Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#254

Sceptile

Introductie:Pokémon Ruby & Sapphire
Soort:Forest Pokémon
Type:
HP
70
Attack
85
Defense
65
Sp. Atk
105
Sp. Def
85
Speed
120
Eigroepen:Dragon, Monster
Nummer:#254 (National Pokédex)
#254 (Beschikbaar in Sword & Shield)

Abilities

Overgrow
Verhoogt de kracht van eigen Grass-type aanvallen met 50% als deze Pokémon minder dan 33% HP heeft.
Unburden
(Verborgen Ability)
Verdubbelt Speed bij het verliezen of opgebruiken van een voorwerp.

Evoluties

Train een Treecko naar Lv. 16.
Train een Grovyle naar Lv. 36.

Level-up aanvallen

Evolutie
Dual Chop
409015
Raakt 2 keer.
Level
1
Energy Ball
9010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Level
1
False Swipe
4010040
Laat het doelwit minimaal 1 HP overhouden.
Level
1
Fury Cutter
409520
Kracht verdubbelt iedere beurt als deze aanval keer op keer wordt uitgevoerd, tot 160.
Level
1
Leafage
4010040
Level
1
Leer
10030
Verlaagt de Defense van het doelwit met 1 niveau.
Level
1
Pound
4010035
Level
1
Quick Attack
4010030
Raakt vóór het doelwit.
Level
1
X-Scissor
8010015
Level
5
Mega Drain
4010015
Geneest de gebruiker voor 50% van de toegebrachte schade.
Level
12
Detect
5
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
Level
15
Quick Guard
15
Blokkeert deze beurt, voor het hele team, alle aanvallen van tegenstanders met verhoogde prioriteit.
Level
20
Assurance
6010010
Kracht verdubbelt als het doelwit dezelfde beurt schade ontving.
Level
25
Giga Drain
7510010
Geneest de gebruiker voor 50% van de toegebrachte schade.
Level
30
Slam
807520
Level
35
Double Team
15
Verhoogt de behendigheid van de gebruiker met 1 niveau.
Level
42
Leaf Blade
9010015
Raakt vaker met een critical hit.
Level
49
Screech
8540
Verlaagt de Defense van het doelwit met 2 niveaus.
Level
56
Endeavor
1005
Maakt de HP van het doelwit gelijk aan die van de gebruiker, indien de gebruiker minder HP heeft.
Level
63
Leaf Storm
130905
Verlaagt de Sp. Atk van de gebruiker met 2 niveaus.

TM- en TR-aanvallen

TM00
Mega Punch
808520
TM01
Mega Kick
120755
TM05
Thunder Punch
7510015
Heeft 10% kans om het doelwit te verlammen.
TM08
Hyper Beam
150905
De gebruiker kan de volgende beurt niets doen als deze aanval raakt.
TM09
Giga Impact
150905
De gebruiker kan de volgende beurt niets doen als deze aanval raakt.
TM10
Magical Leaf
6020
Raakt altijd.
TM11
Solar Beam
12010010
Doet de eerste beurt niets, en valt aan op de beurt erna.
TM12
Solar Blade
12510010
Doet de eerste beurt niets, en valt aan op de beurt erna.
TM15
Dig
8010010
Ontwijkt de eerste beurt aanvallen, en valt de beurt erna aan.
TM16
Screech
8540
Verlaagt de Defense van het doelwit met 2 niveaus.
TM19
Safeguard
25
Beschermt het hele team 5 beurten lang tegen statusproblemen en verwarring.
TM21
Rest
10
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM22
Rock Slide
759010
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
TM24
Snore
5010015
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
TM25
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM28
Giga Drain
7510010
Geneest de gebruiker voor 50% van de toegebrachte schade.
TM31
Attract
10015
Laat het doelwit verliefd worden als die van het andere geslacht is als de gebruiker.
TM34
Sunny Day
5
Wekt sterk zonlicht op dat 5 beurten duurt.
TM39
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
TM40
Swift
6020
Raakt altijd.
TM43
Brick Break
7510015
Verwijdert barrières van het doelwit, zoals Light Screen en Reflect.
TM48
Rock Tomb
609515
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
TM50
Bullet Seed
2510030
Raakt 2 tot 5 keer.
TM58
Assurance
6010010
Kracht verdubbelt als het doelwit dezelfde beurt schade ontving.
TM59
Fling
10010
Verbruikt het voorwerp van de gebruiker. De kracht van deze aanval hangt af van welk voorwerp.
TM63
Drain Punch
7510010
Geneest de gebruiker voor 50% van de toegebrachte schade.
TM73
Cross Poison
7010020
Heeft 10% kans om het doelwit te vergiftigen. Raakt vaker met een critical hit.
TM75
Low Sweep
6510020
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
TM76
Round
6010015
Kracht verdubbelt als een teamgenoot deze aanval dezelfde beurt ook gebruikte; raakt dan meteen erna.
TM78
Acrobatics
5510015
Kracht verdubbelt als de gebruiker geen voorwerp vast heeft.
TM81
Bulldoze
6010020
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
TM88
Grassy Terrain
10
Wekt Grassy Terrain op dat 5 beurten actief is.
TM94
False Swipe
4010040
Laat het doelwit minimaal 1 HP overhouden.
TM97
Brutal Swing
6010020
TM99
Breaking Swipe
6010015
Verlaagt de Attack van alle tegenstanders met 1 niveau.
TR00
Swords Dance
20
Verhoogt de Attack van de gebruiker met 2 niveaus.
TR01
Body Slam
8510015
Heeft 30% kans om het doelwit te verlammen.
TR07
Low Kick
10020
Doet meer schade des te zwaarder het doelwit is.
TR10
Earthquake
10010010
Raakt Pokémon die ondergronds zijn voor dubbele schade.
TR12
Agility
30
Verhoogt de Speed van de gebruiker met 2 niveaus.
TR20
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
TR24
Outrage
12010010
Valt 2 tot 3 beurten achter elkaar aan, en verwart daarna de gebruiker.
TR26
Endure
10
Weerstaat deze beurt alle aanvallen met minstens 1 HP. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TR27
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
TR31
Iron Tail
1007515
Heeft 30% kans om de Defense van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TR32
Crunch
8010015
Heeft 20% kans om de Defense van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TR47
Dragon Claw
8010015
TR50
Leaf Blade
9010015
Raakt vaker met een critical hit.
TR51
Dragon Dance
20
Verhoogt de Attack en Speed van de gebruiker met 1 niveau.
TR59
Seed Bomb
8010015
TR60
X-Scissor
8010015
TR62
Dragon Pulse
8510010
TR64
Focus Blast
120705
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TR65
Energy Ball
9010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TR71
Leaf Storm
130905
Verlaagt de Sp. Atk van de gebruiker met 2 niveaus.
TR77
Grass Knot
10020
Doet meer schade des te zwaarder het doelwit is.
TR85
Work Up
30
Verhoogt de Attack en Sp. Atk van de gebruiker met 1 niveau.
TR95
Throat Chop
8010015
Het doelwit kan 2 beurten geen geluidsaanvallen gebruiken.

