Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#213

Shuckle

Introductie:Pokémon Gold & Silver
Soort:Mold Pokémon
Type:
HP
20
Attack
10
Defense
230
Sp. Atk
10
Sp. Def
230
Speed
5
Eigroepen:Bug
Nummer:#213 (National Pokédex)
#213 (Beschikbaar in Sword & Shield)
#170 (Crown Tundra Pokédex)
#227 (Galar Pokédex)

Abilities

Sturdy
Deze Pokémon behoudt minstens 1 HP na een aanval bij volle HP, en negeert 1-hit KO aanvallen.
Gluttony
Deze Pokémon gebruikt zijn Berry al als hij 50% of minder HP over heeft.
Contrary
(Verborgen Ability)
Verhoging of verlaging van eigen statistieken heeft een omgekeerd effect.

Level-up aanvallen

Level
1
Withdraw
40
Verhoogt de Defense van de gebruiker met 1 niveau.
Level
1
Wrap
159020
Het doelwit ontvangt 4 tot 5 beurten lang iedere beurt 12,5% schade, en kan zolang niet wisselen.
Level
5
Rollout
309020
Valt 5 beurten achter elkaar aan, steeds met verdubbelde kracht. Kracht verdubbelt bovendien als de gebruiker ervoor Defense Curl gebruikte.
Level
10
Struggle Bug
5010020
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 1 niveau.
Level
15
Rock Throw
509015
Level
20
Safeguard
25
Beschermt het hele team 5 beurten lang tegen statusproblemen en verwarring.
Level
25
Rest
10
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
Level
30
Bug Bite
6010020
Gebruikt de Berry van het doelwit als deze er een vast heeft.
Level
35
Guard Split
10
Telt de Defense en Sp. Def van de gebruiker en het doelwit op, en verdeelt ze dan gelijk.
Level
35
Power Split
10
Telt de Attack en Sp. Atk van de gebruiker en het doelwit op, en verdeelt ze dan gelijk.
Level
40
Rock Slide
759010
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Level
45
Gastro Acid
10010
Neutraliseert de Ability van het doelwit.
Level
50
Sticky Web
20
Legt een hindernis die de Speed van tegenstanders die inwisselen verlaagt met 1 niveau.
Level
55
Power Trick
10
Verwisselt de statistieken Attack en Defense van de gebruiker.
Level
60
Stone Edge
100805
Raakt vaker met een critical hit.
Level
65
Shell Smash
15
Verlaagt de Defense en Sp. Def van de gebruiker met 1 niveau, maar verhoogt diens Attack, Sp. Atk en Speed met 2 niveaus.

TM- en TR-aanvallen

TM15
Dig
8010010
Ontwijkt de eerste beurt aanvallen, en valt de beurt erna aan.
TM19
Safeguard
25
Beschermt het hele team 5 beurten lang tegen statusproblemen en verwarring.
TM21
Rest
10
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM22
Rock Slide
759010
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
TM24
Snore
5010015
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
TM25
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM31
Attract
10015
Laat het doelwit verliefd worden als die van het andere geslacht is als de gebruiker.
TM32
Sandstorm
10
Wekt een zandstorm op die 5 beurten duurt.
TM34
Sunny Day
5
Wekt sterk zonlicht op dat 5 beurten duurt.
TM39
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
TM41
Helping Hand
20
Verhoogt de kracht van aanvallen van andere Pokémon naast de gebruiker met 50% voor deze beurt.
TM48
Rock Tomb
609515
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
TM49
Sand Tomb
358515
Het doelwit ontvangt 4 tot 5 beurten lang iedere beurt 12,5% schade, en kan zolang niet wisselen.
TM53
Mud Shot
559515
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
TM54
Rock Blast
259010
Raakt 2 tot 5 keer.
TM74
Venoshock
6510010
Kracht verdubbelt als het doelwit vergiftigd is.
TM76
Round
6010015
Kracht verdubbelt als een teamgenoot deze aanval dezelfde beurt ook gebruikte; raakt dan meteen erna.
TM81
Bulldoze
6010020
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
TR01
Body Slam
8510015
Heeft 30% kans om het doelwit te verlammen.
TR10
Earthquake
10010010
Raakt Pokémon die ondergronds zijn voor dubbele schade.
TR20
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
TR21
Reversal
10015
Doet meer schade des te minder HP de gebruiker heeft.
TR22
Sludge Bomb
9010010
Heeft 30% kans om het doelwit te vergiftigen.
TR26
Endure
10
Weerstaat deze beurt alle aanvallen met minstens 1 HP. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TR27
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
TR30
Encore
1005
Het doelwit kan 3 beurten alleen zijn laatst gebruikte aanval uitvoeren.
TR46
Iron Defense
15
Verhoogt de Defense van de gebruiker met 2 niveaus.
TR52
Gyro Ball
1005
Doet meer schade des te sneller het doelwit is dan de gebruiker.
TR67
Earth Power
9010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TR75
Stone Edge
100805
Raakt vaker met een critical hit.
TR76
Stealth Rock
20
Legt een hindernis die Rock-type schade toebrengt aan tegenstanders die inwisselen.
TR78
Sludge Wave
9510010
Heeft 10% kans om het doelwit te vergiftigen.

