Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#682

Spritzee

Introductie:Pokémon X & Y
Soort:Perfume Pokémon
Type:
HP
78
Attack
52
Defense
60
Sp. Atk
63
Sp. Def
65
Speed
23
Eigroepen:Fairy
Nummer:#682 (National Pokédex)
#682 (Beschikbaar in Sword & Shield)
#212 (Galar Pokédex)

Abilities

Healer
Heeft iedere beurt 30% kans om statusproblemen van aangrenzende teamgenoot te genezen.
Aroma Veil
(Verborgen Ability)
Beschermt deze Pokémon en teamgenoten tegen verliefdheid en het onbruikbaar worden van aanvallen.

Evoluties

Ruil een Spritzee die een Sachet vasthoudt.

Level-up aanvallen

Level
1
Fairy Wind
4010015
Level
1
Sweet Scent
10020
Verlaagt de behendigheid van het doelwit met 2 niveaus.
Level
3
Sweet Kiss
7510
Verwart het doelwit.
Level
6
Echoed Voice
4010015
Kracht stijgt iedere beurt met 40 als deze aanval keer op keer wordt uitgevoerd, tot 200.
Level
9
Draining Kiss
5010010
Geneest de gebruiker voor 75% van de toegebrachte schade.
Level
12
Aromatherapy
5
Geneest alle Pokémon in het team van de gebruiker van slaap, vergiftiging, verlamming, totale bevriezing en verbranding.
Level
15
Draining Kiss
5010010
Geneest de gebruiker voor 75% van de toegebrachte schade.
Level
18
Attract
10015
Laat het doelwit verliefd worden als die van het andere geslacht is als de gebruiker.
Level
21
Flail
10015
Doet meer schade des te minder HP de gebruiker heeft.
Level
24
Misty Terrain
10
Wekt Misty Terrain op dat 5 beurten actief is.
Level
27
Psychic
9010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Level
30
Charm
10020
Verlaagt de Attack van het doelwit met 2 niveaus.
Level
33
Calm Mind
20
Verhoogt de Sp. Atk en Sp. Def van de gebruiker met 1 niveau.
Level
36
Moonblast
9510015
Heeft 30% kans om de Sp. Atk van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Level
39
Skill Swap
10010
Verwisselt de Abilities van de gebruiker en het doelwit.

TM- en TR-aanvallen

TM17
Light Screen
30
Halveert 5 beurten lang schade van speciale aanvallen tegen het hele team.
TM18
Reflect
20
Halveert 5 beurten lang schade van fysieke aanvallen tegen het hele team.
TM21
Rest
10
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM24
Snore
5010015
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
TM25
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM29
Charm
10020
Verlaagt de Attack van het doelwit met 2 niveaus.
TM31
Attract
10015
Laat het doelwit verliefd worden als die van het andere geslacht is als de gebruiker.
TM33
Rain Dance
5
Wekt een regenbui op die 5 beurten duurt.
TM34
Sunny Day
5
Wekt sterk zonlicht op dat 5 beurten duurt.
TM39
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
TM41
Helping Hand
20
Verhoogt de kracht van aanvallen van andere Pokémon naast de gebruiker met 50% voor deze beurt.
TM47
Fake Tears
10020
Verlaagt de Sp. Def van het doelwit met 2 niveaus.
TM70
Trick Room
5
Voor vijf beurten lang vallen langamere Pokémon het eerst aan.
TM76
Round
6010015
Kracht verdubbelt als een teamgenoot deze aanval dezelfde beurt ook gebruikte; raakt dan meteen erna.
TM87
Draining Kiss
5010010
Geneest de gebruiker voor 75% van de toegebrachte schade.
TM89
Misty Terrain
10
Wekt Misty Terrain op dat 5 beurten actief is.
TR08
Thunderbolt
9010015
Heeft 10% kans om het doelwit te verlammen.
TR11
Psychic
9010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TR20
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
TR26
Endure
10
Weerstaat deze beurt alle aanvallen met minstens 1 HP. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TR27
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
TR30
Encore
1005
Het doelwit kan 3 beurten alleen zijn laatst gebruikte aanval uitvoeren.
TR40
Skill Swap
10010
Verwisselt de Abilities van de gebruiker en het doelwit.
TR49
Calm Mind
20
Verhoogt de Sp. Atk en Sp. Def van de gebruiker met 1 niveau.
TR52
Gyro Ball
1005
Doet meer schade des te sneller het doelwit is dan de gebruiker.
TR65
Energy Ball
9010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TR68
Nasty Plot
20
Verhoogt de Sp. Atk van de gebruiker met 2 niveaus.
TR70
Flash Cannon
8010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TR83
Ally Switch
15
Verwisselt van positie met een teamgenoot.
TR92
Dazzling Gleam
8010010

Ei-aanvallen

Broed
After You
15
Het doelwit van deze aanval valt meteen na de gebruiker aan.
Broed
Disable
10020
Maakt de laatst gebruikte aanval van het doelwit 4 beurten onbruikbaar.
Broed
Wish
10
Geneest aan het einde van de volgende beurt de Pokémon die dan op de plek van de gebruiker staat voor 50% HP van diens HP.

Move Tutor-aanvallen

Master Dojo
Misty Explosion
1001005
De gebruiker valt flauw. Kracht verhoogt met 50% op Misty Terrain.

Aanvallen uit eerdere games

Charge Beam
509010
Heeft 70% kans om de Sp. Atk van de gebruiker te verhogen met 1 niveau.
Confide
20
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 1 niveau.
Covet
6010025
Steelt het voorwerp van het doelwit als de gebruiker er geen vast heeft.
Disarming Voice
4015
Raakt altijd.
Double Team
15
Verhoogt de behendigheid van de gebruiker met 1 niveau.
Dream Eater
10010015
Kan alleen gebruikt worden als het doelwit slaapt. Geneest de gebruiker voor 50% van de toegebrachte schade.
Endeavor
1005
Maakt de HP van het doelwit gelijk aan die van de gebruiker, indien de gebruiker minder HP heeft.
Heal Bell
5
Geneest alle Pokémon in het team van de gebruiker van slaap, vergiftiging, verlamming, totale bevriezing en verbranding.
Hidden Power
6010015
Het type van deze aanval verschilt per gebruiker.
Magic Coat
15
Kaatst statuseffecten door aanvallen van de tegenstander terug naar de tegenstander.
Psych Up
10
Kopieert de aangepaste statistieken van het doelwit
Swagger
8515
Verwart het doelwit, maar verhoogt diens Attack met 2 niveaus.
Torment
10015
Het doelwit kan niet meer twee beurten achter elkaar dezelfde aanval uitvoeren.
Toxic
9010
Vergiftigt het doelwit ernstig. Raakt altijd als de gebruiker Poison-type is.