisselt van positie met een teamgenoot.
Confide
20
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 1 niveau.
Fire Punch
7510015
Heeft 10% kans om het doelwit te verbranden.
Ice Punch
7510015
Heeft 10% kans om het doelwit te bevriezen.
Iron Head
8010015
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Magic Coat
15
Kaatst statuseffecten door aanvallen van de tegenstander terug naar de tegenstander.
Pain Split
10020
Telt de HP van de gebruiker en het doelwit op, en verdeelt ze dan gelijk.
Round
6010015
Kracht verdubbelt als een teamgenoot deze aanval dezelfde beurt ook gebruikte; raakt dan meteen erna.
Snore
5010015
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Stomping Tantrum
7510010
Kracht verdubbelt als de vorige aanval van de gebruiker mislukte.
Thunder Punch
7510015
Heeft 10% kans om het doelwit te verlammen.
Toxic
9010
Vergiftigt het doelwit ernstig. Raakt altijd als de gebruiker Poison-type is.
Ancient Power
601005
Heeft 10% kans om de Attack, Defense, Sp. Atk, Sp. Def en Speed van de gebruiker te verhogen met 1 niveau.
Head Smash
150805
Brengt 50% van de schade toe aan de gebruiker.
Headbutt
7010015
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Mud-Slap
2010010
Verlaagt de nauwkeurigheid van het doelwit met 2 niveaus.
Body Slam
8510015
Heeft 30% kans om het doelwit te verlammen.
Defense Curl
40
Verhoogt de Defense van de gebruiker met 1 niveau.
Dynamic Punch
100505
Verwart het doelwit.
Mimic
10010
Kopieert tijdelijk de laatst gebruikte aanval van het doelwit.