Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#710

Pumpkaboo (Average Size)

Introductie:Pokémon X & Y
Soort:Pumpkin Pokémon
Type:
HP
49
Attack
66
Defense
70
Sp. Atk
44
Sp. Def
55
Speed
51
Eigroepen:Amorphous
Nummer:#710 (National Pokédex)
#710 (Beschikbaar in Sword & Shield)
#191 (Galar Pokédex)

Abilities

Pickup
Als de tegenstander een voorwerp opgebruikt, neemt deze Pokémon hem over.
Na een gevecht heeft deze Pokémon 10% kans om een voorwerp te vinden.
Frisk
Onthult het voorwerp dat de tegenstander vast heeft wanneer deze Pokémon ingezet wordt.
Insomnia
(Verborgen Ability)
Deze Pokémon kan niet in slaap vallen.

Vormen

Vang een wilde normale Pumpkaboo.
Vang een wilde kleine Pumpkaboo.
Vang een wilde grote Pumpkaboo.
Vang een wilde reusachtige Pumpkaboo.

Evoluties

Ruil een Pumpkaboo (Average Size).

Level-up aanvallen

Level
1
Astonish
3010015
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Level
1
Trick-or-Treat
10020
Voegt het Ghost-type toe aan het doelwit.
Level
4
Shadow Sneak
4010030
Raakt vóór het doelwit.
Level
8
Confuse Ray
10010
Verwart het doelwit. Raakt ook Normal-type Pokémon.
Level
12
Razor Leaf
559525
Raakt vaker met een critical hit.
Level
12
Trick-or-Treat
10020
Voegt het Ghost-type toe aan het doelwit.
Level
16
Leech Seed
9010
Steelt iedere beurt 12,5% HP van het doelwit.
Level
20
Bullet Seed
2510030
Raakt 2 tot 5 keer.
Level
24
Scary Face
10010
Verlaagt de Speed van het doelwit met 2 niveaus.
Level
24
Trick-or-Treat
10020
Voegt het Ghost-type toe aan het doelwit.
Level
28
Worry Seed
10010
Verandert de Ability van het doelwit in Insomnia.
Level
32
Seed Bomb
8010015
Level
36
Shadow Ball
8010015
Heeft 20% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Level
36
Trick-or-Treat
10020
Voegt het Ghost-type toe aan het doelwit.
Level
40
Trick
10010
Verwisselt de voorwerpen van de gebruiker en het doelwit.
Level
44
Pain Split
10020
Telt de HP van de gebruiker en het doelwit op, en verdeelt ze dan gelijk.

