Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#812

Rillaboom

Introductie:Pokémon Sword & Shield
Soort:Drummer Pokémon
Type:
HP
100
Attack
125
Defense
90
Sp. Atk
60
Sp. Def
70
Speed
85
Eigroepen:Field, Grass
Nummer:#812 (National Pokédex)
#000 (Beschikbaar in Sword & Shield)
#003 (Galar Pokédex)

Abilities

Overgrow
Verhoogt de kracht van eigen Grass-type aanvallen met 50% als deze Pokémon minder dan 33% HP heeft.
Grassy Surge
(Verborgen Ability)
Roept Grassy Terrain op wanneer deze Pokémon ingezet wordt.

Vormen

Basisvorm van Rillaboom.
Alternatieve vorm van Rillaboom.

Evoluties

Train een Grookey naar Lv. 16.
Train een Thwackey naar Lv. 35.

Level-up aanvallen

Evolutie
Drum Beating
8010010
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
Level
1
Branch Poke
4010040
Level
1
Double Hit
359010
Raakt 2 keer.
Level
1
Grassy Terrain
10
Wekt Grassy Terrain op dat 5 beurten actief is.
Level
1
Growl
10040
Verlaagt de Attack van het doelwit met 1 niveau.
Level
1
Noble Roar
10030
Verlaagt de Attack en Sp. Atk van het doelwit met 1 niveau.
Level
1
Scratch
4010035
Level
1
Taunt
10020
Het doelwit kan 3 beurten lang geen Status-aanvallen gebruiken.
Level
12
Razor Leaf
559525
Raakt vaker met een critical hit.
Level
19
Screech
8540
Verlaagt de Defense van het doelwit met 2 niveaus.
Level
24
Knock Off
6510020
Verwijdert het voorwerp van het doelwit.
Level
30
Slam
807520
Level
38
Uproar
9010010
Maakt alle slapende Pokémon wakker en valt 2 tot 5 beurten achter elkaar aan, waarbij Pokémon niet in slaap kunnen vallen.
Level
46
Wood Hammer
12010015
Brengt 25% van de schade toe aan de gebruiker.
Level
54
Endeavor
1005
Maakt de HP van het doelwit gelijk aan die van de gebruiker, indien de gebruiker minder HP heeft.
Level
62
Boomburst
14010010

