Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#292

Shedinja

Introductie:Pokémon Ruby & Sapphire
Soort:Shed Pokémon
Type:
HP
1
Attack
90
Defense
45
Sp. Atk
30
Sp. Def
30
Speed
40
Eigroepen:Mineral
Nummer:#292 (National Pokédex)
#292 (Beschikbaar in Sword & Shield)
#106 (Galar Pokédex)

Abilities

Wonder Guard
Negeert schade van aanvallen die niet super-effectief zijn.

Evoluties

Train een Nincada naar Lv. 20.
Train een Nincada naar Lv. 20 met een lege plek in je team.

Level-up aanvallen

Level
1
Dig
8010010
Ontwijkt de eerste beurt aanvallen, en valt de beurt erna aan.
Level
1
False Swipe
4010040
Laat het doelwit minimaal 1 HP overhouden.
Level
1
Grudge
1005
Als de gebruiker deze beurt uitgeschakeld wordt, wordt de PP van de laatste aanval van het doelwit verlaagd naar 0.
Level
1
Harden
30
Verhoogt de Defense van de gebruiker met 1 niveau.
Level
1
Metal Claw
509535
Heeft 10% kans om de Attack van de gebruiker te verhogen met 1 niveau.
Level
1
Mud-Slap
2010010
Verlaagt de nauwkeurigheid van het doelwit met 2 niveaus.
Level
1
Sand Attack
10015
Verlaagt de nauwkeurigheid van het doelwit met 1 niveau.
Level
1
Scratch
4010035
Level
1
Shadow Claw
7010015
Raakt vaker met een critical hit.
Level
15
Confuse Ray
10010
Verwart het doelwit. Raakt ook Normal-type Pokémon.
Level
23
Absorb
2010025
Geneest de gebruiker voor 50% van de toegebrachte schade.
Level
29
Shadow Sneak
4010030
Raakt vóór het doelwit.
Level
36
Fury Swipes
188015
Raakt 2 tot 5 keer.
Level
43
Mind Reader
5
De volgende aanval van de gebruiker kan niet missen.
Level
50
Shadow Ball
8010015
Heeft 20% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Level
57
Spite
10010
Vermindert de PP van de laatst gebruikte aanval van het doelwit met 4 PP.
Level
64
Phantom Force
9010010
Ontwijkt de eerste beurt aanvallen, en valt de beurt erna aan. Neutraliseert blokkades van het doelwit, zoals Protect en Detect.

TM- en TR-aanvallen

TM08
Hyper Beam
150905
De gebruiker kan de volgende beurt niets doen als deze aanval raakt.
TM09
Giga Impact
150905
De gebruiker kan de volgende beurt niets doen als deze aanval raakt.
TM11
Solar Beam
12010010
Doet de eerste beurt niets, en valt aan op de beurt erna.
TM15
Dig
8010010
Ontwijkt de eerste beurt aanvallen, en valt de beurt erna aan.
TM21
Rest
10
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM23
Thief
6010025
Steelt het voorwerp van het doelwit als de gebruiker er geen vast heeft.
TM24
Snore
5010015
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
TM25
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM28
Giga Drain
7510010
Geneest de gebruiker voor 50% van de toegebrachte schade.
TM32
Sandstorm
10
Wekt een zandstorm op die 5 beurten duurt.
TM34
Sunny Day
5
Wekt sterk zonlicht op dat 5 beurten duurt.
TM38
Will-O-Wisp
8515
Verbrandt het doelwit.
TM39
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
TM65
Shadow Claw
7010015
Raakt vaker met een critical hit.
TM76
Round
6010015
Kracht verdubbelt als een teamgenoot deze aanval dezelfde beurt ook gebruikte; raakt dan meteen erna.
TM77
Hex
6510010
Kracht verdubbelt als het doelwit een statusprobleem heeft.
TM86
Phantom Force
9010010
Ontwijkt de eerste beurt aanvallen, en valt de beurt erna aan. Neutraliseert blokkades van het doelwit, zoals Protect en Detect.
TM94
False Swipe
4010040
Laat het doelwit minimaal 1 HP overhouden.
TR12
Agility
30
Verhoogt de Speed van de gebruiker met 2 niveaus.
TR18
Leech Life
8010010
Geneest de gebruiker voor 50% van de toegebrachte schade.
TR20
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
TR26
Endure
10
Weerstaat deze beurt alle aanvallen met minstens 1 HP. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TR27
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
TR33
Shadow Ball
8010015
Heeft 20% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TR38
Trick
10010
Verwisselt de voorwerpen van de gebruiker en het doelwit.
TR60
X-Scissor
8010015
TR61
Bug Buzz
9010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TR83
Ally Switch
15
Verwisselt van positie met een teamgenoot.

Ei-aanvallen

Broed
Bug Bite
6010020
Gebruikt de Berry van het doelwit als deze er een vast heeft.
Broed
Final Gambit
1005
De gebruiker valt flauw. Doet schade gelijk aan de HP dat de gebruiker nog had.
Broed
Flail
10015
Doet meer schade des te minder HP de gebruiker heeft.
Broed
Gust
4010035
Raakt Pokémon die hoog in de lucht zijn voor dubbele schade.
Broed
Night Slash
7010015
Raakt vaker met een critical hit.

Move Tutor-aanvallen

Master Dojo
Poltergeist
110905
Kan alleen gebruikt worden als het doelwit een voorwerp vast heeft.
Master Dojo
Skitter Smack
709010
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 1 niveau.

Aanvallen van vorige generaties

Aerial Ace
6020
Raakt altijd.
Confide
20
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 1 niveau.
Double Team
15
Verhoogt de behendigheid van de gebruiker met 1 niveau.
Dream Eater
10010015
Kan alleen gebruikt worden als het doelwit slaapt. Geneest de gebruiker voor 50% van de toegebrachte schade.
Swagger
8515
Verwart het doelwit, maar verhoogt diens Attack met 2 niveaus.
Toxic
9010
Vergiftigt het doelwit ernstig. Raakt altijd als de gebruiker Poison-type is.
Cut
509530
Hone Claws
15
Verhoogt de Attack en nauwkeurigheid van de gebruiker met 1 niveau.
Struggle Bug
5010020
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 1 niveau.
Baton Pass
40
Wisselt de gebruiker met een andere Pokémon, en geeft die dezelfde aangepaste statistieken en statuseffecten.
Fury Cutter
409520
Kracht verdubbelt iedere beurt als deze aanval keer op keer wordt uitgevoerd, tot 160.
Screech
8540
Verlaagt de Defense van het doelwit met 2 niveaus.
Slash
7010020
Raakt vaker met een critical hit.
String Shot
9540
Verlaagt de Speed van het doelwit met 2 niveaus.
Sucker Punch
701005
Raakt vóór het doelwit, maar alleen als deze een aanval voorbereidt die schade toebrengt.
Swords Dance
20
Verhoogt de Attack van de gebruiker met 2 niveaus.
Double-Edge
12010015
Brengt 25% van de schade toe aan de gebruiker.
Mimic
10010
Kopieert tijdelijk de laatst gebruikte aanval van het doelwit.