Ei-aanvallen

Broed
Acid
4010030
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Broed
Acupressure
30
Verhoogt een willekeurige statistiek van de gebruiker met 2 niveaus.
Broed
Covet
6010025
Steelt het voorwerp van het doelwit als de gebruiker er geen vast heeft.
Broed
Defense Curl
40
Verhoogt de Defense van de gebruiker met 1 niveau.
Broed
Final Gambit
1005
De gebruiker valt flauw. Doet schade gelijk aan de HP dat de gebruiker nog had.
Broed
Infestation
2010020
Het doelwit ontvangt 4 tot 5 beurten lang iedere beurt 12,5% schade, en kan zolang niet wisselen.
Broed
Knock Off
6510020
Verwijdert het voorwerp van het doelwit.
Broed
Sweet Scent
10020
Verlaagt de behendigheid van het doelwit met 2 niveaus.
Broed
Toxic
9010
Vergiftigt het doelwit ernstig. Raakt altijd als de gebruiker Poison-type is.

Move Tutor-aanvallen

Master Dojo
Meteor Beam
1209010
Verhoogt de Sp. Atk van de gebruiker met 1 niveau op de eerste beurt, en valt aan op de beurt erna.
Master Dojo
Skitter Smack
709010
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 1 niveau.
Master Dojo
Steel Roller
1301005
Kan alleen gebruikt worden als speciaal terrein actief is, en verwijdert dat terrein.

Aanvallen van vorige generaties

After You
15
Het doelwit van deze aanval valt meteen na de gebruiker aan.
Bind
158520
Het doelwit ontvangt 4 tot 5 beurten lang iedere beurt 12,5% schade, en kan zolang niet wisselen.
Confide
20
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 1 niveau.
Double Team
15
Verhoogt de behendigheid van de gebruiker met 1 niveau.
Mud-Slap
2010010
Verlaagt de nauwkeurigheid van het doelwit met 2 niveaus.
Rock Polish
20
Verhoogt de Speed van de gebruiker met 2 niveaus.
Smack Down
5010015
Raakt een doelwit dat (hoog) in de lucht is, en brengt hem naar de grond, wat hem vatbaar maakt voor Ground-type aanvallen.
Swagger
8515
Verwart het doelwit, maar verhoogt diens Attack met 2 niveaus.
Rock Smash
4010015
Heeft 50% kans om de Defense van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Strength
8010015
Ancient Power
601005
Heeft 10% kans om de Attack, Defense, Sp. Atk, Sp. Def en Speed van de gebruiker te verhogen met 1 niveau.
Headbutt
7010015
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
String Shot
9540
Verlaagt de Speed van het doelwit met 2 niveaus.
Double-Edge
12010015
Brengt 25% van de schade toe aan de gebruiker.
Mimic
10010
Kopieert tijdelijk de laatst gebruikte aanval van het doelwit.
Curse
10
Als Ghost-type: gebruiker verliest 50% HP waarna doelwit iedere beurt 25% HP verliest. Als niet-Ghost-type: verhoogt Attack en Defense en verlaagt Speed gebruiker met 1 niveau.