Ei-aanvallen

Broed
Absorb
2010025
Geneest de gebruiker voor 50% van de toegebrachte schade.
Broed
Double Kick
3010030
Raakt 2 keer.
Broed
Dragon Breath
6010020
Heeft 30% kans om het doelwit te verlammen.
Broed
Leech Seed
9010
Steelt iedere beurt 12,5% HP van het doelwit.
Broed
Night Slash
7010015
Raakt vaker met een critical hit.
Broed
Slash
7010020
Raakt vaker met een critical hit.
Broed
Synthesis
5
Geneest HP van de gebruiker afhankelijk van de tijd en het weer.
Broed
Worry Seed
10010
Verandert de Ability van het doelwit in Insomnia.

Move Tutor-aanvallen

Master Dojo
Grassy Glide
7010020
Raakt vóór het doelwit op Grassy Terrain.
Master Dojo
Scale Shot
259020
Raakt 2 tot 5 keer. Verhoogt de Speed en verlaagt de Defense van de gebruiker met 1 niveau.

Aanvallen uit eerdere games

Aerial Ace
6020
Raakt altijd.
Confide
20
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 1 niveau.
Crush Claw
759510
Heeft 50% kans om de Defense van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Focus Punch
15010020
Raakt na het doelwit, en alleen als de gebruiker in dezelfde beurt niet aangevallen werd.
Frenzy Plant
150905
De gebruiker kan de volgende beurt niets doen als deze aanval raakt.
Grass Pledge
8010010
Combineert met de Water Pledge of Fire Pledge van een teamgenoot voor neveneffecten.
Hidden Power
6010015
Het type van deze aanval verschilt per gebruiker.
Laser Focus
30
De volgende aanval van de gebruiker is gegarandeerd een critical hit.
Nature Power
20
Voert een andere aanval uit, afhankelijk van het terrein van het gevecht.
Roar
20
Forceert het doelwit te wisselen naar een willekeurige andere Pokémon.
Swagger
8515
Verwart het doelwit, maar verhoogt diens Attack met 2 niveaus.
Toxic
9010
Vergiftigt het doelwit ernstig. Raakt altijd als de gebruiker Poison-type is.
Cut
509530
Hone Claws
15
Verhoogt de Attack en nauwkeurigheid van de gebruiker met 1 niveau.
Power-Up Punch
4010020
Verhoogt de Attack van de gebruiker met 1 niveau.
Rock Smash
4010015
Heeft 50% kans om de Defense van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Strength
8010015
Headbutt
7010015
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Mud-Slap
2010010
Verlaagt de nauwkeurigheid van het doelwit met 2 niveaus.
Rock Climb
908520
Heeft 20% kans om het doelwit te verwarren.
Counter
10020
Doet 2× de schade van de laatste fysieke aanval die de gebruiker deze beurt ontvangt.
Double-Edge
12010015
Brengt 25% van de schade toe aan de gebruiker.
Dynamic Punch
100505
Verwart het doelwit.
Mimic
10010
Kopieert tijdelijk de laatst gebruikte aanval van het doelwit.
Seismic Toss
10020
Doet schade gelijk aan het Level van de gebruiker.