Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#234

Stantler

Introductie:Pokémon Gold & Silver
Soort:Big Horn Pokémon
Type:
HP
73
Attack
95
Defense
62
Sp. Atk
85
Sp. Def
65
Speed
85
Eigroepen:Field
Nummer:#234 (National Pokédex)

Abilities

Intimidate
Verlaagt de Attack van alle tegenstanders met 1 niveau wanneer deze Pokémon ingezet wordt.
Wilde Pokémon met lager Level verschijnen minder vaak.
Frisk
Onthult het voorwerp dat de tegenstander vast heeft wanneer deze Pokémon ingezet wordt.
Sap Sipper
(Verborgen Ability)
Absorbeert Grass-type aanvallen om Attack met 1 niveau te verhogen.