Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#756

Shiinotic

Introductie:Pokémon Sun & Moon
Soort:Illuminating Pokémon
Type:
HP
60
Attack
45
Defense
80
Sp. Atk
90
Sp. Def
100
Speed
30
Eigroepen:Grass
Nummer:#756 (National Pokédex)
#756 (Beschikbaar in Sword & Shield)
#341 (Galar Pokédex)

Abilities

Illuminate
Wilde Pokémon verschijnen vaker.
Effect Spore
Bij fysiek contact is er 30% kans dat de tegenstander verlamd wordt, vergiftigd wordt of in slaap valt.
Rain Dish
(Verborgen Ability)
Geneest iedere beurt 6,25% HP in een regenbui.

Evoluties

Train een Morelull naar Lv. 24.

Level-up aanvallen

Level
1
Absorb
2010025
Geneest de gebruiker voor 50% van de toegebrachte schade.
Level
1
Astonish
3010015
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Level
1
Confuse Ray
10010
Verwart het doelwit. Raakt ook Normal-type Pokémon.
Level
1
Ingrain
20
Geneest iedere beurt 6,25% HP van de gebruiker, maar de gebruiker kan niet meer wisselen.
Level
12
Mega Drain
4010015
Geneest de gebruiker voor 50% van de toegebrachte schade.
Level
16
Sleep Powder
7515
Laat het doelwit in slaap vallen.
Level
20
Moonlight
5
Geneest HP van de gebruiker afhankelijk van het weer.
Level
27
Strength Sap
10010
Geneest HP van de gebruiker gelijk aan de Attack van het doelwit, en verlaagt diens Attack met 1 niveau.
Level
32
Giga Drain
7510010
Geneest de gebruiker voor 50% van de toegebrachte schade.
Level
38
Dazzling Gleam
8010010
Level
44
Spore
10015
Laat het doelwit in slaap vallen.
Level
50
Moonblast
9510015
Heeft 30% kans om de Sp. Atk van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Level
56
Dream Eater
10010015
Kan alleen gebruikt worden als het doelwit slaapt. Geneest de gebruiker voor 50% van de toegebrachte schade.

TM- en TR-aanvallen

TM08
Hyper Beam
150905
De gebruiker kan de volgende beurt niets doen als deze aanval raakt.
TM09
Giga Impact
150905
De gebruiker kan de volgende beurt niets doen als deze aanval raakt.
TM11
Solar Beam
12010010
Doet de eerste beurt niets, en valt aan op de beurt erna.
TM14
Thunder Wave
9020
Verlamt het doelwit.
TM17
Light Screen
30
Halveert 5 beurten lang schade van speciale aanvallen tegen het hele team.
TM19
Safeguard
25
Beschermt het hele team 5 beurten lang tegen statusproblemen en verwarring.
TM21
Rest
10
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM24
Snore
5010015
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
TM25
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM28
Giga Drain
7510010
Geneest de gebruiker voor 50% van de toegebrachte schade.
TM31
Attract
10015
Laat het doelwit verliefd worden als die van het andere geslacht is als de gebruiker.
TM33
Rain Dance
5
Wekt een regenbui op die 5 beurten duurt.
TM34
Sunny Day
5
Wekt sterk zonlicht op dat 5 beurten duurt.
TM39
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
TM46
Weather Ball
5010010
Het type en de kracht van deze aanval hangen af van het weer.
TM63
Drain Punch
7510010
Geneest de gebruiker voor 50% van de toegebrachte schade.
TM71
Wonder Room
10
Verwisselt 5 beurten lang de Defense en Sp. Def van alle Pokémon.
TM72
Magic Room
10
Neutraliseert alle voorwerpen voor 5 beurten.
TM76
Round
6010015
Kracht verdubbelt als een teamgenoot deze aanval dezelfde beurt ook gebruikte; raakt dan meteen erna.
TM87
Draining Kiss
5010010
Geneest de gebruiker voor 75% van de toegebrachte schade.
TR17
Amnesia
20
Verhoogt de Sp. Def van de gebruiker met 2 niveaus.
TR20
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
TR22
Sludge Bomb
9010010
Heeft 30% kans om het doelwit te vergiftigen.
TR26
Endure
10
Weerstaat deze beurt alle aanvallen met minstens 1 HP. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TR27
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
TR59
Seed Bomb
8010015
TR65
Energy Ball
9010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TR77
Grass Knot
10020
Doet meer schade des te zwaarder het doelwit is.
TR92
Dazzling Gleam
8010010
TR96
Pollen Puff
9010015
Geneest HP in plaats van schade te doen, als het doelwit een teamgenoot is.

Ei-aanvallen

Broed
Growth
20
Verhoogt de Attack en Sp. Atk van de gebruiker met 1 niveau; in sterk zonlicht met 2 niveaus.
Broed
Leech Seed
9010
Steelt iedere beurt 12,5% HP van het doelwit.
Broed
Poison Powder
7535
Vergiftigt het doelwit.
Broed
Stun Spore
7530
Verlamt het doelwit.

Aanvallen uit eerdere games

After You
15
Het doelwit van deze aanval valt meteen na de gebruiker aan.
Charge Beam
509010
Heeft 70% kans om de Sp. Atk van de gebruiker te verhogen met 1 niveau.
Confide
20
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 1 niveau.
Double Team
15
Verhoogt de behendigheid van de gebruiker met 1 niveau.
Hidden Power
6010015
Het type van deze aanval verschilt per gebruiker.
Magic Coat
15
Kaatst statuseffecten door aanvallen van de tegenstander terug naar de tegenstander.
Nature Power
20
Voert een andere aanval uit, afhankelijk van het terrein van het gevecht.
Recycle
10010
Herstelt een voorwerp dat de gebruiker eerder verbruikt heeft.
Swagger
8515
Verwart het doelwit, maar verhoogt diens Attack met 2 niveaus.
Synthesis
5
Geneest HP van de gebruiker afhankelijk van de tijd en het weer.
Toxic
9010
Vergiftigt het doelwit ernstig. Raakt altijd als de gebruiker Poison-type is.
Worry Seed
10010
Verandert de Ability van het doelwit in Insomnia.