TM- en TR-aanvallen

TM00
Mega Punch
808520
TM01
Mega Kick
120755
TM08
Hyper Beam
150905
De gebruiker kan de volgende beurt niets doen als deze aanval raakt.
TM09
Giga Impact
150905
De gebruiker kan de volgende beurt niets doen als deze aanval raakt.
TM10
Magical Leaf
6020
Raakt altijd.
TM11
Solar Beam
12010010
Doet de eerste beurt niets, en valt aan op de beurt erna.
TM12
Solar Blade
12510010
Doet de eerste beurt niets, en valt aan op de beurt erna.
TM16
Screech
8540
Verlaagt de Defense van het doelwit met 2 niveaus.
TM21
Rest
10
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM24
Snore
5010015
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
TM25
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM26
Scary Face
10010
Verlaagt de Speed van het doelwit met 2 niveaus.
TM28
Giga Drain
7510010
Geneest de gebruiker voor 50% van de toegebrachte schade.
TM31
Attract
10015
Laat het doelwit verliefd worden als die van het andere geslacht is als de gebruiker.
TM34
Sunny Day
5
Wekt sterk zonlicht op dat 5 beurten duurt.
TM39
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
TM40
Swift
6020
Raakt altijd.
TM43
Brick Break
7510015
Verwijdert barrières van het doelwit, zoals Light Screen en Reflect.
TM50
Bullet Seed
2510030
Raakt 2 tot 5 keer.
TM53
Mud Shot
559515
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
TM56
U-turn
7010020
Wisselt de gebruiker.
TM58
Assurance
6010010
Kracht verdubbelt als het doelwit dezelfde beurt schade ontving.
TM59
Fling
10010
Verbruikt het voorwerp van de gebruiker. De kracht van deze aanval hangt af van welk voorwerp.
TM63
Drain Punch
7510010
Geneest de gebruiker voor 50% van de toegebrachte schade.
TM76
Round
6010015
Kracht verdubbelt als een teamgenoot deze aanval dezelfde beurt ook gebruikte; raakt dan meteen erna.
TM78
Acrobatics
5510015
Kracht verdubbelt als de gebruiker geen voorwerp vast heeft.
TM81
Bulldoze
6010020
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
TM85
Snarl
559515
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 1 niveau.
TM88
Grassy Terrain
10
Wekt Grassy Terrain op dat 5 beurten actief is.
TM94
False Swipe
4010040
Laat het doelwit minimaal 1 HP overhouden.
TM97
Brutal Swing
6010020
TM98
Stomping Tantrum
7510010
Kracht verdubbelt als de vorige aanval van de gebruiker mislukte.
TR00
Swords Dance
20
Verhoogt de Attack van de gebruiker met 2 niveaus.
TR01
Body Slam
8510015
Heeft 30% kans om het doelwit te verlammen.
TR07
Low Kick
10020
Doet meer schade des te zwaarder het doelwit is.
TR10
Earthquake
10010010
Raakt Pokémon die ondergronds zijn voor dubbele schade.
TR13
Focus Energy
30
Verhoogt de kans op critical hits van de gebruiker met 2 niveaus.
TR20
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
TR26
Endure
10
Weerstaat deze beurt alle aanvallen met minstens 1 HP. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TR27
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
TR35
Uproar
9010010
Maakt alle slapende Pokémon wakker en valt 2 tot 5 beurten achter elkaar aan, waarbij Pokémon niet in slaap kunnen vallen.
TR37
Taunt
10020
Het doelwit kan 3 beurten lang geen Status-aanvallen gebruiken.
TR39
Superpower
1201005
Verlaagt de Attack en Defense van de gebruiker met 1 niveau.
TR42
Hyper Voice
9010010
TR48
Bulk Up
20
Verhoogt de Attack en Defense van de gebruiker met 1 niveau.
TR64
Focus Blast
120705
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TR65
Energy Ball
9010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TR67
Earth Power
9010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TR71
Leaf Storm
130905
Verlaagt de Sp. Atk van de gebruiker met 2 niveaus.
TR77
Grass Knot
10020
Doet meer schade des te zwaarder het doelwit is.
TR85
Work Up
30
Verhoogt de Attack en Sp. Atk van de gebruiker met 1 niveau.
TR93
Darkest Lariat
8510010
Negeert aangepaste statistieken van het doelwit.
TR94
High Horsepower
959510
TR99
Body Press
8010010
Gebruikt de Defense van de gebruiker in plaats van diens Attack.

Ei-aanvallen

Broed
Fake Out
4010010
Raakt vóór het doelwit en laat die 'flinchen', maar werkt alleen op de eerste beurt van de gebruiker.
Broed
Growth
20
Verhoogt de Attack en Sp. Atk van de gebruiker met 1 niveau; in sterk zonlicht met 2 niveaus.
Broed
Hammer Arm
1009010
Verlaagt de Speed van de gebruiker met 1 niveau.
Broed
Leech Seed
9010
Steelt iedere beurt 12,5% HP van het doelwit.
Broed
Nature Power
20
Voert een andere aanval uit, afhankelijk van het terrein van het gevecht.
Broed
Strength
8010015
Broed
Worry Seed
10010
Verandert de Ability van het doelwit in Insomnia.

Move Tutor-aanvallen

Hammerlocke
Grass Pledge
8010010
Combineert met de Water Pledge of Fire Pledge van een teamgenoot voor neveneffecten.
Master Dojo
Grassy Glide
7010020
Raakt vóór het doelwit op Grassy Terrain.
Wyndon
Frenzy Plant
150905
De gebruiker kan de volgende beurt niets doen als deze aanval raakt.