Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#690

Skrelp

Introductie:Pokémon X & Y
Soort:Mock Kelp Pokémon
Type:
HP
50
Attack
60
Defense
60
Sp. Atk
60
Sp. Def
60
Speed
30
Eigroepen:Dragon, Water 1
Nummer:#690 (National Pokédex)
#690 (Beschikbaar in Sword & Shield)
#194 (Isle of Armor Pokédex)

Abilities

Poison Point
Bij fysiek contact is er 30% kans dat de tegenstander vergiftigd wordt.
Poison Touch
Als deze Pokémon fysiek contact maakt, is er 30% kans dat de tegenstander vergiftigd wordt.
Adaptability
(Verborgen Ability)
Verhoogt de kracht van eigen aanvallen met hetzelfde type als deze Pokémon met 33%.

Evoluties

Train een Skrelp naar Lv. 48.

Level-up aanvallen

Level
1
Smokescreen
10020
Verlaagt de nauwkeurigheid van het doelwit met 1 niveau.
Level
1
Tackle
4010035
Level
5
Acid
4010030
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Level
10
Water Gun
4010025
Level
15
Tail Whip
10030
Verlaagt de Defense van het doelwit met 1 niveau.
Level
20
Double Team
15
Verhoogt de behendigheid van de gebruiker met 1 niveau.
Level
25
Poison Tail
5010025
Heeft 10% kans om het doelwit te vergiftigen. Raakt vaker met een critical hit.
Level
30
Water Pulse
6010020
Heeft 20% kans om het doelwit te verwarren.
Level
35
Toxic
9010
Vergiftigt het doelwit ernstig. Raakt altijd als de gebruiker Poison-type is.
Level
40
Dragon Pulse
8510010
Level
45
Aqua Tail
909010
Level
50
Sludge Bomb
9010010
Heeft 30% kans om het doelwit te vergiftigen.
Level
55
Hydro Pump
110805

TM- en TR-aanvallen

TM21
Rest
10
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM24
Snore
5010015
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
TM25
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM27
Icy Wind
559515
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
TM31
Attract
10015
Laat het doelwit verliefd worden als die van het andere geslacht is als de gebruiker.
TM33
Rain Dance
5
Wekt een regenbui op die 5 beurten duurt.
TM35
Hail
10
Wekt een hagelstorm op die 5 beurten duurt.
TM39
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
TM45
Dive
8010010
Ontwijkt de eerste beurt aanvallen, en valt de beurt erna aan.
TM52
Bounce
85855
Ontwijkt de eerste beurt aanvallen, en valt de beurt erna aan. Heeft 30% kans om het doelwit te verlammen.
TM74
Venoshock
6510010
Kracht verdubbelt als het doelwit vergiftigd is.
TM76
Round
6010015
Kracht verdubbelt als een teamgenoot deze aanval dezelfde beurt ook gebruikte; raakt dan meteen erna.
TR03
Hydro Pump
110805
TR04
Surf
9010015
Raakt Pokémon die onderwater zijn voor dubbele schade.
TR08
Thunderbolt
9010015
Heeft 10% kans om het doelwit te verlammen.
TR16
Waterfall
8010015
Heeft 20% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
TR20
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
TR22
Sludge Bomb
9010010
Heeft 30% kans om het doelwit te vergiftigen.
TR24
Outrage
12010010
Valt 2 tot 3 beurten achter elkaar aan, en verwart daarna de gebruiker.
TR26
Endure
10
Weerstaat deze beurt alle aanvallen met minstens 1 HP. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TR27
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
TR31
Iron Tail
1007515
Heeft 30% kans om de Defense van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TR33
Shadow Ball
8010015
Heeft 20% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TR54
Toxic Spikes
20
Legt een hindernis die tegenstanders die inwisselen vergiftigt. Na het tweede gebruik worden ze ernstig vergiftigd.
TR62
Dragon Pulse
8510010
TR73
Gunk Shot
120805
Heeft 30% kans om het doelwit te vergiftigen.
TR78
Sludge Wave
9510010
Heeft 10% kans om het doelwit te vergiftigen.
TR84
Scald
8010015
Heeft 30% kans om het doelwit te verbranden en ontdooit een bevroren doelwit. Ontdooit ook de gebruiker als die bevroren is.
TR90
Play Rough
909010
Heeft 10% kans om de Attack van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TR91
Venom Drench
10020
Verlaagt de Attack, Sp. Atk en Speed van alle tegenstanders die vergiftigd zijn met 1 niveau.

Ei-aanvallen

Broed
Acid Armor
20
Verhoogt de Defense van de gebruiker met 2 niveaus.
Broed
Dragon Tail
609010
Forceert het doelwit te wisselen naar de volgende Pokémon.
Broed
Haze
30
Maakt de aangepaste statistieken van alle Pokémon op het veld ongedaan.
Broed
Twister
4010020
Heeft 20% kans om het doelwit te laten 'flinchen'. Raakt Pokémon die hoog in de lucht zijn voor dubbele schade.

Move Tutor-aanvallen

Master Dojo
Flip Turn
6010020
Wisselt de gebruiker.
Master Dojo
Scale Shot
259020
Raakt 2 tot 5 keer. Verhoogt de Speed en verlaagt de Defense van de gebruiker met 1 niveau.

Aanvallen van vorige generaties

Confide
20
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 1 niveau.
Shock Wave
6020
Raakt altijd.
Swagger
8515
Verwart het doelwit, maar verhoogt diens Attack met 2 niveaus.