Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#561

Sigilyph

Introductie:Pokémon Black & White
Soort:Avianoid Pokémon
Type:
HP
72
Attack
58
Defense
80
Sp. Atk
103
Sp. Def
80
Speed
97
Eigroepen:Flying
Nummer:#561 (National Pokédex)
#561 (Beschikbaar in Sword & Shield)
#297 (Galar Pokédex)

Abilities

Wonder Skin
Halveert de nauwkeurigheid van statusaanvallen van tegenstanders.
Magic Guard
Deze Pokémon ontvangt alleen schade van directe aanvallen.
Tinted Lens
(Verborgen Ability)
Eigen aanvallen die niet heel effectief zijn, doen dubbele schade.

Level-up aanvallen

Level
1
Confusion
5010025
Heeft 10% kans om het doelwit te verwarren.
Level
1
Gust
4010035
Raakt Pokémon die hoog in de lucht zijn voor dubbele schade.
Level
5
Gravity
5
Alle Pokémon zitten 5 beurten lang aan de grond en zijn vatbaar voor Ground-type aanvallen.
Level
10
Hypnosis
6020
Laat het doelwit in slaap vallen.
Level
15
Air Cutter
609525
Raakt vaker met een critical hit.
Level
20
Psybeam
6510020
Heeft 10% kans om het doelwit te verlammen.
Level
25
Whirlwind
20
Forceert het doelwit te wisselen naar een willekeurige andere Pokémon.
Level
30
Cosmic Power
20
Verhoogt de Defense en Sp. Def van de gebruiker met 1 niveau.
Level
35
Air Slash
759515
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Level
40
Psychic
9010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Level
45
Tailwind
15
Verdubbelt 4 beurten lang de Speed van het hele team.
Level
50
Light Screen
30
Halveert 5 beurten lang schade van speciale aanvallen tegen het hele team.
Level
50
Reflect
20
Halveert 5 beurten lang schade van fysieke aanvallen tegen het hele team.
Level
55
Sky Attack
140905
Doet de eerste beurt niks, en valt aan op de beurt erna. Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Level
60
Skill Swap
10010
Verwisselt de Abilities van de gebruiker en het doelwit.

