Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#874

Stonjourner

Introductie:Pokémon Sword & Shield
Soort:Big Rock Pokémon
Type:
HP
100
Attack
125
Defense
135
Sp. Atk
20
Sp. Def
20
Speed
70
Eigroepen:Mineral
Nummer:#874 (National Pokédex)
#874 (Beschikbaar in Sword & Shield)
#089 (Crown Tundra Pokédex)
#369 (Galar Pokédex)

Abilities

Power Spot
Verhoogt de kracht van alle aanvallen van Pokémon die naast deze Pokémon staan met 30%.

Level-up aanvallen

Level
1
Block
1005
Het doelwit kan niet meer wisselen.
Level
1
Rock Throw
509015
Level
6
Rock Polish
20
Verhoogt de Speed van de gebruiker met 2 niveaus.
Level
12
Rock Tomb
609515
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
Level
18
Gravity
5
Alle Pokémon zitten 5 beurten lang aan de grond en zijn vatbaar voor Ground-type aanvallen.
Level
24
Stomp
6510020
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Level
30
Stealth Rock
20
Legt een hindernis die Rock-type schade toebrengt aan tegenstanders die inwisselen.
Level
36
Rock Slide
759010
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Level
42
Body Slam
8510015
Heeft 30% kans om het doelwit te verlammen.
Level
48
Wide Guard
10
Blokkeert deze beurt, voor het hele team, alle aanvallen die meerdere Pokémon raken.
Level
54
Heavy Slam
10010
Doet meer schade des te zwaarder de gebruiker is dan het doelwit.
Level
60
Stone Edge
100805
Raakt vaker met een critical hit.
Level
66
Mega Kick
120755

TM- en TR-aanvallen

TM01
Mega Kick
120755
TM08
Hyper Beam
150905
De gebruiker kan de volgende beurt niets doen als deze aanval raakt.
TM09
Giga Impact
150905
De gebruiker kan de volgende beurt niets doen als deze aanval raakt.
TM19
Safeguard
25
Beschermt het hele team 5 beurten lang tegen statusproblemen en verwarring.
TM20
Self-Destruct
2001005
De gebruiker valt flauw.
TM21
Rest
10
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM22
Rock Slide
759010
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
TM24
Snore
5010015
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
TM25
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM31
Attract
10015
Laat het doelwit verliefd worden als die van het andere geslacht is als de gebruiker.
TM32
Sandstorm
10
Wekt een zandstorm op die 5 beurten duurt.
TM39
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
TM44
Imprison
10010
Het doelwit kan geen aanvallen meer gebruiken die de gebruiker ook kent.
TM48
Rock Tomb
609515
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
TM49
Sand Tomb
358515
Het doelwit ontvangt 4 tot 5 beurten lang iedere beurt 12,5% schade, en kan zolang niet wisselen.
TM54
Rock Blast
259010
Raakt 2 tot 5 keer.
TM58
Assurance
6010010
Kracht verdubbelt als het doelwit dezelfde beurt schade ontving.
TM71
Wonder Room
10
Verwisselt 5 beurten lang de Defense en Sp. Def van alle Pokémon.
TM76
Round
6010015
Kracht verdubbelt als een teamgenoot deze aanval dezelfde beurt ook gebruikte; raakt dan meteen erna.
TM81
Bulldoze
6010020
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
TM97
Brutal Swing
6010020
TM98
Stomping Tantrum
7510010
Kracht verdubbelt als de vorige aanval van de gebruiker mislukte.
TR01
Body Slam
8510015
Heeft 30% kans om het doelwit te verlammen.
TR10
Earthquake
10010010
Raakt Pokémon die ondergronds zijn voor dubbele schade.
TR20
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
TR26
Endure
10
Weerstaat deze beurt alle aanvallen met minstens 1 HP. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TR27
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
TR39
Superpower
1201005
Verlaagt de Attack en Defense van de gebruiker met 1 niveau.
TR46
Iron Defense
15
Verhoogt de Defense van de gebruiker met 2 niveaus.
TR67
Earth Power
9010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TR75
Stone Edge
100805
Raakt vaker met een critical hit.
TR76
Stealth Rock
20
Legt een hindernis die Rock-type schade toebrengt aan tegenstanders die inwisselen.
TR79
Heavy Slam
10010
Doet meer schade des te zwaarder de gebruiker is dan het doelwit.
TR88
Heat Crash
10010
Doet meer schade des te zwaarder de gebruiker is dan het doelwit.
TR99
Body Press
8010010
Gebruikt de Defense van de gebruiker in plaats van diens Attack.

Ei-aanvallen

Broed
Ancient Power
601005
Heeft 10% kans om de Attack, Defense, Sp. Atk, Sp. Def en Speed van de gebruiker te verhogen met 1 niveau.
Broed
Curse
10
Als Ghost-type: gebruiker verliest 50% HP waarna doelwit iedere beurt 25% HP verliest. Als niet-Ghost-type: verhoogt Attack en Defense en verlaagt Speed gebruiker met 1 niveau.

Move Tutor-aanvallen

Master Dojo
Meteor Beam
1209010
Verhoogt de Sp. Atk van de gebruiker met 1 niveau op de eerste beurt, en valt aan op de beurt erna.