Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#813

Scorbunny

Introductie:Pokémon Sword & Shield
Soort:Rabbit Pokémon
Type:
HP
50
Attack
71
Defense
40
Sp. Atk
40
Sp. Def
40
Speed
69
Eigroepen:Field, Human-Like
Nummer:#813 (National Pokédex)
#813 (Beschikbaar in Sword & Shield)
#004 (Galar Pokédex)

Abilities

Blaze
Verhoogt de kracht van eigen Fire-type aanvallen met 50% als deze Pokémon minder dan 33% HP heeft.
Libero
(Verborgen Ability)
Verandert het type van deze Pokémon naar dat van de aanval die hij gaat gebruiken.

Evoluties

Train een Scorbunny naar Lv. 16.
Train een Raboot naar Lv. 35.

Level-up aanvallen

Level
1
Growl
10040
Verlaagt de Attack van het doelwit met 1 niveau.
Level
1
Tackle
4010035
Level
6
Ember
4010025
Heeft 10% kans om het doelwit te verbranden.
Level
8
Quick Attack
4010030
Raakt vóór het doelwit.
Level
12
Double Kick
3010030
Raakt 2 keer.
Level
17
Flame Charge
5010020
Verhoogt de Speed van de gebruiker met 1 niveau.
Level
20
Agility
30
Verhoogt de Speed van de gebruiker met 2 niveaus.
Level
24
Headbutt
7010015
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Level
28
Counter
10020
Doet 2× de schade van de laatste fysieke aanval die de gebruiker deze beurt ontvangt.
Level
32
Bounce
85855
Ontwijkt de eerste beurt aanvallen, en valt de beurt erna aan. Heeft 30% kans om het doelwit te verlammen.
Level
36
Double-Edge
12010015
Brengt 25% van de schade toe aan de gebruiker.

TM- en TR-aanvallen

TM01
Mega Kick
120755
TM21
Rest
10
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM24
Snore
5010015
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
TM25
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM31
Attract
10015
Laat het doelwit verliefd worden als die van het andere geslacht is als de gebruiker.
TM34
Sunny Day
5
Wekt sterk zonlicht op dat 5 beurten duurt.
TM39
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
TM40
Swift
6020
Raakt altijd.
TM52
Bounce
85855
Ontwijkt de eerste beurt aanvallen, en valt de beurt erna aan. Heeft 30% kans om het doelwit te verlammen.
TM53
Mud Shot
559515
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
TM56
U-turn
7010020
Wisselt de gebruiker.
TM58
Assurance
6010010
Kracht verdubbelt als het doelwit dezelfde beurt schade ontving.
TM68
Fire Fang
659515
Heeft 10% kans om het doelwit te verbranden of te laten 'flinchen'.
TM75
Low Sweep
6510020
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
TM76
Round
6010015
Kracht verdubbelt als een teamgenoot deze aanval dezelfde beurt ook gebruikte; raakt dan meteen erna.
TM78
Acrobatics
5510015
Kracht verdubbelt als de gebruiker geen voorwerp vast heeft.
TR02
Flamethrower
9010015
Heeft 10% kans om het doelwit te verbranden.
TR07
Low Kick
10020
Doet meer schade des te zwaarder het doelwit is.
TR12
Agility
30
Verhoogt de Speed van de gebruiker met 2 niveaus.
TR13
Focus Energy
30
Verhoogt de kans op critical hits van de gebruiker met 2 niveaus.
TR15
Fire Blast
110855
Heeft 10% kans om het doelwit te verbranden.
TR20
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
TR21
Reversal
10015
Doet meer schade des te minder HP de gebruiker heeft.
TR26
Endure
10
Weerstaat deze beurt alle aanvallen met minstens 1 HP. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TR27
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
TR29
Baton Pass
40
Wisselt de gebruiker met een andere Pokémon, en geeft die dezelfde aangepaste statistieken en statuseffecten.
TR36
Heat Wave
959010
Heeft 10% kans om het doelwit te verbranden.
TR37
Taunt
10020
Het doelwit kan 3 beurten lang geen Status-aanvallen gebruiken.
TR41
Blaze Kick
859010
Heeft 10% kans om het doelwit te verbranden. Raakt vaker met een critical hit.
TR43
Overheat
130905
Verlaagt de Sp. Atk van de gebruiker met 2 niveaus.
TR73
Gunk Shot
120805
Heeft 30% kans om het doelwit te vergiftigen.
TR80
Electro Ball
10010
Doet meer schade des te sneller de gebruiker is dan het doelwit.
TR83
Ally Switch
15
Verwisselt van positie met een teamgenoot.
TR85
Work Up
30
Verhoogt de Attack en Sp. Atk van de gebruiker met 1 niveau.

Ei-aanvallen

Broed
High Jump Kick
1309010
Als deze aanval mislukt, ontvangt de gebruiker 50% HP schade.
Broed
Sand Attack
10015
Verlaagt de nauwkeurigheid van het doelwit met 1 niveau.
Broed
Sucker Punch
701005
Raakt vóór het doelwit, maar alleen als deze een aanval voorbereidt die schade toebrengt.
Broed
Super Fang
9010
Halveert de huidige HP van het doelwit.

Move Tutor-aanvallen

Hammerlocke
Fire Pledge
8010010
Combineert met de Water Pledge of Grass Pledge van een teamgenoot voor neveneffecten.