Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#757

Salandit

Introductie:Pokémon Sun & Moon
Soort:Toxic Lizard Pokémon
Type:
HP
48
Attack
44
Defense
40
Sp. Atk
71
Sp. Def
40
Speed
77
Eigroepen:Dragon, Monster
Nummer:#757 (National Pokédex)
#000 (Beschikbaar in Sword & Shield)
#244 (Galar Pokédex)
#159 (Isle of Armor Pokédex)

Abilities

Corrosion
Deze Pokémon kan Steel- en Poison-type tegenstanders vergiftigen.
Oblivious
(Verborgen Ability)
Deze Pokémon is beschermd tegen verliefdheid, Taunt en Intimidate.

Evoluties

Train een vrouwelijke Salandit naar Lv. 33.

Level-up aanvallen

Level
1
Poison Gas
9040
Vergiftigt het doelwit.
Level
1
Scratch
4010035
Level
5
Smog
307020
Heeft 40% kans om het doelwit te vergiftigen.
Level
10
Ember
4010025
Heeft 10% kans om het doelwit te verbranden.
Level
15
Poison Fang
5010015
Heeft 50% kans om het doelwit ernstig te vergiftigen.
Level
20
Sweet Scent
10020
Verlaagt de behendigheid van het doelwit met 2 niveaus.
Level
25
Nasty Plot
20
Verhoogt de Sp. Atk van de gebruiker met 2 niveaus.
Level
30
Incinerate
6010015
Verwijdert de Berry of Gem van het doelwit.
Level
35
Venoshock
6510010
Kracht verdubbelt als het doelwit vergiftigd is.
Level
40
Dragon Pulse
8510010
Level
45
Venom Drench
10020
Verlaagt de Attack, Sp. Atk en Speed van alle tegenstanders die vergiftigd zijn met 1 niveau.
Level
50
Flamethrower
9010015
Heeft 10% kans om het doelwit te verbranden.
Level
55
Toxic
9010
Vergiftigt het doelwit ernstig. Raakt altijd als de gebruiker Poison-type is.
Level
60
Endeavor
1005
Maakt de HP van het doelwit gelijk aan die van de gebruiker, indien de gebruiker minder HP heeft.

TM- en TR-aanvallen

TM14
Thunder Wave
9020
Verlamt het doelwit.
TM21
Rest
10
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM23
Thief
6010025
Steelt het voorwerp van het doelwit als de gebruiker er geen vast heeft.
TM24
Snore
5010015
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
TM25
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM31
Attract
10015
Laat het doelwit verliefd worden als die van het andere geslacht is als de gebruiker.
TM37
Beat Up
10010
Raakt 1 keer per gezonde Pokémon in het team van de gebruiker.
TM38
Will-O-Wisp
8515
Verbrandt het doelwit.
TM39
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
TM40
Swift
6020
Raakt altijd.
TM41
Helping Hand
20
Verhoogt de kracht van aanvallen van andere Pokémon naast de gebruiker met 50% voor deze beurt.
TM57
Payback
5010010
Kracht verdubbelt als de gebruiker na het doelwit aanvalt.
TM59
Fling
10010
Verbruikt het voorwerp van de gebruiker. De kracht van deze aanval hangt af van welk voorwerp.
TM65
Shadow Claw
7010015
Raakt vaker met een critical hit.
TM74
Venoshock
6510010
Kracht verdubbelt als het doelwit vergiftigd is.
TM76
Round
6010015
Kracht verdubbelt als een teamgenoot deze aanval dezelfde beurt ook gebruikte; raakt dan meteen erna.
TR02
Flamethrower
9010015
Heeft 10% kans om het doelwit te verbranden.
TR15
Fire Blast
110855
Heeft 10% kans om het doelwit te verbranden.
TR18
Leech Life
8010010
Geneest de gebruiker voor 50% van de toegebrachte schade.
TR20
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
TR22
Sludge Bomb
9010010
Heeft 30% kans om het doelwit te vergiftigen.
TR26
Endure
10
Weerstaat deze beurt alle aanvallen met minstens 1 HP. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TR27
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
TR31
Iron Tail
1007515
Heeft 30% kans om de Defense van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TR36
Heat Wave
959010
Heeft 10% kans om het doelwit te verbranden.
TR37
Taunt
10020
Het doelwit kan 3 beurten lang geen Status-aanvallen gebruiken.
TR43
Overheat
130905
Verlaagt de Sp. Atk van de gebruiker met 2 niveaus.
TR47
Dragon Claw
8010015
TR57
Poison Jab
8010020
Heeft 30% kans om het doelwit te vergiftigen.
TR62
Dragon Pulse
8510010
TR68
Nasty Plot
20
Verhoogt de Sp. Atk van de gebruiker met 2 niveaus.
TR73
Gunk Shot
120805
Heeft 30% kans om het doelwit te vergiftigen.
TR78
Sludge Wave
9510010
Heeft 10% kans om het doelwit te vergiftigen.
TR81
Foul Play
9510015
Gebruikt de Attack van het doelwit in plaats van die van de gebruiker.
TR91
Venom Drench
10020
Verlaagt de Attack, Sp. Atk en Speed van alle tegenstanders die vergiftigd zijn met 1 niveau.

Ei-aanvallen

Broed
Belch
1209010
Verbruikt een Berry van de gebruiker.
Broed
Fake Out
4010010
Raakt vóór het doelwit en laat die 'flinchen', maar werkt alleen op de eerste beurt van de gebruiker.
Broed
Mud-Slap
2010010
Verlaagt de nauwkeurigheid van het doelwit met 2 niveaus.
Broed
Sand Attack
10015
Verlaagt de nauwkeurigheid van het doelwit met 1 niveau.

Move Tutor-aanvallen

Master Dojo
Scale Shot
259020
Raakt 2 tot 5 keer. Verhoogt de Speed en verlaagt de Defense van de gebruiker met 1 niveau.
Master Dojo
Skitter Smack
709010
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 1 niveau.

Aanvallen uit eerdere games

Confide
20
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 1 niveau.
Covet
6010025
Steelt het voorwerp van het doelwit als de gebruiker er geen vast heeft.
Double Team
15
Verhoogt de behendigheid van de gebruiker met 1 niveau.
Flame Charge
5010020
Verhoogt de Speed van de gebruiker met 1 niveau.
Hidden Power
6010015
Het type van deze aanval verschilt per gebruiker.
Knock Off
6510020
Verwijdert het voorwerp van het doelwit.
Swagger
8515
Verwart het doelwit, maar verhoogt diens Attack met 2 niveaus.
Torment
10015
Het doelwit kan niet meer twee beurten achter elkaar dezelfde aanval uitvoeren.