TM- en TR-aanvallen

TM11
Solar Beam
12010010
Doet de eerste beurt niets, en valt aan op de beurt erna.
TM17
Light Screen
30
Halveert 5 beurten lang schade van speciale aanvallen tegen het hele team.
TM19
Safeguard
25
Beschermt het hele team 5 beurten lang tegen statusproblemen en verwarring.
TM21
Rest
10
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM22
Rock Slide
759010
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
TM23
Thief
6010025
Steelt het voorwerp van het doelwit als de gebruiker er geen vast heeft.
TM24
Snore
5010015
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
TM25
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM26
Scary Face
10010
Verlaagt de Speed van het doelwit met 2 niveaus.
TM28
Giga Drain
7510010
Geneest de gebruiker voor 50% van de toegebrachte schade.
TM31
Attract
10015
Laat het doelwit verliefd worden als die van het andere geslacht is als de gebruiker.
TM34
Sunny Day
5
Wekt sterk zonlicht op dat 5 beurten duurt.
TM38
Will-O-Wisp
8515
Verbrandt het doelwit.
TM39
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
TM44
Imprison
10010
Het doelwit kan geen aanvallen meer gebruiken die de gebruiker ook kent.
TM50
Bullet Seed
2510030
Raakt 2 tot 5 keer.
TM70
Trick Room
5
Voor vijf beurten lang vallen langamere Pokémon het eerst aan.
TM76
Round
6010015
Kracht verdubbelt als een teamgenoot deze aanval dezelfde beurt ook gebruikte; raakt dan meteen erna.
TM77
Hex
6510010
Kracht verdubbelt als het doelwit een statusprobleem heeft.
TM92
Mystical Fire
7510010
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 1 niveau.
TR02
Flamethrower
9010015
Heeft 10% kans om het doelwit te verbranden.
TR11
Psychic
9010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TR15
Fire Blast
110855
Heeft 10% kans om het doelwit te verbranden.
TR20
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
TR22
Sludge Bomb
9010010
Heeft 30% kans om het doelwit te vergiftigen.
TR26
Endure
10
Weerstaat deze beurt alle aanvallen met minstens 1 HP. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TR27
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
TR33
Shadow Ball
8010015
Heeft 20% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TR38
Trick
10010
Verwisselt de voorwerpen van de gebruiker en het doelwit.
TR40
Skill Swap
10010
Verwisselt de Abilities van de gebruiker en het doelwit.
TR52
Gyro Ball
1005
Doet meer schade des te sneller het doelwit is dan de gebruiker.
TR58
Dark Pulse
8010015
Heeft 20% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
TR59
Seed Bomb
8010015
TR65
Energy Ball
9010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TR77
Grass Knot
10020
Doet meer schade des te zwaarder het doelwit is.
TR81
Foul Play
9510015
Gebruikt de Attack van het doelwit in plaats van die van de gebruiker.
TR83
Ally Switch
15
Verwisselt van positie met een teamgenoot.

Ei-aanvallen

Broed
Curse
10
Als Ghost-type: gebruiker verliest 50% HP waarna doelwit iedere beurt 25% HP verliest. Als niet-Ghost-type: verhoogt Attack en Defense en verlaagt Speed gebruiker met 1 niveau.
Broed
Destiny Bond
5
Als de gebruiker deze beurt uitgeschakeld wordt, wordt het doelwit dat ook. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
Broed
Disable
10020
Maakt de laatst gebruikte aanval van het doelwit 4 beurten onbruikbaar.

Move Tutor-aanvallen

Master Dojo
Grassy Glide
7010020
Raakt vóór het doelwit op Grassy Terrain.
Master Dojo
Poltergeist
110905
Kan alleen gebruikt worden als het doelwit een voorwerp vast heeft.
Master Dojo
Skitter Smack
709010
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 1 niveau.

Aanvallen uit eerdere games

Charge Beam
509010
Heeft 70% kans om de Sp. Atk van de gebruiker te verhogen met 1 niveau.
Confide
20
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 1 niveau.
Double Team
15
Verhoogt de behendigheid van de gebruiker met 1 niveau.
Dream Eater
10010015
Kan alleen gebruikt worden als het doelwit slaapt. Geneest de gebruiker voor 50% van de toegebrachte schade.
Explosion
2501005
De gebruiker valt flauw.
Flame Charge
5010020
Verhoogt de Speed van de gebruiker met 1 niveau.
Hidden Power
6010015
Het type van deze aanval verschilt per gebruiker.
Magic Coat
15
Kaatst statuseffecten door aanvallen van de tegenstander terug naar de tegenstander.
Nature Power
20
Voert een andere aanval uit, afhankelijk van het terrein van het gevecht.
Role Play
10
Kopieert de Ability van het doelwit.
Spite
10010
Vermindert de PP van de laatst gebruikte aanval van het doelwit met 4 PP.
Swagger
8515
Verwart het doelwit, maar verhoogt diens Attack met 2 niveaus.
Synthesis
5
Geneest HP van de gebruiker afhankelijk van de tijd en het weer.
Toxic
9010
Vergiftigt het doelwit ernstig. Raakt altijd als de gebruiker Poison-type is.
Incinerate
6010015
Verwijdert de Berry of Gem van het doelwit.
Rock Smash
4010015
Heeft 50% kans om de Defense van het doelwit te verlagen met 1 niveau.