Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#865

Sirfetch'd

Introductie:Pokémon Sword & Shield
Soort:Wild Duck Pokémon
Type:
HP
62
Attack
135
Defense
95
Sp. Atk
68
Sp. Def
82
Speed
65
Eigroepen:Field, Flying
Nummer:#865 (National Pokédex)
#865 (Beschikbaar in Sword & Shield)
#219 (Galar Pokédex)

Abilities

Steadfast
Verhoogt de Speed van deze Pokémon met 1 niveau als hij 'flincht'.
Scrappy
(Verborgen Ability)
Eigen Normal-type en Fighting-type aanvallen kunnen Ghost-type Pokémon raken, en Intimidate heeft geen effect op deze Pokémon.

Evoluties

Scoor drie Critical Hits in één gevecht met Farfetch'd (Galarian Form).

Level-up aanvallen

Evolutie
Iron Defense
15
Verhoogt de Defense van de gebruiker met 2 niveaus.
Level
1
First Impression
9010010
Raakt vóór het doelwit, maar werkt alleen op de eerste beurt van de gebruiker.
Level
1
Fury Cutter
409520
Kracht verdubbelt iedere beurt als deze aanval keer op keer wordt uitgevoerd, tot 160.
Level
1
Leer
10030
Verlaagt de Defense van het doelwit met 1 niveau.
Level
1
Peck
3510035
Level
1
Sand Attack
10015
Verlaagt de nauwkeurigheid van het doelwit met 1 niveau.
Level
15
Rock Smash
4010015
Heeft 50% kans om de Defense van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Level
20
Brutal Swing
6010020
Level
25
Detect
5
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
Level
30
Knock Off
6510020
Verwijdert het voorwerp van het doelwit.
Level
35
Defog
15
Verlaagt de behendigheid van het doelwit met 1 niveau en verwijdert diens barrières, zoals Light Screen en Reflect.
Level
40
Brick Break
7510015
Verwijdert barrières van het doelwit, zoals Light Screen en Reflect.
Level
45
Swords Dance
20
Verhoogt de Attack van de gebruiker met 2 niveaus.
Level
50
Slam
807520
Level
55
Leaf Blade
9010015
Raakt vaker met een critical hit.
Level
60
Final Gambit
1005
De gebruiker valt flauw. Doet schade gelijk aan de HP dat de gebruiker nog had.
Level
65
Brave Bird
12010015
Brengt 25% van de schade toe aan de gebruiker.
Level
70
Meteor Assault
1501005
De gebruiker kan de volgende beurt niets doen als deze aanval raakt.

TM- en TR-aanvallen

TM12
Solar Blade
12510010
Doet de eerste beurt niets, en valt aan op de beurt erna.
TM21
Rest
10
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM24
Snore
5010015
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
TM25
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM30
Steel Wing
709025
Heeft 10% kans om de Defense van de gebruiker te verhogen met 1 niveau.
TM31
Attract
10015
Laat het doelwit verliefd worden als die van het andere geslacht is als de gebruiker.
TM34
Sunny Day
5
Wekt sterk zonlicht op dat 5 beurten duurt.
TM39
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
TM41
Helping Hand
20
Verhoogt de kracht van aanvallen van andere Pokémon naast de gebruiker met 50% voor deze beurt.
TM42
Revenge
6010010
Raakt na het doelwit. Kracht verdubbelt als de gebruiker deze beurt aangevallen is.
TM43
Brick Break
7510015
Verwijdert barrières van het doelwit, zoals Light Screen en Reflect.
TM58
Assurance
6010010
Kracht verdubbelt als het doelwit dezelfde beurt schade ontving.
TM76
Round
6010015
Kracht verdubbelt als een teamgenoot deze aanval dezelfde beurt ook gebruikte; raakt dan meteen erna.
TM79
Retaliate
701005
Kracht verdubbelt als een teamgenoot de vorige beurt uitgeschakeld werd.
TM97
Brutal Swing
6010020
TR00
Swords Dance
20
Verhoogt de Attack van de gebruiker met 2 niveaus.
TR01
Body Slam
8510015
Heeft 30% kans om het doelwit te verlammen.
TR13
Focus Energy
30
Verhoogt de kans op critical hits van de gebruiker met 2 niveaus.
TR20
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
TR26
Endure
10
Weerstaat deze beurt alle aanvallen met minstens 1 HP. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TR27
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
TR39
Superpower
1201005
Verlaagt de Attack en Defense van de gebruiker met 1 niveau.
TR46
Iron Defense
15
Verhoogt de Defense van de gebruiker met 2 niveaus.
TR50
Leaf Blade
9010015
Raakt vaker met een critical hit.
TR53
Close Combat
1201005
Verlaagt de Defense en Sp. Def van de gebruiker met 1 niveau.
TR57
Poison Jab
8010020
Heeft 30% kans om het doelwit te vergiftigen.
TR66
Brave Bird
12010015
Brengt 25% van de schade toe aan de gebruiker.
TR85
Work Up
30
Verhoogt de Attack en Sp. Atk van de gebruiker met 1 niveau.
TR95
Throat Chop
8010015
Het doelwit kan 2 beurten geen geluidsaanvallen gebruiken.

Ei-aanvallen

Broed
Counter
10020
Doet 2× de schade van de laatste fysieke aanval die de gebruiker deze beurt ontvangt.
Broed
Covet
6010025
Steelt het voorwerp van het doelwit als de gebruiker er geen vast heeft.
Broed
Curse
10
Als Ghost-type: gebruiker verliest 50% HP waarna doelwit iedere beurt 25% HP verliest. Als niet-Ghost-type: verhoogt Attack en Defense en verlaagt Speed gebruiker met 1 niveau.
Broed
Double-Edge
12010015
Brengt 25% van de schade toe aan de gebruiker.
Broed
Feint
3010010
Neutraliseert blokkades van het doelwit, zoals Protect en Detect.
Broed
Flail
10015
Doet meer schade des te minder HP de gebruiker heeft.
Broed
Night Slash
7010015
Raakt vaker met een critical hit.
Broed
Quick Attack
4010030
Raakt vóór het doelwit.
Broed
Quick Guard
15
Blokkeert deze beurt, voor het hele team, alle aanvallen van tegenstanders met verhoogde prioriteit.
Broed
Simple Beam
10015
Verandert de Ability van het doelwit in Simple.
Broed
Sky Attack
140905
Doet de eerste beurt niks, en valt aan op de beurt erna. Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.

Move Tutor-aanvallen

Master Dojo
Coaching
10
Verhoogt de Attack en Defense van een teamgenoot.
Master Dojo
Dual Wingbeat
409010
Raakt 2 keer.
Master Dojo
Grassy Glide
7010020
Raakt vóór het doelwit op Grassy Terrain.