Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#843

Silicobra

Introductie:Pokémon Sword & Shield
Soort:Sand Snake Pokémon
Type:
HP
52
Attack
57
Defense
75
Sp. Atk
35
Sp. Def
50
Speed
46
Eigroepen:Dragon, Field
Nummer:#843 (National Pokédex)
#843 (Beschikbaar in Sword & Shield)
#312 (Galar Pokédex)
#174 (Isle of Armor Pokédex)

Abilities

Sand Spit
Roept een zandstorm op wanneer deze Pokémon geraakt wordt door een aanval.
Shed Skin
Iedere beurt is er 33% kans dat deze Pokémon zijn statusprobleem geneest.
Sand Veil
(Verborgen Ability)
In een zandstorm is deze Pokémon 25% moeilijker te raken.
Wilde Pokémon verschijnen minder vaak in een zandstorm.

Evoluties

Train een Silicobra naar Lv. 36.

Level-up aanvallen

Level
1
Sand Attack
10015
Verlaagt de nauwkeurigheid van het doelwit met 1 niveau.
Level
1
Wrap
159020
Het doelwit ontvangt 4 tot 5 beurten lang iedere beurt 12,5% schade, en kan zolang niet wisselen.
Level
5
Minimize
10
Verhoogt de behendigheid van de gebruiker met 2 niveaus.
Level
10
Brutal Swing
6010020
Level
15
Bulldoze
6010020
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
Level
20
Headbutt
7010015
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Level
25
Glare
10030
Verlamt het doelwit.
Level
30
Dig
8010010
Ontwijkt de eerste beurt aanvallen, en valt de beurt erna aan.
Level
35
Sandstorm
10
Wekt een zandstorm op die 5 beurten duurt.
Level
40
Slam
807520
Level
45
Coil
20
Verhoogt de Attack, Defense en nauwkeurigheid van de gebruiker met 1 niveau.
Level
50
Sand Tomb
358515
Het doelwit ontvangt 4 tot 5 beurten lang iedere beurt 12,5% schade, en kan zolang niet wisselen.

TM- en TR-aanvallen

TM15
Dig
8010010
Ontwijkt de eerste beurt aanvallen, en valt de beurt erna aan.
TM16
Screech
8540
Verlaagt de Defense van het doelwit met 2 niveaus.
TM21
Rest
10
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM24
Snore
5010015
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
TM25
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM31
Attract
10015
Laat het doelwit verliefd worden als die van het andere geslacht is als de gebruiker.
TM32
Sandstorm
10
Wekt een zandstorm op die 5 beurten duurt.
TM39
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
TM49
Sand Tomb
358515
Het doelwit ontvangt 4 tot 5 beurten lang iedere beurt 12,5% schade, en kan zolang niet wisselen.
TM53
Mud Shot
559515
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
TM76
Round
6010015
Kracht verdubbelt als een teamgenoot deze aanval dezelfde beurt ook gebruikte; raakt dan meteen erna.
TM81
Bulldoze
6010020
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
TM97
Brutal Swing
6010020
TR10
Earthquake
10010010
Raakt Pokémon die ondergronds zijn voor dubbele schade.
TR20
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
TR26
Endure
10
Weerstaat deze beurt alle aanvallen met minstens 1 HP. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TR27
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
TR67
Earth Power
9010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TR87
Drill Run
809510
Raakt vaker met een critical hit.

Ei-aanvallen

Broed
Belch
1209010
Verbruikt een Berry van de gebruiker.
Broed
Dragon Rush
1007510
Heeft 20% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Broed
Last Resort
1401005
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker al zijn andere aanvallen al heeft gebruikt.
Broed
Mud-Slap
2010010
Verlaagt de nauwkeurigheid van het doelwit met 2 niveaus.
Broed
Poison Tail
5010025
Heeft 10% kans om het doelwit te vergiftigen. Raakt vaker met een critical hit.

Move Tutor-aanvallen

Master Dojo
Scale Shot
259020
Raakt 2 tot 5 keer. Verhoogt de Speed en verlaagt de Defense van de gebruiker met 1 niveau.
Master Dojo
Scorching Sands
7010010
Heeft 30% kans om het doelwit te verbranden.
Master Dojo
Skitter Smack
709010
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 1 niveau.