TM- en TR-aanvallen

TM06
Fly
909515
Ontwijkt de eerste beurt aanvallen, en valt de beurt erna aan.
TM08
Hyper Beam
150905
De gebruiker kan de volgende beurt niets doen als deze aanval raakt.
TM09
Giga Impact
150905
De gebruiker kan de volgende beurt niets doen als deze aanval raakt.
TM11
Solar Beam
12010010
Doet de eerste beurt niets, en valt aan op de beurt erna.
TM14
Thunder Wave
9020
Verlamt het doelwit.
TM17
Light Screen
30
Halveert 5 beurten lang schade van speciale aanvallen tegen het hele team.
TM18
Reflect
20
Halveert 5 beurten lang schade van fysieke aanvallen tegen het hele team.
TM19
Safeguard
25
Beschermt het hele team 5 beurten lang tegen statusproblemen en verwarring.
TM21
Rest
10
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM23
Thief
6010025
Steelt het voorwerp van het doelwit als de gebruiker er geen vast heeft.
TM24
Snore
5010015
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
TM25
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM27
Icy Wind
559515
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
TM30
Steel Wing
709025
Heeft 10% kans om de Defense van de gebruiker te verhogen met 1 niveau.
TM31
Attract
10015
Laat het doelwit verliefd worden als die van het andere geslacht is als de gebruiker.
TM33
Rain Dance
5
Wekt een regenbui op die 5 beurten duurt.
TM39
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
TM40
Swift
6020
Raakt altijd.
TM44
Imprison
10010
Het doelwit kan geen aanvallen meer gebruiken die de gebruiker ook kent.
TM60
Power Swap
10
Verwisselt de aangepaste Attack en Sp. Atk van de gebruiker en het doelwit.
TM62
Speed Swap
10
Wisselt de Speed van de gebruiker en het doelwit.
TM69
Psycho Cut
7010020
Raakt vaker met een critical hit.
TM70
Trick Room
5
Voor vijf beurten lang vallen langamere Pokémon het eerst aan.
TM72
Magic Room
10
Neutraliseert alle voorwerpen voor 5 beurten.
TM76
Round
6010015
Kracht verdubbelt als een teamgenoot deze aanval dezelfde beurt ook gebruikte; raakt dan meteen erna.
TM95
Air Slash
759515
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
TR05
Ice Beam
9010010
Heeft 10% kans om het doelwit te bevriezen.
TR11
Psychic
9010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TR20
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
TR25
Psyshock
8010010
Gebruikt de Defense van het doelwit in plaats van de Sp. Def.
TR26
Endure
10
Weerstaat deze beurt alle aanvallen met minstens 1 HP. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TR27
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
TR33
Shadow Ball
8010015
Heeft 20% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TR34
Future Sight
12010010
Brengt pas 2 beurten later schade toe.
TR36
Heat Wave
959010
Heeft 10% kans om het doelwit te verbranden.
TR38
Trick
10010
Verwisselt de voorwerpen van de gebruiker en het doelwit.
TR40
Skill Swap
10010
Verwisselt de Abilities van de gebruiker en het doelwit.
TR44
Cosmic Power
20
Verhoogt de Defense en Sp. Def van de gebruiker met 1 niveau.
TR49
Calm Mind
20
Verhoogt de Sp. Atk en Sp. Def van de gebruiker met 1 niveau.
TR58
Dark Pulse
8010015
Heeft 20% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
TR65
Energy Ball
9010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TR69
Zen Headbutt
809015
Heeft 20% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
TR70
Flash Cannon
8010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TR82
Stored Power
2010010
Kracht verhoogt met 20 per statistiekbonus van de gebruiker.
TR92
Dazzling Gleam
8010010

Ei-aanvallen

Broed
Ancient Power
601005
Heeft 10% kans om de Attack, Defense, Sp. Atk, Sp. Def en Speed van de gebruiker te verhogen met 1 niveau.
Broed
Psycho Shift
10010
Geeft het doelwit de statusproblemen van de gebruiker en geneest die.
Broed
Roost
10
Geneest 50% HP van de gebruiker. De gebruiker verliest diens Flying-type voor de rest van de beurt.

Move Tutor-aanvallen

Master Dojo
Dual Wingbeat
409010
Raakt 2 keer.
Master Dojo
Expanding Force
8010010
Kracht verhoogt met 50%, en raakt alle tegenstanders op Psychic Terrain.

Aanvallen van vorige generaties

Aerial Ace
6020
Raakt altijd.
Charge Beam
509010
Heeft 70% kans om de Sp. Atk van de gebruiker te verhogen met 1 niveau.
Confide
20
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 1 niveau.
Defog
15
Verlaagt de behendigheid van het doelwit met 1 niveau en verwijdert diens barrières, zoals Light Screen en Reflect.
Double Team
15
Verhoogt de behendigheid van de gebruiker met 1 niveau.
Dream Eater
10010015
Kan alleen gebruikt worden als het doelwit slaapt. Geneest de gebruiker voor 50% van de toegebrachte schade.
Magic Coat
15
Kaatst statuseffecten door aanvallen van de tegenstander terug naar de tegenstander.
Psych Up
10
Kopieert de aangepaste statistieken van het doelwit
Shock Wave
6020
Raakt altijd.
Smack Down
5010015
Raakt een doelwit dat (hoog) in de lucht is, en brengt hem naar de grond, wat hem vatbaar maakt voor Ground-type aanvallen.
Swagger
8515
Verwart het doelwit, maar verhoogt diens Attack met 2 niveaus.
Toxic
9010
Vergiftigt het doelwit ernstig. Raakt altijd als de gebruiker Poison-type is.
Pluck
6010020
Gebruikt de Berry van het doelwit als deze er een vast heeft.