Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#090

Shellder

Introductie:Pokémon Red & Blue
Soort:Bivalve Pokémon
Type:
HP
30
Attack
65
Defense
100
Sp. Atk
45
Sp. Def
25
Speed
40
Eigroepen:Water 3
Nummer:#090 (National Pokédex)
#090 (Beschikbaar in Sword & Shield)
#150 (Galar Pokédex)
#131 (Isle of Armor Pokédex)

Abilities

Shell Armor
Deze Pokémon ontvangt geen critical hits.
Skill Link
Eigen aanvallen die meerdere keren raken, raken altijd het maximum aantal keren.
Overcoat
(Verborgen Ability)
Deze Pokémon ontvangt geen schade van zand- en hagelstormen, en negeert poeder- en sporenaanvallen.

Evoluties

Gebruik een Water Stone op een Shellder.

Level-up aanvallen

Level
1
Tackle
4010035
Level
1
Water Gun
4010025
Level
4
Withdraw
40
Verhoogt de Defense van de gebruiker met 1 niveau.
Level
8
Ice Shard
4010030
Raakt vóór het doelwit.
Level
12
Leer
10030
Verlaagt de Defense van het doelwit met 1 niveau.
Level
16
Whirlpool
358515
Het doelwit ontvangt 4 tot 5 beurten lang iedere beurt 12,5% schade, en kan zolang niet wisselen. Raakt Pokémon die onderwater zijn voor dubbele schade.
Level
20
Supersonic
5520
Verwart het doelwit.
Level
24
Aurora Beam
6510020
Heeft 10% kans om de Attack van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Level
28
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
Level
32
Razor Shell
759510
Heeft 50% kans om de Defense van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Level
36
Iron Defense
15
Verhoogt de Defense van de gebruiker met 2 niveaus.
Level
40
Ice Beam
9010010
Heeft 10% kans om het doelwit te bevriezen.
Level
44
Shell Smash
15
Verlaagt de Defense en Sp. Def van de gebruiker met 1 niveau, maar verhoogt diens Attack, Sp. Atk en Speed met 2 niveaus.
Level
48
Hydro Pump
110805

TM- en TR-aanvallen

TM16
Screech
8540
Verlaagt de Defense van het doelwit met 2 niveaus.
TM20
Self-Destruct
2001005
De gebruiker valt flauw.
TM21
Rest
10
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM24
Snore
5010015
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
TM25
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM27
Icy Wind
559515
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
TM31
Attract
10015
Laat het doelwit verliefd worden als die van het andere geslacht is als de gebruiker.
TM33
Rain Dance
5
Wekt een regenbui op die 5 beurten duurt.
TM35
Hail
10
Wekt een hagelstorm op die 5 beurten duurt.
TM36
Whirlpool
358515
Het doelwit ontvangt 4 tot 5 beurten lang iedere beurt 12,5% schade, en kan zolang niet wisselen. Raakt Pokémon die onderwater zijn voor dubbele schade.
TM39
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
TM40
Swift
6020
Raakt altijd.
TM45
Dive
8010010
Ontwijkt de eerste beurt aanvallen, en valt de beurt erna aan.
TM51
Icicle Spear
2510030
Raakt 2 tot 5 keer.
TM53
Mud Shot
559515
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
TM54
Rock Blast
259010
Raakt 2 tot 5 keer.
TM55
Brine
6510010
Kracht verdubbelt als het doelwit minder dan 50% HP over heeft.
TM57
Payback
5010010
Kracht verdubbelt als de gebruiker na het doelwit aanvalt.
TM64
Avalanche
6010010
Raakt na het doelwit. Kracht verdubbelt als de gebruiker deze beurt aangevallen is.
TM76
Round
6010015
Kracht verdubbelt als een teamgenoot deze aanval dezelfde beurt ook gebruikte; raakt dan meteen erna.
TM83
Razor Shell
759510
Heeft 50% kans om de Defense van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TR03
Hydro Pump
110805
TR04
Surf
9010015
Raakt Pokémon die onderwater zijn voor dubbele schade.
TR05
Ice Beam
9010010
Heeft 10% kans om het doelwit te bevriezen.
TR06
Blizzard
110705
Raakt altijd in een hagelstorm. Heeft 10% kans om het doelwit te bevriezen.
TR19
Tri Attack
8010010
Heeft 20% kans om het doelwit te verlammen, te bevriezen of te verbranden.
TR20
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
TR26
Endure
10
Weerstaat deze beurt alle aanvallen met minstens 1 HP. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TR27
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
TR46
Iron Defense
15
Verhoogt de Defense van de gebruiker met 2 niveaus.
TR98
Liquidation
8510010
Heeft 10% kans om de Defense van het doelwit te verlagen met 1 niveau.

Ei-aanvallen

Broed
Aqua Ring
20
Geneest iedere beurt 6,25% HP van de gebruiker.
Broed
Bubble Beam
6510020
Heeft 10% kans om de Speed van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Broed
Life Dew
10
Geneest 25% HP van alle Pokémon aan de kant van de gebruiker.
Broed
Water Pulse
6010020
Heeft 20% kans om het doelwit te verwarren.

Aanvallen van vorige generaties

Headbutt
7010015
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Confide
20
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 1 niveau.
Double Team
15
Verhoogt de behendigheid van de gebruiker met 1 niveau.
Explosion
2501005
De gebruiker valt flauw.
Rapid Spin
5010040
Verhoogt de Speed van de gebruiker met 1 niveau en verwijdert alle valstrikken en hindernissen die het team van de gebruiker treffen.
Swagger
8515
Verwart het doelwit, maar verhoogt diens Attack met 2 niveaus.
Take Down
908520
Brengt 25% van de schade toe aan de gebruiker.
Toxic
9010
Vergiftigt het doelwit ernstig. Raakt altijd als de gebruiker Poison-type is.
Double-Edge
12010015
Brengt 25% van de schade toe aan de gebruiker.
Mimic
10010
Kopieert tijdelijk de laatst gebruikte aanval van het doelwit.
Curse
10
Als Ghost-type: gebruiker verliest 50% HP waarna doelwit iedere beurt 25% HP verliest. Als niet-Ghost-type: verhoogt Attack en Defense en verlaagt Speed gebruiker met 1 niveau.
Reflect
20
Halveert 5 beurten lang schade van fysieke aanvallen tegen het hele team.
Teleport
20
Wisselt de gebruiker.