Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#397

Staravia

Introductie:Pokémon Diamond & Pearl
Soort:Starling Pokémon
Type:
HP
55
Attack
75
Defense
50
Sp. Atk
40
Sp. Def
40
Speed
80
Eigroepen:Flying
Nummer:#397 (National Pokédex)

Abilities

Intimidate
Verlaagt de Attack van alle tegenstanders met 1 niveau wanneer deze Pokémon ingezet wordt.
Wilde Pokémon met lager Level verschijnen minder vaak.
Reckless
(Verborgen Ability)
Eigen aanvallen met terugslag doen 20% meer schade.

Evoluties

Train een Starly naar Lv. 14.
Train een Staravia naar Lv. 34.