Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#705

Sliggoo

Introductie:Pokémon X & Y
Soort:Soft Tissue Pokémon
Type:
HP
68
Attack
75
Defense
53
Sp. Atk
83
Sp. Def
113
Speed
60
Eigroepen:Dragon
Nummer:#705 (National Pokédex)
#705 (Beschikbaar in Sword & Shield)
#390 (Galar Pokédex)
#061 (Isle of Armor Pokédex)

Abilities

Sap Sipper
Absorbeert Grass-type aanvallen om Attack met 1 niveau te verhogen.
Hydration
Geneest eigen statusproblemen in een regenbui.
Gooey
(Verborgen Ability)
Als een tegenstander fysiek contact maakt, wordt zijn Speed verlaagd met 1 niveau.

Evoluties

Train een Goomy naar Lv. 40.
Train een Sliggoo naar Lv. 50 als het buiten gevechten regent.

Level-up aanvallen

Evolutie
Acid Spray
4010020
Verlaagt de Sp. Def van het doelwit met 2 niveaus.
Level
1
Absorb
2010025
Geneest de gebruiker voor 50% van de toegebrachte schade.
Level
1
Dragon Breath
6010020
Heeft 30% kans om het doelwit te verlammen.
Level
1
Tackle
4010035
Level
1
Water Gun
4010025
Level
15
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
Level
20
Flail
10015
Doet meer schade des te minder HP de gebruiker heeft.
Level
25
Water Pulse
6010020
Heeft 20% kans om het doelwit te verwarren.
Level
30
Rain Dance
5
Wekt een regenbui op die 5 beurten duurt.
Level
35
Dragon Pulse
8510010
Level
43
Curse
10
Als Ghost-type: gebruiker verliest 50% HP waarna doelwit iedere beurt 25% HP verliest. Als niet-Ghost-type: verhoogt Attack en Defense en verlaagt Speed gebruiker met 1 niveau.
Level
49
Body Slam
8510015
Heeft 30% kans om het doelwit te verlammen.
Level
56
Muddy Water
908510
Heeft 30% kans om de nauwkeurigheid van het doelwit te verlagen met 1 niveau.

TM- en TR-aanvallen

TM21
Rest
10
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM22
Rock Slide
759010
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
TM24
Snore
5010015
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
TM25
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM31
Attract
10015
Laat het doelwit verliefd worden als die van het andere geslacht is als de gebruiker.
TM33
Rain Dance
5
Wekt een regenbui op die 5 beurten duurt.
TM34
Sunny Day
5
Wekt sterk zonlicht op dat 5 beurten duurt.
TM39
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
TM53
Mud Shot
559515
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
TM76
Round
6010015
Kracht verdubbelt als een teamgenoot deze aanval dezelfde beurt ook gebruikte; raakt dan meteen erna.
TR01
Body Slam
8510015
Heeft 30% kans om het doelwit te verlammen.
TR05
Ice Beam
9010010
Heeft 10% kans om het doelwit te bevriezen.
TR06
Blizzard
110705
Raakt altijd in een hagelstorm. Heeft 10% kans om het doelwit te bevriezen.
TR08
Thunderbolt
9010015
Heeft 10% kans om het doelwit te verlammen.
TR20
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
TR22
Sludge Bomb
9010010
Heeft 30% kans om het doelwit te vergiftigen.
TR24
Outrage
12010010
Valt 2 tot 3 beurten achter elkaar aan, en verwart daarna de gebruiker.
TR26
Endure
10
Weerstaat deze beurt alle aanvallen met minstens 1 HP. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TR27
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
TR31
Iron Tail
1007515
Heeft 30% kans om de Defense van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TR45
Muddy Water
908510
Heeft 30% kans om de nauwkeurigheid van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TR62
Dragon Pulse
8510010
TR78
Sludge Wave
9510010
Heeft 10% kans om het doelwit te vergiftigen.

Ei-aanvallen

Broed
Counter
10020
Doet 2× de schade van de laatste fysieke aanval die de gebruiker deze beurt ontvangt.
Broed
Life Dew
10
Geneest 25% HP van alle Pokémon aan de kant van de gebruiker.

Move Tutor-aanvallen

Circhester
Draco Meteor
130905
Verlaagt de Sp. Atk van de gebruiker met 2 niveaus.
Master Dojo
Skitter Smack
709010
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 1 niveau.

Aanvallen van vorige generaties

Acid Armor
20
Verhoogt de Defense van de gebruiker met 2 niveaus.
Confide
20
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 1 niveau.
Double Team
15
Verhoogt de behendigheid van de gebruiker met 1 niveau.
Infestation
2010020
Het doelwit ontvangt 4 tot 5 beurten lang iedere beurt 12,5% schade, en kan zolang niet wisselen.
Poison Tail
5010025
Heeft 10% kans om het doelwit te vergiftigen. Raakt vaker met een critical hit.
Shock Wave
6020
Raakt altijd.
Swagger
8515
Verwart het doelwit, maar verhoogt diens Attack met 2 niveaus.
Toxic
9010
Vergiftigt het doelwit ernstig. Raakt altijd als de gebruiker Poison-type is.