Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#828

Thievul

Introductie:Pokémon Sword & Shield
Soort:Fox Pokémon
Type:
HP
70
Attack
58
Defense
58
Sp. Atk
87
Sp. Def
92
Speed
90
Eigroepen:Field
Nummer:#828 (National Pokédex)
#828 (Beschikbaar in Sword & Shield)
#030 (Galar Pokédex)

Abilities

Run Away
Deze Pokémon kan altijd vluchten van wilde Pokémon.
Unburden
Verdubbelt Speed bij het verliezen of opgebruiken van een voorwerp.
Stakeout
(Verborgen Ability)
Eigen aanvallen doen dubbele schade als de tegenstander zojuist gewisseld heeft.

Evoluties

Train een Nickit naar Lv. 18.

Level-up aanvallen

Evolutie
Thief
6010025
Steelt het voorwerp van het doelwit als de gebruiker er geen vast heeft.
Level
1
Beat Up
10010
Raakt 1 keer per gezonde Pokémon in het team van de gebruiker.
Level
1
Hone Claws
15
Verhoogt de Attack en nauwkeurigheid van de gebruiker met 1 niveau.
Level
1
Quick Attack
4010030
Raakt vóór het doelwit.
Level
1
Tail Whip
10030
Verlaagt de Defense van het doelwit met 1 niveau.
Level
12
Snarl
559515
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 1 niveau.
Level
16
Assurance
6010010
Kracht verdubbelt als het doelwit dezelfde beurt schade ontving.
Level
22
Nasty Plot
20
Verhoogt de Sp. Atk van de gebruiker met 2 niveaus.
Level
28
Sucker Punch
701005
Raakt vóór het doelwit, maar alleen als deze een aanval voorbereidt die schade toebrengt.
Level
34
Night Slash
7010015
Raakt vaker met een critical hit.
Level
40
Tail Slap
258510
Raakt 2 tot 5 keer.
Level
46
Foul Play
9510015
Gebruikt de Attack van het doelwit in plaats van die van de gebruiker.
Level
52
Parting Shot
10020
Verlaagt de Attack en Sp. Atk van het doelwit met 1 niveau, en wisselt dan de gebruiker.

TM- en TR-aanvallen

TM08
Hyper Beam
150905
De gebruiker kan de volgende beurt niets doen als deze aanval raakt.
TM09
Giga Impact
150905
De gebruiker kan de volgende beurt niets doen als deze aanval raakt.
TM15
Dig
8010010
Ontwijkt de eerste beurt aanvallen, en valt de beurt erna aan.
TM16
Screech
8540
Verlaagt de Defense van het doelwit met 2 niveaus.
TM21
Rest
10
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM23
Thief
6010025
Steelt het voorwerp van het doelwit als de gebruiker er geen vast heeft.
TM24
Snore
5010015
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
TM25
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM31
Attract
10015
Laat het doelwit verliefd worden als die van het andere geslacht is als de gebruiker.
TM37
Beat Up
10010
Raakt 1 keer per gezonde Pokémon in het team van de gebruiker.
TM39
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
TM40
Swift
6020
Raakt altijd.
TM47
Fake Tears
10020
Verlaagt de Sp. Def van het doelwit met 2 niveaus.
TM53
Mud Shot
559515
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
TM56
U-turn
7010020
Wisselt de gebruiker.
TM58
Assurance
6010010
Kracht verdubbelt als het doelwit dezelfde beurt schade ontving.
TM65
Shadow Claw
7010015
Raakt vaker met een critical hit.
TM66
Thunder Fang
659515
Heeft 10% kans om het doelwit te verlammen of te laten 'flinchen'.
TM67
Ice Fang
659515
Heeft 10% kans om het doelwit te bevriezen of te laten 'flinchen'.
TM68
Fire Fang
659515
Heeft 10% kans om het doelwit te verbranden of te laten 'flinchen'.
TM76
Round
6010015
Kracht verdubbelt als een teamgenoot deze aanval dezelfde beurt ook gebruikte; raakt dan meteen erna.
TM78
Acrobatics
5510015
Kracht verdubbelt als de gebruiker geen voorwerp vast heeft.
TM84
Tail Slap
258510
Raakt 2 tot 5 keer.
TM85
Snarl
559515
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 1 niveau.
TR11
Psychic
9010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TR12
Agility
30
Verhoogt de Speed van de gebruiker met 2 niveaus.
TR20
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
TR26
Endure
10
Weerstaat deze beurt alle aanvallen met minstens 1 HP. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TR27
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
TR29
Baton Pass
40
Wisselt de gebruiker met een andere Pokémon, en geeft die dezelfde aangepaste statistieken en statuseffecten.
TR32
Crunch
8010015
Heeft 20% kans om de Defense van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TR33
Shadow Ball
8010015
Heeft 20% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TR37
Taunt
10020
Het doelwit kan 3 beurten lang geen Status-aanvallen gebruiken.
TR58
Dark Pulse
8010015
Heeft 20% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
TR68
Nasty Plot
20
Verhoogt de Sp. Atk van de gebruiker met 2 niveaus.
TR77
Grass Knot
10020
Doet meer schade des te zwaarder het doelwit is.
TR81
Foul Play
9510015
Gebruikt de Attack van het doelwit in plaats van die van de gebruiker.
TR90
Play Rough
909010
Heeft 10% kans om de Attack van het doelwit te verlagen met 1 niveau.

Ei-aanvallen

Broed
Howl
40
Verhoogt de Attack van alle Pokémon aan de kant van de gebruiker met 1 niveau.
Broed
Knock Off
6510020
Verwijdert het voorwerp van het doelwit.
Broed
Quick Guard
15
Blokkeert deze beurt, voor het hele team, alle aanvallen van tegenstanders met verhoogde prioriteit.
Broed
Torment
10015
Het doelwit kan niet meer twee beurten achter elkaar dezelfde aanval uitvoeren.

Move Tutor-aanvallen

Master Dojo
Burning Jealousy
701005
Verbrandt alle tegenstanders die deze beurt hun statistieken verhoogd hebben.
Master Dojo
Lash Out
751005
Kracht verdubbelt als de statistieken van de gebruiker deze beurt verlaagd zijn.