Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#398

Staraptor

Introductie:Pokémon Diamond & Pearl
Soort:Predator Pokémon
Type:
HP
85
Attack
120
Defense
70
Sp. Atk
50
Sp. Def
60
Speed
100
Eigroepen:Flying
Nummer:#398 (National Pokédex)

Abilities

Intimidate
Verlaagt de Attack van alle tegenstanders met 1 niveau wanneer deze Pokémon ingezet wordt.
Wilde Pokémon met lager Level verschijnen minder vaak.
Reckless
(Verborgen Ability)
Eigen aanvallen met terugslag doen 20% meer schade.

Evoluties

Train een Starly naar Lv. 14.
Train een Staravia naar Lv. 34.