Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#684

Swirlix

Introductie:Pokémon X & Y
Soort:Cotton Candy Pokémon
Type:
HP
62
Attack
48
Defense
66
Sp. Atk
59
Sp. Def
57
Speed
49
Eigroepen:Fairy
Nummer:#684 (National Pokédex)
#684 (Beschikbaar in Sword & Shield)
#210 (Galar Pokédex)

Abilities

Sweet Veil
Deze Pokémon en teamgenoten kunnen niet in slaap vallen.
Unburden
(Verborgen Ability)
Verdubbelt Speed bij het verliezen of opgebruiken van een voorwerp.

Evoluties

Ruil een Swirlix die een Whipped Dream vasthoudt.

Level-up aanvallen

Level
1
Sweet Scent
10020
Verlaagt de behendigheid van het doelwit met 2 niveaus.
Level
1
Tackle
4010035
Level
3
Play Nice
20
Verlaagt de Attack van het doelwit met 1 niveau.
Level
6
Fairy Wind
4010015
Level
9
Aromatherapy
5
Geneest alle Pokémon in het team van de gebruiker van slaap, vergiftiging, verlamming, totale bevriezing en verbranding.
Level
12
Draining Kiss
5010010
Geneest de gebruiker voor 75% van de toegebrachte schade.
Level
15
Fake Tears
10020
Verlaagt de Sp. Def van het doelwit met 2 niveaus.
Level
18
Round
6010015
Kracht verdubbelt als een teamgenoot deze aanval dezelfde beurt ook gebruikte; raakt dan meteen erna.
Level
21
String Shot
9540
Verlaagt de Speed van het doelwit met 2 niveaus.
Level
24
Cotton Spore
10040
Verlaagt de Speed van het doelwit met 2 niveaus.
Level
27
Energy Ball
9010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Level
30
Wish
10
Geneest aan het einde van de volgende beurt de Pokémon die dan op de plek van de gebruiker staat voor 50% HP van diens HP.
Level
33
Play Rough
909010
Heeft 10% kans om de Attack van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Level
36
Cotton Guard
10
Verhoogt de Defense van de gebruiker met drie niveaus.
Level
39
Endeavor
1005
Maakt de HP van het doelwit gelijk aan die van de gebruiker, indien de gebruiker minder HP heeft.

TM- en TR-aanvallen

TM17
Light Screen
30
Halveert 5 beurten lang schade van speciale aanvallen tegen het hele team.
TM19
Safeguard
25
Beschermt het hele team 5 beurten lang tegen statusproblemen en verwarring.
TM21
Rest
10
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM23
Thief
6010025
Steelt het voorwerp van het doelwit als de gebruiker er geen vast heeft.
TM24
Snore
5010015
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
TM25
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM29
Charm
10020
Verlaagt de Attack van het doelwit met 2 niveaus.
TM31
Attract
10015
Laat het doelwit verliefd worden als die van het andere geslacht is als de gebruiker.
TM33
Rain Dance
5
Wekt een regenbui op die 5 beurten duurt.
TM34
Sunny Day
5
Wekt sterk zonlicht op dat 5 beurten duurt.
TM39
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
TM41
Helping Hand
20
Verhoogt de kracht van aanvallen van andere Pokémon naast de gebruiker met 50% voor deze beurt.
TM47
Fake Tears
10020
Verlaagt de Sp. Def van het doelwit met 2 niveaus.
TM76
Round
6010015
Kracht verdubbelt als een teamgenoot deze aanval dezelfde beurt ook gebruikte; raakt dan meteen erna.
TM87
Draining Kiss
5010010
Geneest de gebruiker voor 75% van de toegebrachte schade.
TR02
Flamethrower
9010015
Heeft 10% kans om het doelwit te verbranden.
TR04
Surf
9010015
Raakt Pokémon die onderwater zijn voor dubbele schade.
TR08
Thunderbolt
9010015
Heeft 10% kans om het doelwit te verlammen.
TR11
Psychic
9010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TR17
Amnesia
20
Verhoogt de Sp. Def van de gebruiker met 2 niveaus.
TR20
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
TR26
Endure
10
Weerstaat deze beurt alle aanvallen met minstens 1 HP. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TR27
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
TR49
Calm Mind
20
Verhoogt de Sp. Atk en Sp. Def van de gebruiker met 1 niveau.
TR65
Energy Ball
9010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TR90
Play Rough
909010
Heeft 10% kans om de Attack van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TR92
Dazzling Gleam
8010010

Ei-aanvallen

Broed
After You
15
Het doelwit van deze aanval valt meteen na de gebruiker aan.
Broed
Copycat
20
Voert de laatst gebruikte aanval van het doelwit uit.
Broed
Sticky Web
20
Legt een hindernis die de Speed van tegenstanders die inwisselen verlaagt met 1 niveau.
Broed
Yawn
10010
Laat het doelwit aan het einde van de volgende beurt in slaap vallen.

Move Tutor-aanvallen

Master Dojo
Misty Explosion
1001005
De gebruiker valt flauw. Kracht verhoogt met 50% op Misty Terrain.

Aanvallen uit eerdere games

Belly Drum
10
Brengt 50% HP schade toe aan de gebruiker, maar verhoogt diens Attack naar het maximum.
Confide
20
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 1 niveau.
Covet
6010025
Steelt het voorwerp van het doelwit als de gebruiker er geen vast heeft.
Double Team
15
Verhoogt de behendigheid van de gebruiker met 1 niveau.
Dream Eater
10010015
Kan alleen gebruikt worden als het doelwit slaapt. Geneest de gebruiker voor 50% van de toegebrachte schade.
Gastro Acid
10010
Neutraliseert de Ability van het doelwit.
Heal Bell
5
Geneest alle Pokémon in het team van de gebruiker van slaap, vergiftiging, verlamming, totale bevriezing en verbranding.
Hidden Power
6010015
Het type van deze aanval verschilt per gebruiker.
Magic Coat
15
Kaatst statuseffecten door aanvallen van de tegenstander terug naar de tegenstander.
Psych Up
10
Kopieert de aangepaste statistieken van het doelwit
Swagger
8515
Verwart het doelwit, maar verhoogt diens Attack met 2 niveaus.
Toxic
9010
Vergiftigt het doelwit ernstig. Raakt altijd als de gebruiker Poison-type is.